Azetsin vastuullisuusperiaatteet

Azets on teknologiavetoinen osaamiseen erikoistunut yritys, jolla on pohjoismaiset juuret. Tarjoamme yrityksille joustavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhdistämme datan, teknologian ja asiantuntemuksemme kokonaisuudeksi, joka tuottaa arvoa asiakkaillemme. 

Vastuullinen toiminta on osa päivittäistä työtämme ja johtamistamme, jonka pohjana ovat Azetsin arvot: Collaborative, Authentic, Respectful ja Dynamic. Näiden lisäksi vastuullisuustyötä ohjaavat Azetsin yleiset vastuullisuusperiaatteet ja konsernin Code of Conduct -ohjeistus. Vastuullisuusperiaatteissamme on huomioitu myös YK:n ohjaavat periaatteet koskien yritystoimintaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kestävää kehitystä. 

Yritysvastuun osa-alueet

Azetsin yritysvastuu pohjautuu neljään periaatteeseen. Perustana ovat yritysvastuun perusperiaatteet eli taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Azetsin asiakkailleen tuottamia palveluita ohjaa voimakkaasti lainsäädäntö, viranomaismääräykset sekä tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset, joten neljänneksi vastuullisuusperiaatteeksi olemme nostaneet vastuun laadusta ja ennakoivasta riskienhallinnasta. 

 

Azets Suomen vastuullisuusraportti

Olemme valmistaneet vastuullisuusraporttimme oman raportointiprosessimme mukaisesti, viitaten GRI-standardiin. GRI-standardi (Global Reporting Initiative standard) on hyvin arvostettu ja laajasti käytetty vastuullisuusraportoinnin standardi. Raportoimme neljän vastuullisuusperiaatteemme vaikutuksia ja listaamme toimenpiteet vastuullisuutemme kehittämisessä ja johtamisessa.

Lataa tästä tuorein vastuullisuusraporttimme ja tutustu Azets Suomen vastuullisuuteen. 

 

Azets Suomen vastuullisuusraportti

Vastuullisuuden kehittäminen 

Azetsin yritysvastuuperiaatteista ja niiden noudattamisesta ja seurannasta vastaa yrityksen johtoryhmä. Yritysvastuun kehittämiseen liittyvät painopistealueet valitaan vuosittain. Vastuullisuuden kehittämisen tukena toimii myös yrityksen sisäinen yritysvastuuverkosto. 

Jos tarvitset tukea oman organisaatiosi vastuullisuusasioiden kehittämiseeen, tutustu vastuullisuusraportointipalveluihimme. Vastuullisen liiketoiminnan edistäjän oppaan voit ladata täältä.