Nainen ja mies keskustelevat
 
 
 

Töissä taloushallinnon ammattilaisena Azetsilla

 

Mitä taloushallinnon ammattilaisen työ sisältää?

  • Näköalapaikan liike-elämään sekä erilaisten ja erikokoisten asiakkuuksien liiketoiminnan tuntemiseen.
  • Yrittäjien, talousjohtajien ja asiakkaiden controllereiden sparraamista vaikkapa yhtiömuodon muutosta harkittaessa tai yrityksen taloushallintoa rakennettaessa.
  • Mahdollisuuden oppia jatkuvasti taloushallinnon eri osa-alueista ja niiden kytköksistä yrityksen toimintaan. Näitä ovat mm. kirjanpitoprosessien tehokas järjestäminen, kuukausiraportoinnin ja tilinpäätöksen suunnittelu ja toteuttaminen, konserniraportointi, arvonlisäverotuksen erityiskysymykset esim. EU-kaupassa sekä tuloverotuksen suunnittelu ja optimointi.

Millaista työskentely on?

Tunnet asiakkaan liiketoiminnan ja hyödynnät osaamistasi kun tuotat ja analysoit dataa, sparraat esimerkiksi hinnoittelussa ja kannattavuudessa, käyt asiakkaan kanssa läpi keskeiset poikkeamat ja ehdotat niiden perusteella toimenpiteitä.

Ennakoit asiakkaan puolesta - esimerkiksi ohjeistat ennen tilikauden vaihtumista tehtävissä toimenpiteissä kuten investoinneissa tai verotuksen suunnittelussa. Kuuntelet, kohtaat ja kommunikoit asiakkaan kanssa. Työskentelet osana vankkaa asiantuntijatiimiä, jossa osaamista jaetaan kollegalta toiselle, et jää koskaan yksin.

Hyödynnät optimaalisesti järjestelmiä ja niiden automatiikkaa. Tuet robotiikkatiimiämme kehittämään ratkaisuja, joiden avulla rutiininomaisiin tehtäviin kuluva aikasi minimoidaan ja voit keskittyä vaativampiin, ammattitaitoa ja päättelyä vaativiin tehtäviin.

Kansainvälinen työympäristö

Työskentelet niin kotimaisten kuin kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Pääset tutustumaan eri maissa toimivien yritysten käytäntöihin, raportointiin ja kirjanpitoon sekä hyödyntämään kielitaitoasi.

nainen ja mies tutkivat raportteja

Suuren työpaikan edut

  • Pääset osaksi 400 talouden huippuammattilaisen verkostoa ja kulttuuria. Vastaukset visaisimpiinkin kysymyksiin löytyvät talon sisältä.
  • Osaamisen tasoamme kuvaa esimerkiksi noin 110 KLT tai Business Advisor -valmennuskokonaisuuden suorittaneita. 
  • Meillä taloushallinto on ydinliiketoimintaa. Vaikutat työlläsi yrityksemme liiketoimintaan.
  • Olemme yrittäjähenkistä porukkaa - motivoituneita, asiakkaan toiveisiin ja vaatimuksiin innolla ja tarmolla tarttuvia alan asiantuntijoita.
  • Oma teknologiayksikkömme mahdollistaa sujuvan työskentelyn ICT- ja järjestelmäasiantuntijoiden kanssa.

Kehityksen kärjessä, oppimista tukien

Hyödynnämme järjestelmien automaatiota ja ohjelmistorobotiikkaa vähentääksemme yksitoikkoisia rutiinitehtäviä.

Tarjoamme työsi tueksi modernit työvälineet, ajantasaiset tietopalvelut ja sähköisen oppimisympäristön. Kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Haluamme että työntekijämme viihtyvät meillä. Panostamme hyvään johtamiseen. Lisäksi työtäsi tukevat koulutetut, alan osaavat esimiehet.

Tuemme henkilöstön erikoistumista heidän kiinnostustensa mukaan esimerkiksi järjestelmiin, ohjelmistorobotiikkaan, IFRS:ään, käyttöönottoihin tai yrityskauppoihin. Azetsin liiketoimintavertikaalit mahdollistavat halutessasi kehittymisen toimialan huippuosaajaksi.

Laaja asiakaskuntamme mahdollistaa halutessasi kehittymisen jonkun toimialan huippuosaajaksi. Osa toimialoista on organisoitu vertikaaleiksi. Esimerkkejä vertikaaleistamme ovat urheilu, kiinteistöala, terveydenhuolto tai vähittäiskauppa. 

Lue työskentelystä Azesilla taloushallinnon asiantuntijoidemme haastatteluista

Laura, Financial Controller, Team Leader

Laura Helminen

Työtehtäviini tiiminvetäjänä kuuluu lähiesimiestehtävien lisäksi tiimin tukeminen ja auttaminen asiakastöissä, osallistuminen uusien asiakkaiden käyttöönottoprojekteihin ja Azetsin hallinnollisia tehtäviä. Financial Controllerina tehtäviini kuuluu pääkirjanpidon ja kuukausiraportoinnin, tilinpäätösten ja veroasioiden lisäksi erilaisia asiakaskohtaisia controller -tehtäviä.  Yksikkömme asiakkaat ovat pääosin pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Tulin Azetsille 6,5 vuotta sitten ilman kokemusta vastaavista tehtävistä. Tein aluksi avustavia juoksevan kirjanpidon tehtäviä. Hyvän perehdytyksen, kannustavan esimiehen ja osaavien kollegoiden tuella kehityin kirjanpitäjästä Financial Controlleriksi. Nyt olen ollut tiimiesimiehenä vuoden ajan ja viihdyn Azetsilla erinomaisesti.

Tässä työssä näkee läheltä tiimiläisten kasvutarinat ja pääsee kannustamaan muita onnistumaan. On myös kivaa kun huomaa selvinneensä haastavammista työtehtävistä. Lisäksi asiakkaat ovat ihania.

Tiimimme on erilaista porukkaa työkokemukseltaan ja iältään. Työntekijät ovat sitoutuneita, loistavia ammattilaisia, jotka haluavat jatkuvasti oppia lisää ja auttaa muuta tiimiä onnistumaan työssään.

Jimena, Business Advisor

Jimean Tapper

Teen pääkirjanpitoon ja sen raportointiin liittyviä tehtäviä sekä erilaisia advisor-töitä. Advisor-töihin sisältyy mm. avustavia controllerin tehtäviä, yritysjärjestelyihin, verotukseen ja verotuksen suunnitteluun liittyviä tehtäviä sekä markkinointiin ja sisäiseen kehitystyöhön liittyviä tehtäviä. Lisäksi teen pääkirjanpitäjän työparina uusien asiakkuuksien käyttöönottoja sekä hoidan englanninkielisiä asiakkuuksia, joissa asiakasyritys on saapumassa Suomen markkinoille ja tarvitsee neuvoja paikallisesta lainsäädännöstä ja viranomaisvelvoitteista.

Aloitin Azetsilla kirjanpitäjänä lokakuussa 2012. Valmistuin alkuvuodesta 2017 Business Advisoriksi ja advisor-töiden osuus kokonaistyötehtävistä on valmistumisen jälkeen lisääntynyt tasaisesti. Parasta työssäni on itsenäisyys. Minulla on selkeä oma vastuukenttä sekä haasteellisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä. Advisor-työ mahdollistaa säännöllisen kehittymisen ja itsensä haastamisen ja uudistumisen. Olen erityisen kiinnostunut yritysten tukemisesta ja kehittämisestä niiden toiminnan ja elinkaaren eri vaiheissa.

Olen päässyt erilaisten työtehtävien kautta verkostoitumaan laajasti Azetsin sisällä - lähiesimiehiltä ja -kollegoilta löytyvän osaamisen lisäksi olen hyödyntänyt omissa työtehtävissä mm. HR:n, palkkaosaston, konsultointitiimin sekä talon omien lakineuvojien osaamista.  Vuosien varrella eri alojen osaaminen on lisääntynyt talon sisällä varmistaen, ettei kysymysten kanssa jää yksin.

Viihtyminen Azetsilla on monen tekijän summa – pidän työporukasta ja kollegiaalisuudesta, auttamisen ja tukemisen kulttuurista, työn joustavuudesta, itseohjautuvuudesta sekä verkostosta Azetsin sisällä. Olen pystynyt muuttamaan rooliani ja etenemään urallani organisaation monimuotoistuessa, ja seuraan mielenkiinnolla organisaation kehittymistä myös tulevaisuudessa.

Heidi, Financial Controller

Heidi Helminen, Accounting Specialist

Urani Azetsilla alkoi 5,5 vuotta sitten työharjoittelun merkeissä ilman aiempaa kokemusta. Minut otettiin heti alusta alkaen mukaan asiakastöihin ja tiimin muuhun toimintaan. Sain hyvän perehdytyksen ja jatkuvan tuen osaavilta kollegoiltani. Harjoittelu sujui kaikin puolin mukavasti ja pääsin jatkamaan Azetsilla myös kesätyöntekijänä. Tehtäviini kuului ostolaskujen käsittelyä ja kirjanpidon avustavia tehtäviä. Kesän jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus työskennellä tuntityöntekijänä opintojen ohessa samassa tutussa tiimissä.

