top banner image
 
 
 

Vastuullisuus­raportointi

Varmista liiketoimintasi kestävyys Azetsin vastuullisuusraportointipalvelulla.

 

Vastuullisuusraportti antaa tilannekuvan organisaatiosi vastuullisuuden tämän hetkisestä tilanteesta sekä suositukset, mihin yrityksesi tulisi keskittyä vastuullisuutensa edistämiseksi. Ole aktiivisesti tietoinen siitä, mikä omassa toiminnassanne on vastuullisuuden kannalta keskeistä. Hyödynnä vastuullisuustietoisuutta ja vastuullisuustekoja asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstöviestinnässä sekä kilpailutuksissa. Saat vastuullisuusraportoinnin palveluna Azetsilta.


Sydän ikoni

Vastuullisuus koskee koko liiketoimintaa

Vastuullisuusraporttimme tarkastelee toimintaa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista. Tuomalla vastuullisuusraportoinnin osaksi vuosittaista organisaation raportointikäytäntöä, sekä kestävää kehitystä että taloudellisia hyötyjä voidaan seurata osana strategiaa. 

Fokus ikoni

Fokus keskeisiin osa-alueisiin

Tiedätkö mikä sinun toiminnassasi on keskeistä vastuullisuuden edistämisessä? 

Vastuullisuudessa mikään organisaatio ei ole valmis, vaan vastuullisuus on osa jatkuvaa kehitystä kohti parempaa. Olennaista on pureutua niihin asioihin, joilla on todellista vaikutusta.

Sidosryhmät ikoni

Vastuullisuusteot sidosryhmien tiedoksi

Sidosryhmät edellyttävät vastuullisuuden huomiointia liiketoiminnassa. Myös lainsäädäntö ohjaa toimintaa jatkuvasti voimakkaammin tähän suuntaan. Raportoimalla vastuullisuudesta, yrityksenne vähentää ulkoista painetta ja edistää läpinäkyvyyttä sidosryhmien kanssa.

Miksi vastuullisuusraportointi on tärkeää?

Vastuullisuusraportoinnin perusta ja viitekehys

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkastelee organisaation hyvää taloudenhoitoa sekä vastuullista toimintaa sidosryhmien suuntaan. Yksi taloudellisen vastuun osa-alue on verojalanjälki, joka kertoo kuinka paljon organisaationne toiminta osallistuu julkisen hyvän edistämiseen.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkastelee sitä, miten organisaatio kohtelee henkilöstöään ja yhteistyökumppaneitaan. Se huomioi mm. työturvallisuuden ja -terveyden, johtamiskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden ja syrjimättömyyden. Organisaatio kuuluu aina osaksi laajempaa yhteisöä, johon se vaikuttaa. Sosiaalinen vastuu tarkastelee myös näitä vaikutuksia. 

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu tarkastelee organisaation toiminnan ympäristövaikutuksia kuten sähkön, veden ja polttoaineiden kulutusta sekä jätteiden määrää ja kierrätystä. Tyypillisesti organisaation ympäristöjalanjälki on negatiivinen ja sitä pyritään pienentämään, mutta osa organisaatioista on myös edistänyt ympäristön hyvinvointia esimerkiksi vaihtamalla energialähteensä uusiutuviin tai käyttämällä pakkausmateriaaleja uudestaan.

Miten vastuullisuusraportti käytännössä laaditaan? 

Vastuullisuusraportti rakentuu seuraavien työvaiheiden kautta:

  1. Keskustelu johdon kanssa, jossa tunnistetaan yrityksen liiketoiminnalle keskeisimmät vastuullisuuden osa-alueet. Valitaan raportoitavat teemat kultakin osa-alueelta. Raportin laajuuden hahmottaminen ja sen pohjalta lasketun hinta-arvion vahvistaminen. 
  2. Johdon sisäinen viestintä henkilöstölle käynnistyvästä työstä.
  3. Yhteydenotto kirjanpitäjään ja palkanlaskijaan, ja tarvittavan tiedon keruun käynnistäminen. Mikäli Azets vastaa kyseisten palveluiden tuottamisesta, hoidetaan vuoropuhelu Azetsilla sisäisesti. 
  4. Vastuullisuuden osa-alueiden kannalta keskeisten avainhenkilöiden haastattelu tarvittavien toimenpiteiden kartoittamiseksi.  
  5. Raportin laadinta ja koostaminen
  6. Suositusten laadinta 
  7. Raportin tulosten ja suositusten läpikäynti asiakkaan johdon kanssa. Mahdollisesta tuesta ja / tai seurantaraportoinnista sopiminen. 

Mihin vastuullisuusraportti pohjautuu?

 

Vastuullisuusraportoinnin hinnoittelu 

Koska raporttikokonaisuus ja laajuus riippuu organisaation toiminnasta ja tiedontarpeesta, käynnistyy vastuullisuusraportointi johdon kanssa käytävällä keskustelulla. Keskustelussa määritellään kyseisen toiminnan kannalta keskeiset teemat, johdon erityiset tiedontarpeet sekä missä määrin tarkasteluun tarvittavia tietoja on jo valmiina. Keskustelun pohjalta määritetään työn laajuus ja hinta. Tyypillisesti vastuullisuusraportin kustannus on 2 500 € - 8 500 €. Vastuullisuusraportissa tarkastellaan aina sekä taloudellista, sosiaalista että ympäristövastuuta. 

Kysy lisää vastuullisuusraportointipalvelustamme täyttämällä oheinen lomake.

 

Azets Suomen vastuullisuusraporttiin voit tutustua täällä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.