Azetsin vastuullisuusperiaatteet

Azets on teknologiavetoinen osaamiseen erikoistunut yritys, jolla on pohjoismaiset juuret. Tarjoamme yrityksille joustavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhdistämme datan, teknologian ja asiantuntemuksemme kokonaisuudeksi, joka tuottaa arvoa asiakkaillemme. 

Vastuullinen toiminta on osa päivittäistä työtämme ja johtamistamme, jonka pohjana ovat Azetsin arvot: Collaborative, Authentic, Respectful ja Dynamic. Näiden lisäksi vastuullisuustyötä ohjaavat Azetsin yleiset vastuullisuusperiaatteet ja konsernin Code of Conduct -ohjeistus. Vastuullisuusperiaatteissamme on huomioitu myös YK:n ohjaavat periaatteet koskien yritystoimintaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kestävää kehitystä. 

Yritysvastuun osa-alueet

Azetsin yritysvastuu pohjautuu neljään periaatteeseen. Perustana ovat yritysvastuun perusperiaatteet eli taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Azetsin asiakkailleen tuottamia palveluita ohjaa voimakkaasti lainsäädäntö, viranomaismääräykset sekä tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset, joten neljänneksi vastuullisuusperiaatteeksi olemme nostaneet vastuun laadusta ja ennakoivasta riskienhallinnasta. 

Taloudellinen vastuu:

Azets huolehtii liiketoimintansa kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta siten, että myös muut yritysvastuun elementit toteutuvat. Toimialan murroksen myötä kilpailukyvyn turvaamisen keskiössä ovat digitalisaatio ja automaatio. Lisäksi Azets tukee neuvonnalla ja toimenpiteillä asiakkaidensa liiketoiminnan taloudellista kannattavuutta ja varmistaa palveluidensa kautta lakien ja säännösten mukaisen toiminnan asiakkaiden talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnossa. 

Sosiaalinen vastuu: 

Azets haluaa arvojensa mukaisesti olla työnantaja, joka tukee työntekijöidensä menestymistä työssään. Haluamme rakentaa osallistavan ja osallistuvan työyhteisön sekä tarjota henkilöstöllemme mahdollisuuksia osallistua sosiaalisen vastuun toteuttamiseen myös yrityksen ulkopuolella. Meille on tärkeää huolehtia työntekijöidemme työkyvystä ja mahdollistaa mielekäs työura Azetsin palveluksessa. 

Ympäristövastuu:

Otamme ympäristöasiat vakavasti ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Olemme sähköistäneet prosessimme ja minimoineet mm. oman ja asiakkaidemme tulostamisen sähköisten palvelukanavien ja sähköisen arkistoinnin avulla. Omassa toiminnassamme pyrimme minimoimaan ympäristövaikutukset mm. toimitilojemme ympäristökäytäntöjen, sähköisten neuvotteluratkaisuiden sekä julkisen liikenteen käyttöön ja työmatkapyöräilyyn kannustamisen kautta. Pyrimme tekemään toiminnassamme ympäristöystävällisiä valintoja ja kannustamme asiakkaitamme tekemään samoin.  

Vastuu laadusta ja ennakoivasta riskienhallinnasta:

Azets huolehtii palveluiden tuottamisesta lainsäädännön ja viranomaismääräyksien mukaisesti. Digitalisoituvassa maailmassa riskit erilaisiin asiakkaisiimme kohdistuviin petosyrityksiin, rahanpesuun ja identiteettivarkauksiin kasvavat, joten kehitämme jatkuvasti prosessejamme varmistamaan paitsi oman toimintamme laadun myös ennakoimaan asiakkaisiin kohdistuvia riskejä. Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja ennakoiva palvelukumppani. 

Vastuullisuuden kehittäminen 

Azetsin yritysvastuuperiaatteista ja niiden noudattamisesta ja seurannasta vastaa yrityksen johtoryhmä. Yritysvastuun kehittämiseen liittyvät painopistealueet valitaan vuosittain. Vastuullisuuden kehittämisen tukena toimii myös yrityksen sisäinen yritysvastuuverkosto. 

Azets 4 Kids

 

azets4kidsresized.png

 

Tutustu Azets 4 Kids -vastuullisuustekoon.