Töissä Azetsin konsultoinnin palveluissa
 
 
 

Töissä johdon konsultoinnissa Azetsilla

Kehitä osaamistasi mielenkiintoisten, vaihtelevien ja monipuolisten projektien sekä asiakkuuksien parissa.

Johdon konsultointi 

Mitä Senior Advisorin tai Senior Coachin työ voi pitää sisällään?

Johtamisen kehittämisen asiantuntijat toteuttavat asiakkaillemme toimeksiantoja erilaisten konsultointi- ja valmennustehtävien parissa kuten esimiestyön kehittämisen ohjelmissa, erilaisten organisaation muutoshankkeiden johtamisessa ja strategiaprosessien fasilitoinnissa.

Työnkuvaan sisältyy myös asiantuntijapalveluiden myyntiä, palveluiden aktiivista kehittämistä ja samalla oman ammattitaidon jatkuvaa kasvattamista. Asiantuntijat johtavat asiakkuuksia tai toimivat asiakasprojektien suorassa veto- tai koordinointivastuussa. Rooli voi painottua valmentamiseen tai konsultointiin osaamisesta, kiinnostuksesta ja taustasta riippuen.

Valmentaessa ollaan usein yksilöiden taitojen kehittämisen äärellä ja coachataan esimerkiksi esimiehiä onnistumaan paremmin esimiestyössään. Tehtävässä tarvitaan vahvaa coachaus-, fasilitointi- ja ryhmädynamiikan osaamista.

Konsultointihankkeissa korostuu vahva asiantuntijuus kehitettävästä aihepiiristä, projektinhallinnan osaaminen sekä analyyttisyys ja kokonaisuuden hahmottamisen kyky.

 

Hyödy palkanlaskennan automaatiosta 589 (1).png

Keitä olemme?

  • Johdon konsultoinnin ammattilaisia yhdistää tyypillisesti henkilökohtainen kokemus esimiestyöstä ja/tai liiketoiminnan tulosvastuusta, jolloin kehitystyössä on mahdollista tuoda myös omakohtainen kokemus mukaan valmentamiseen ja kehittämiseen.
  • Kokemus liiketoiminnan johtamisesta edesauttaa onnistumista. Tausta voi olla esimerkiksi HR-johtajan, liikkeenjohdon konsultin, valmentajan, sisäisen liiketoiminnan kehittäjän tai liiketoimintajohtajan tehtävästä.
  • Meitä yhdistää monipuolinen kokemus eri toimialoista ja yrityksistä sekä rooleissa toimimisesta. Tämä on vahvuus konsulttiroolissa, jotta valmiudet konsultoida hyvin erityyppisiä organisaatioita ja yrityksiä ovat hyvät. Lisäksi meitä yhdistää rohkeus, uteliaisuus, itseohjautuvuus sekä halu tehdä itsenäistä ja laadukasta työtä.
  • Koulutustaustaltaan johdon konsultoinnin parissa toimivat asiantuntijat ovat tyypillisesti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.
  • Työssä ollaan paljon esillä, mikä edellyttää rohkeutta ja paloa olla erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa.