esg
 
 
 

ESG-sitoumuksemme

ESG on olennainen osa Azetsin strategiaa

Mitä ESG tarkoittaa Azetsille?

ESG on olennainen osa Azetsin strategiaa ja olemassaolomme tarkoitusta (purpose): “Parannamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteiskuntamme työelämää – kestävästi ja vastuullisesti." Suurena organisaationa meillä on velvollisuus antaa oma osamme takaisin yhteiskunnalle, jossa työskentelemme.

ESG (Environment, Social, Governance – ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa) on tapa johtaa ja mitata yrityksen vastuullisuutta ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vastuullisella liiketoiminnalla on suuri merkitys kollegoillemme, asiakkaillemme ja sijoittajillemme. Azetsin lähestymistavan perustana ovat maapallon suojeleminen, toimiminen aktiivisena osana yhteiskuntaa sekä kestävä liiketoiminta.

Vastuullisuuden johtaminen Azetsissa

Azetsin vastuullisuuden suunnittelusta, johtamisesta ja raportoinnista vastaa ESG-johtoryhmä. Vastuullisuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat osa-aluekohtaiset työryhmät.

Kuinka raportoimme edistymisestämme?

Azets raportoi vastuullisuudestaan tilikauden lopussa käyttäen Global Reporting Initiative -standardeja, jotka alkoivat tilikaudella 2022/2023. Tämä tarkoittaa, että raportoimme ESG:stä tavalla, joka on verrattavissa muihin yrityksiin.

 

ESG-johtoryhmä

Chris Horne | Group CEO and executive sponsor
Aase Lungaard | Board ESG sponsor

BU CEOs / MDs​

Jamie Radford | Group Legal Counsel​
Claire Jepras | Group CPO

työntekijät palaverissa

 
chris horne

Kulttuurien ja osaamisen monimuotoisuus on yksi monista asioista, jotka tekevät meistä niin vahvan yrityksen. Tunnemme yhteenkuuluvuutta yhteisöihin, joissa työskentelemme, ja haluamme vaikuttaa niihin positiivisesti. Haluamme tehdä enemmän ja sitoudumme toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ympäristön ja niiden yhteisöjen hyväksi, joiden parissa työskentelemme.

Chris Horne
Azets Group Chief Executive Officer

ESG-painopistealueet

Jatkamme ESG-tavoitteiden ja painopistealueiden kehittämistä sekä paikallisesti että konserninlaajuisesti.

eco-nature.svg

Ympäristövastuu

Ympäristön suojeluun osallistuminen

Pyrimme edistämään hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta keskittyen seuraaviin alueisiin:

  • Liiketoiminnan hiilineutraalius (Net zero -tavoite)
  • Ympäristöön liittyvät toimenpiteet ja aloitteet
  • Digitaalisten palveluiden ja hybridityön edistäminen

account-group-circle icon

Sosiaalinen vastuu

Toimiminen ihmisten ja yhteisöjen parhaaksi

Toimimme ihmisten ja yhteisöjen parhaaksi keskittyen seuraaviin osa-alueisiin:

  • Monimuotoisuuden lisääminen
  • Azets4Kids-säätiön ja muun hyväntekeväisyystoiminnan laajentaminen
  • Azetsin kulttuurin ja arvojen kehittäminen

cog-double icon

Hyvä hallintotapa

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt

Sisällytämme vastuullisen liiketoiminnan käytännöt kaikkeen toimintaamme keskittyen seuraaviin alueisiin:

  • Vastuullisen toimitusketjun hallinta tehostetun vendor due diligence -menettelyn ja palveluntarjoajien toimintaohjeistuksen avulla
  • Riskienhallinnan käytännöt
  • Asiakkaidemme luottamuksellisten tietojen suojaaminen tietosuojakäytäntöjen avulla

Palveluidemme avulla tuemme asiakkaitamme heidän ESG-tavoitteissaan.

Vastuullisuus osana päivittäistä työtämme

Ympäristövastuu

Kokonaishiilijalanjälki (tCO2e) tilikaudella 2022

graph_line.png

100.png

Azetsin hiilijalanjälkiraportti kattoi ensimmäistä kertaa tilikauden 2022 osalta myös Scope 3 -päästöt ostettujen tavaroiden ja palveluiden osalta. Jatkamme hiilijalanjälkemme mittaamista kattaen Scope 1, 2 ja 3 pästöt myös jatkossa, jotta voimme seurata hiilijalanjälkemme kehittymistä vertailukelpoisella tavalla.