Alkuvuonna 2015 minut vakinaistettiin Financial Assistantiksi Large Account yksiköön. Azetsilla alkoi tällöin uusi iso asiakkuus ja pääsin mukaan asiakastiimiin heti alusta alkaen. Kyseessä oli iso kiinteistösijoittamiseen keskittynyt yritys, joka omisti lähes sata kiinteistöä. Opin aivan valtavasti seuraavien vuosien aikana ja tehtäväni kehittyi Accounting Specialistiksi. Päivittäisen kirjanpidon lisäksi tutuksi tuli tämän asiakkuuden kuukausiraportoinnit, tilinpäätökset, veroilmoitukset, kassaennusteet, jakautumisista ja sulautumisista syntyvät kirjaukset, konsernilaskennan alkeet ja laaja omistajaraportointi ulkomaille. Minulle on aina ollut tärkeää saada kehittää ja haastaa itseäni sekä työntekijänä että persoonana, ja tästä syystä olenkin todella kiitollinen, että esimieheni uskoi minuun ja antoi aina uusia mahdollisuuksia, sekä riittävästi tukea kehittyä eteenpäin. 

Tällä hetkellä työskentelen edelleen Large Account yksikössä, mutta toisessa asiakkuudessa. Kyseessä on konserni, johon kuuluu noin 20 tytäryhtiötä. Olen ollut mukana asiakkuuden alusta asti ja päässyt kehittämään asiakkaan prosesseja yhdessä asiakkaan ja Azets Technology yksikössä työskentelevien kollegoideni kanssa. Hyödynnämme automaatiota erittäin laajasti. Järjestelmien sisällä olevien ominaisuuksien lisäksi käytämme ohjelmistorobotiikkaa ja integraatioita järjestelmien välillä.

Osaamiseni eri järjestelmistä on kehittynyt valtavasti ja on ollut hienoa olla mukana ottamassa käyttöön automaation tuomia hyötyjä työhömme. Laskennan osaamiseni on kehittynyt viime aikoina erityisesti rahoituslaskelmien, konsernitilinpäätöksen sekä muiden konsernilaskennan tehtävien osalta. On ollut hienoa huomata osaavansa jo näinkin vaativia tehtäviä. Päivittäinen yhteydenpito asiakkaaseen liittää asiakastiimimme kiinteäksi osaksi asiakkaan omaa talousosastoa. 

Azets tarjoaa todella monipuolisia työtehtäviä ja auttaa kehittymään, jos on itse motivoitunut ottamaan pääroolin omasta kehityksestään. 

Reijo, Senior Consultant

Työskentelen Azetsilla konsultoinnin yksikössä. Työuraani aloittelin Helsingissä tilintarkastustoimistossa ja nyt reilut 30 vuotta olen ollut  tilitoimistoympäristössä Jyväskylässä. Jatkumo Jyväskylän Op-Tilikeskuksesta Azetsille muutamien omistus- ja nimenmuutosvaiheiden kautta on tarjonnut hyvän mahdollisuuden perehtyä vuosien varrella hyvin erilaisiin vero-, yhtiöoikeus- ja kirjanpitokysymyksiin. Työni sisältää asiakkaiden konsultointia lähinnä vero-,yhtiöoikeus- ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa ja myös oman henkilökuntamme tukeminen on tärkeä osa työtäni. Kahta samanlaista työpäivää ei ole ollut ja mielenkiintoa tuokin osaltaan se, että täysin oppineeksi ei tällä alalla voi koskaan tulla.

Hannu, Accounting Specialist

Tulin Azetsille vuonna 2015. Ennen tänne tuloa työskentelin naapurin tilintarkastusfirmassa. Satuin lounaalla kuulemaan azetslaisilta naapuripöydästä, että on paikkoja avautumassa ja vakituinen työsuhde tarjolla. Niinpä päätin tutustua taloon paremmin ja hakea avautuvaa tehtävää.

Työtehtävät ovat muuttuneet radikaalisti näiden vuosien aikana osaamisen kehittyessä. Tämänhetkinen työni sisältää johdon raportointia, kassavirtaennusteiden laatimista, perustajaurakointiin liittyviä kysymyksiä, järjestelmän asiakaskoulutuksia ja perehdyttämistä. Lisäksi tietenkin kuukausittaista pääkirjanpitoa kauden sulkemisineen sekä myös pienempien asiakkaiden koko kirjanpidon kokonaisuuden hoitamista. Monipuolisesti laidasta laitaan. Lisäksi minulla on säännölliset tapaamiset asiakkaiden kanssa monta kertaa vuodessa.

Meillä on mukava työyhteisö, jossa vallitsee yhdessä tekemisen meininki. Työyhteisömme on monipuolinen, täynnä erilaisia persoonia ja eri-ikäistä porukkaa, joita on kaikkia helppo lähestyä. Pidän erityisesti uuden oppimisesta ja asiakkailta tulevista vähän erikoisemmista toimeksiannoista, joissa pääsee syventämään asiakassuhdetta.