Strategiapalaveri
 
 
 

Strateginen johtaminen varmistaa uudistumisen

Olipa kyseessä suurempi suunnan muutos tai strategian päivittäminen, olemme johdon tukena ja apuna strategiaprosessin ammattitaitoisessa toteuttamisessa ja strategian toimeenpanon varmistamisessa.

Tukea strategiseen johtamiseen

Strateginen johtaminen on jokapäiväistä suunnan näyttämistä ja kytkeytyy parhaimmillaan eläväksi osaksi organisaation arkea. Aika ajoin on silti paikallaan tarkastella, onko valittu suunta oikea ja etenemisen vauhti riittävä. Tuemme johtoa tarkoituksenmukaisen strategiaprosessin suunnittelussa ja läpiviennissä, strategian kirkastamisessa sekä toimeenpanon varmistamisessa.

Asiakaslähtöistä ja ketterää strategiatyötä

Fasilitoimme strategiatyötä asiakaslähtöisesti ja ketterin menetelmin. Huomioimme jo strategian valmistelun aikana sen arkeen viemisen tuomalla strategiaprosessiin henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistavia työskentelytapoja.

Paraskaan strategia ei tuo menestystä, ellei sen toimeenpanossa onnistuta. Strategian toimeenpano edellyttää usein muutoksia johtamisjärjestelmään, organisoitumiseen ja toiminnan ohjausmalleihin. Lisäksi onnistuneella muutosjohtamisella ja –viestinnällä on tärkeä merkitys strategisessa uudistumisessa. Tarjoamme näkemystä ja tukea johdolle strategian edellyttämien muutosten suunnittelussa ja käytäntöön viennissä.

Tietoa ja tukea strategiseen päätöksentekoon

Tuemme johtoa strategian laadinnassa fasilitoimalla strategiaprosesseja asiakaslähtöistä lähestymistapaa hyödyntäen. Suosimme strategiatyössä ketteriä työskentelytapoja ja asiakaslähtöisiä työkaluja.

Palvelumuotoilun ammattilaisemme taitavat tiedon keruun etnografisin menetelmin ja louhimme myös numeerista dataa. Teemme toimintaympäristön analyysejä strategisen päätöksenteon tueksi ja autamme oleellisen tunnistamisessa esittämällä tietoa ja dataa helposti ymmärrettävässä muodossa. Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat kasvun edellyttämän rahoituksen riittävyyden varmistamisessa ja yritysjärjestelyissä.

Osallistava strategiaprosessi

Räätälöimme jokaisen strategiaprosessin asiakkaan tarpeen mukaan, olipa kyseessä merkittävä suunnan muutos tai kevyempi strategian päivittäminen. Tuomme strategiaprosessiin henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistavia työskentelytapoja huomioiden jo strategian valmistelun aikana sen arkeen viemisen. Olemme ammattilaisia strategian kiteyttämisessä ja pidämme huolta, että strategia on helposti viestittävissä ja ymmärrettävä.

kaksi ihmistä keskustelevat piirroskuva

    Haluatko kuulla lisää strategisen johtamisen palveluistamme?     Jätä yhteydenottopyyntö

Yrityksen kasvun varmistaminen

Mikä ei kasva, se kutistuu. Maltillinen kasvu syntyy johtamalla nykyistä liiketoimintaa tänään fiksummin kuin eilen. Voimakas kasvu syntyy uusista liikeideoista, oikein ajoitetusta tulosta markkinalle sekä yritysostoista. Molemmat kasvutavat edellyttävät usein organisaation nykyrutiineista poikkeavia toimenpiteitä liiketoiminnan johtamiseen, organisoitumiseen, rahoitukseen ja talouden suunnitteluun.

Kasvun vauhdittajat on Azetsin talouden ja johtamisen osaamisalueet yhdistävä konsultointipalveluiden kokonaisuus, joka on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tavoittelevat maltillista tai voimakasta kasvua. Kasvun vauhdittajat -palveluilla tarjoamme asiakkaillemme asiantuntemusta ja tukea yrityksen kasvun elinkaaren eri vaiheissa:

  1. Kasvun tarve – kasvumahdollisuuksien tunnistaminen, liiketoiminnan analysointi ja suunnittelu
  2. Uusi alku – kasvun edellyttämä toiminnan ja johtamisen uudelleenmuotoilu
  3. Kasvun hallinta – kasvuvauhdin ylläpitäminen tehokkuutta ja ketteryyttä lisäämällä

Lue lisää kasvun vauhdittajat -palvelustamme

Strategian toimeenpano - strategia sanoista teoiksi

Kun strategia on kirkastettu, isoin urakka on vasta edessä. Strategian toimeenpano onkin strategiaprosessin tärkein – ja usein haastavin – vaihe. Strategian viestintä on tärkeä osa toimeenpanoa, mutta se ei pelkästään takaa strategian toimeenpanossa onnistumista. Erilaiset toimintaa ohjaavat rakenteet ovat oikein muotoiltuina erinomainen strategisen muutoksen vauhdittaja – tai suurin muutoksen jarru, mikäli ne eivät tue strategiaa.

nainen kävelee ja puhuu puhelimessa

Strategiaa tukeva organisoituminen

  • Autamme johtoa tunnistamaan strategian edellyttämät muutokset toimintaa ohjaavissa rakenteissa, kuten johtamisjärjestelmässä, organisoitumisessa ja toiminnan ohjauskäytännöissä.
  • Suunnittelemme ja toteutamme muutoksia esimerkiksi tuloskorttiin, toiminnan ja talouden suunnitteluprosessiin sekä muihin tavoitteiden asettamisen, seurannan ja arvioinnin käytäntöihin.
  • Sparraamme johtoa strategiaa tukevan organisoitumisen ja päätöksentekorakenteen muotoilussa sekä niihin liittyvien roolien ja vastuiden määrittelyssä.
  • Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat strategian toteutumisen seurantaa tukevan liiketoimintatiedon kokoamisessa helposti esitettävään dashboard-mittariston muotoon.

Strategisen uudistumisen johtaminen

Olemme muutosjohtamisen ja –viestinnän ammattilaisia ja meillä on kyky viedä läpi isojakin strategisia uudistuksia organisaatioon. Sparraamme ja fasilitoimme muutoksen tekijöiden työtä ketterin menetelmin sekä varmistamme ymmärryksen, sitoutumisen ja aikaansaamisen muutoksessa. Usein strateginen muutos edellyttää organisaatio- ja johtamiskulttuurin uudistamista, jotta tavoitteet juurtuvat osaksi arjen toimintatapoja ja rutiineita.

Tutustu asiakastarinaan

Kauppakamarin Chamber Talent Boost -hanke

PK-yritysten Diversiteettimittarin laatiminen

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.