Sosiaalinen vastuu

31.png

Asset 16.png

30%.png100000.pnggraph_dots.png

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt

3 tuntia

Pakollisten koulutusten määrä vuodessa kattaen rahanpesun ja lahjonnan torjumiseen, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät koulutukset. Lisäksi toteutamme kvartaaleittain harjoituksia mm. tietojenkalastelun tunnistamiseen liittyen.

7 tuntia

Koko henkilöstöllämme on käytössään yli 7 tuntia koulutusta liittyen tasa-arvon, monimuotoisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Uudistettu toimittaja-arviointi

Maaliskuussa 2023 Isossa-Britanniassa otettiin käyttöön uudistettu toimittaja-arviointi ja toimittajien eettinen ohjeistus (Supplier Code of Conduct) uusien palveluntarjoajien osalta. Prosessi laajenee Iso-Britannian jälkeen myös muihin Azetsin toimintamaihin.

Azets Suomen vastuullisuuskatsaus

Olemme valmistaneet vastuullisuuskatsauksemme oman raportointiprosessimme mukaisesti, viitaten GRI-standardiin. GRI-standardi (Global Reporting Initiative standard) on hyvin arvostettu ja laajasti käytetty vastuullisuusraportoinnin standardi. Raportoimme neljän vastuullisuusperiaatteemme vaikutuksia ja listaamme toimenpiteet vastuullisuutemme kehittämisessä ja johtamisessa.

Lataa tästä tuorein vastuullisuuskatsauksemme ja tutustu Azets Suomen vastuullisuuteen. 

Azets 4 Kids – tapamme toteuttaa yhteiskuntavastuuta

Azets 4 Kids on Azetsin ESG-ohjelman kulmakivi kaikissa toimintamaissamme. Azets 4 Kids -säätiö  tukee lapsia työkaluilla ja resursseilla, joita he tarvitsevat valoisamman tulevaisuuden luomiseksi planeetallemme.

Nuori mieli. Iso vaikutus.

Lapset ovat Azets 4 Kids -säätiön perusta. Lapset ovat tulevaisuus, ja he ansaitsevat tulla otetuiksi huomioon vakavasti. He ovat se ihmisryhmä, joka joutuu kohtaamaan ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen tuhoisat seuraukset. Azets 4 Kids pyrkii osaltaan vaikuttamaan muutokseen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa tekemänsä yhteistyön ja projektien kautta ja luomaan sitä kautta lapsille parempaa tulevaisuutta. Azets 4 Kids vaikuttaa sekä suurten että pienten – paikallisten ja kansainvälisten – aloitteiden kautta, jotka perustuvat kolmeen tavoitteeseen:

Lasten auttaminen | Ympäristökuormituksen vähentäminen | Enemmän koulutusta, parempaa koulutusta

Esimerkkejä Azetsin vastuullisuusteoista

net_zero 400x200.png

Joulukuussa 2022 Azets allekirjoitti sopimuksen Normativen kanssa ulkoisesti validoidun hiilijalanjälkiraportin tuottamiseksi sekä määritellääkseen koko konsernin hiilineutraaliustavoitteet.

Yhteistyö kattaa Scope 1, 2 ja 3 päästöjen raportoinnin sekä toimenpiteet niiden vähentämiseksi.

Projekti jatkuu vuoden 2023 alkupuoliskolla.

csrd 400x200.png

Kuluneen vuoden aikana Azets on neuvonut monia asiakkaitaan EU:n yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivin (CSRD) vaikutuksista neuvontapalveluiden, seminaarien ja muiden asiakastilaisuuksien kautta.

Lähes 50 000 eurooppalaisen yrityksen odotetaan kuuluvan CSRD:n piiriin, mukaan lukien suuri määrä asiakkaitamme.
Azets sitoutuu tukemaan asiakkaitaan heidän ESG-tavoitteissaan ja auttaa heitä täyttämään vastuullisuusraportoinnin vaatimukset.

ukrainian_refugee 400x200.png

Tunnemme myötätuntoa kaikkia niitä kohtaan, jotka kärsivät Ukrainan humanitaarisesta kriisistä. Monet romanialaisista kollegoistamme auttavat vapaa-ajallaan Romaniasta suojaa hakevia Ukrainan pakolaisia. Heidän vapaaehtoistyönsä avulla Azets 4 Kids on pystynyt kanavoimaan tukeaan lahjoittamalla ruokaa, vaatteita ja muita välttämättömiä tarvikkeita maahan saapuville pakolaisille.

