Mies puhuu puhelimessa
 
 
 

Organisaatio­kulttuuri luo perustan

Vahva ja tarkoituksenmukainen organisaatiokulttuuri luo toiminnan kehittämiselle perustan. Olemme apunanne isoissa ja pienissä organisaatiokulttuurin uudistamisen tarpeissa.  
 

Organisaatiokulttuurilla on keskeinen vaikutus organisaation menestykseen – sen osoittavat tutkimukset ja arjen kokemukset. Tyypillisesti tarpeen organisaatiokulttuurin kehittämiselle käynnistävät esimerkiksi muuttunut strategia, yrityskaupat tai muut yritysrakenteen muutokset sekä erilaiset havaitut ongelmat käytännön toiminnassa.

Moni kulttuurin kehittämistyö käynnistetään määrittämällä tavoitekulttuuri, eli se yhteinen tapa toimia, jonka uskotaan ratkaisevan tulevaisuuden menestyksen, sekä analysoimalla olemassa olevaa kulttuuria. Tavoitekulttuurin määrittelyn ja nykykulttuurin analyysin perusteella saadaan selkeä kuva tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Organisaatiokulttuurin muutoshankkeen vaiheet

Käytämme kulttuurin kehittämisessä tutkittuja ja testattuja arviointityökaluja yhdistettynä vankkaan kokemukseemme eri toimialoilta. Organisaatiokulttuurin muutoshankkeet pitävät tyypillisesti sisällään seuraavat vaiheet:

1. Tavoitetilan määrittely

Tavoitetilan määrittely tehdään tiiviissä yhteistyössä johdon kanssa linjaamalla tavoitteet kehittämiselle.

  • Millaista organisaatiokulttuuria haluamme yrityksessä vahvistaa?
  • Millainen tekemisen tapa ja asenne ratkaisevat onnistumisen tulevaisuudessa?
  • Minkälaisella prosessilla osallistamme koko henkilöstön kulttuurityöstöön?

2. Nykykulttuurin analyysi

Nykykulttuurin analyysissä hyödynnämme tapauskohtaisesti olemassa olevaa tutkimusaineistoa (mm. henkilöstö- ja asiakastutkimukset), teemme haastatteluita ja usein syvennämme analyysiä toteuttamalla kulttuurikartoituksen.

Käytössämme ovat vakiintuneet Denison- ja OCAI-arviointityökalut ja niiden lisäksi räätälöimme kartoituksia asiakkaalle myös itse.

3. Kehityspolun rakentaminen

Analyysin pohjalta mallinnamme asiakkaan kanssa tavoitekulttuurin rakentamista tukevan kehityspolun ja sen keskeiset toimenpiteet. Olemme tukena muutostoimenpiteiden toteuttamisessa sekä tavoitekulttuuria tukevan johtamiskulttuurin ja esimiestyön kehittämisessä. Usein organisaatiokulttuurin kehittäminen johtaa esimiesroolien uudistamiseen ja esimiesten valmentamiseen toimia muuttuneiden odotusten mukaisesti.

Kohti itseohjautuvaa organisaatiokulttuuria ja toimintaa

Moni organisaatio tavoittelee tänä päivänä itseohjautuvampaa toimintakulttuuria. Itseohjautuvassa organisaatiossa valta ja vastuu ovat hajautettu, jolloin perinteiset hierarkkiset johtamis- ja toimintamallit eivät vastaa tarpeeseen. Yksilöillä ja ryhmillä on lupa ja vaade ajatella itse ja päättää omaan toimintaansa kuuluvista asioista. Johtaminen ja esimiestyö rakennetaan palvelemaan itseohjautuvuutta ja itsensä johtamisen merkitys korostuu.

Tuemme organisaatioita vahvistamaan itseohjautuvampaa toimintakulttuuria purkamalla tarpeettomia ohjausrakenteita ja kehittämällä uusia. Autamme muotoilemaan johtamista ja esimiestyötä niin, että ne tukevat tavoiteltua toimintakulttuuria eivätkä ole kehityksen jarruna. Sparraamme yksilöitä ja ryhmiä perinteisten johtamisuskomusten haastamiseen ja yhä itseohjautuvampaan arjen tekemiseen.

Lue lisää organisaatiokulttuurista blogissamme.

Työntekijäkokemuksen kehittäminen

Työntekijäkokemus on kokemusten ja mielikuvien summa, jonka nykyiset, potentiaaliset ja lähteneet työntekijät yrityksen toiminnasta muodostavat. Asiakaskokemuksen lisäksi viime vuosien aikana on herätty tosissaan myös työntekijäkokemuksen merkitykseen yrityksen menestykselle. Motivoitunut työntekijä tuottaa hyvän kokemuksen asiakkaalle, ja hyvät kokemukset tukevat lojaliteetin syntymistä sekä työntekijöiden että asiakkaiden osalta.

Työntekijäkokemuksen merkityksellisyyden taustalla on monia syitä

Ensinnäkin osaaminen on yhä strategisempi resurssi monelle yritykselle ja kilpailu osaajista on kovaa. Lisäksi työntekijöiden rooli yrityksen brändin rakentajina on keskeinen. Palveluiden tuottajina jokainen työntekijä toimii yrityksen käyntikorttina ja brändilähettiläänä.  Yrityksen työntekijöiden viestit ja teot ovat usein ratkaisevassa roolissa niin huippuosaajien houkuttelemisessa yritykseen kuin asiakaskokemuksen rakentamisessa. 

Hyödynnämme työntekijäkokemuksen selvittämisessä ja kehittämisessä ketteriä menetelmiä ja tiiviitä sprinttejä. Tietoa ja ymmärrystä työntekijäkokemuksesta voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • työnantajakuvan rakennusaineena
  • työnantajalupauksen määrittämisessä
  • työtyytyväisyyttä ja henkilöstön vaihtuvuutta selittävien tekijöiden tunnistamisessa
  • vetovoimatekijöiden tunnistamisessa esim. rekrytoinnin ja sitouttamisen apuna

 

Kokous seisten

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.