Azets 4 Kids tukee myös useita johtavia hyväntekeväisyys- järjestöjä, jotka osallistuvat avustusoperaatioihin suoraan Ukrainassa.

plastic_oceans 400x200.png

Azets 4 Kids on mukana "Plastic Oceans Europe" (POE) -järjestöön, jonka tärkeänä tavoitteena on muovijätteen lopettaminen. Azets 4 Kids tekee vuosittain lahjoituksia POE:n "Blue Generations” -koulutusohjelmaan ja tukee siten POE:n tehtävää muovijätetietoisuuden lisäämisestä ja nuorien innostamisesta planeettamme suojeluun. Blue Generations -ohjelma koostuu luennoista, rantojen ja jokien siivouksesta sekä eurooppalaisille kouluille järjestettävistä työpajoista. Se opettaa 5–17-vuotiaille lapsille valtamerten suojelua ja tietoista kulutusta.

carbon_accounting 400x200.png

Vuonna 2022 Azets Norja aloitti kumppanuuden MoreScopen kanssa tarjotakseen asiakkailleen palveluita hiilijalanjäljen laskentaan ja raportointiin.

Morescope-organisaation on perustanut poikkitieteellinen tutkimusryhmä SINTEFissä, joka on yksi Euroopan suurimmista riippumattomista tutkimuslaitoksista.

Kumppanuuden ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme jäljittämään koko arvoketjunsa hiilijalanjäljen ja voimme lisätä käsittelemiemme asiakkaiden kirjanpitotietojen arvoa.

denmark_uk 400x200.jpg

Vuosittaisen YK:n maailman meripäivän kunniaksi Azets 4 Kids kannustaa joka kesäkuu Azetsin yli 7 000 työntekijää, kumppania ja asiakasta lähtemään liikkeelle ja keräämään lähiympäristöstään muovijätteet.

Azetsin muovinkeräyspäivä on tapamme toteuttaa yhteiskuntavastuuta  ja muistuttaa itsellemme ja lähimmäisillemme, että olemme osa muutosta.

Azets 4 Kids - Planeetan puolesta. Ja lasten puolesta.

12_days_of_christmas_banner_400x200px.jpg

Hyväntekeväisyyskampanja ”Kahdentoista päivän joulu” käynnistettiin hyvää tarkoitusta varten. Koko joulua edeltävän kahdentoista päivän ajan lahjoitimme ja tuimme useita hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka olivat tärkeitä työntekijöillemme.

Jatkamme tätä sitoumusta tilikaudella 2023 tukemalla paikallisia hyväntekeväisyysjärjestöjä, joita työntekijämme ovat nimenneet.

#TogetherWeAreAzets

black_hair 400x200.png

Olemme sitoutuneet aidosti osallistavaan kulttuuriin, jossa jokainen voi toteuttaa potentiaaliaan ja olla oma itsensä. Black Hair -sitoumuksemme perustuu "Dress for your day"-ideaan, joka varmistaa, että jokainen tuntee pystyvänsä tulemaan omana itsenään töihin.

EmBRace-verkostomme tuotti Black Hair Commitment -oppaan, joka selittää rotuun ja hiusten väriin kohdistuvan syrjinnän historiaa sekä kertoo, mitä voimme tehdä kollegojen tukemiseksi, ja muodostaa perustan nollatoleranssillemme rotuun  ja hiusten väriin perustuvaa syrjintää kohtaan.

orlat_romania 400x200.png

Romanian Orlatissa sijaitsevalla orpokodilla on erityinen paikka Azetsin historiassa, sillä se oli Azets 4 Kids -säätiön ensimmäinen hyväntekeväisyyskohde.

Vuodesta 2019 Azets 4 Kids on tukenut orpokotia lahjoittamalla sille vaatteita, leluja ja tarvikkeita sekä järjestämällä hauskoja ja opettavaisia aktiviteetteja lapsille.

Azets 4 Kidsin yhteistyö Orlatin orpokodin kanssa jatkuu yhä  tänäänkin.

christmas_charity 400x200.png

Joulu voi olla joillekin ihmisille haastavaa aikaa. Erityisen haavoittuvia ovat lapset, jotka eivät jostain syystä voi viettää joulua kuten normaalisti viettäisivät tai kuten haluaisivat viettää.

Vuotuisen Azets 4 Kids -jouluhyväntekeväisyysaloitteen avulla haluamme levittää joulutunnelmaa heikoimmassa asemassa oleville lapsille kaikissa toimintamaissamme.

Teemme joka vuosi yhteistyötä erilaisten voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa – toivoen, että joulunaika olisi monille hieman valoisampaa.