Vastuullisuusraportointi
 
 
 

Vastuullisuus­raportointi

Varmista liiketoimintasi kestävyys Azetsin vastuullisuusraportointipalvelulla.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

 

Vastuullisuusraportti antaa tilannekuvan organisaatiosi vastuullisuuden tämän hetkisestä tilanteesta sekä suositukset, mihin yrityksesi tulisi keskittyä vastuullisuutensa edistämiseksi. Ole aktiivisesti tietoinen siitä, mikä omassa toiminnassanne on vastuullisuuden kannalta keskeistä. Hyödynnä vastuullisuustietoisuutta ja vastuullisuustekoja asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstöviestinnässä sekä kilpailutuksissa. 


Sydän ikoni

Vastuullisuus koskee koko liiketoimintaa

Vastuullisuusraporttimme tarkastelee toimintaa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista. Tuomalla vastuullisuusraportoinnin osaksi vuosittaista organisaation raportointikäytäntöä, sekä kestävää kehitystä että taloudellisia hyötyjä voidaan seurata osana strategiaa.

Fokus ikoni

Fokus keskeisiin osa-alueisiin

Tiedätkö mikä sinun toiminnassasi on keskeistä vastuullisuuden edistämisessä? Vastuullisuudessa mikään organisaatio ei ole valmis, vaan vastuullisuus on osa jatkuvaa kehitystä kohti parempaa. Olennaista on pureutua niihin asioihin, joilla on todellista vaikutusta.

Sidosryhmät ikoni

Vastuullisuusteot sidosryhmien tiedoksi

Sidosryhmät edellyttävät vastuullisuuden huomiointia liiketoiminnassa. Myös lainsäädäntö ohjaa toimintaa jatkuvasti voimakkaammin tähän suuntaan. Raportoimalla vastuullisuudesta, yrityksenne vähentää ulkoista painetta ja edistää läpinäkyvyyttä sidosryhmien kanssa.

Miksi vastuullisuusraportointi on tärkeää?

Vastuullisuusraportoinnin perusta

Vastuullisuusraportointi palveluna Azetsilta

Vastuullisuusraportti rakentuu yhteistyössä, jossa kartoitetaan organisaatiollesi olennaisimmat vastuullisuuden aiheet, kerätään tietoa vaikutuksista, rakennetaan mittarit ja kootaan tieto yhteen. Vastuullisuusraportti pureutuu yhtiön toiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Näitä voivat olla mm:

  • Lainsäädännön edellyttämät tiedot kuten verot ja työnantajamaksut. Nämä löytyvät yhtiön tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta.
  • Organisaation toiminnan kannalta keskeiset vastuullisuuden osa-alueet, kuten polttoaineen kulutus, palkkatasa-arvo tai henkilöstön vaihtuvuus. Näitä yhtiö on saattanut seurata jo aiemmin, jolloin tarvittava tieto on jo käytössä tai sitten se tulee selvittää.
  • Organisaation toiminnan käytännöt, joihin tutustutaan ohjeistuksen, dokumentoinnin ja / tai haastatteluiden kautta.

 

Vastuullisuus

Miten vastuullisuusraportti laaditaan? 

Vastuullisuusraportoinnin prosessi on suurin piirtein seuraava:

  1. Keskustelu johdon kanssa, jossa tunnistetaan yrityksen liiketoiminnalle keskeisimmät vastuullisuuden osa-alueet. Valitaan raportoitavat teemat kultakin osa-alueelta.
  2. Raportin laajuuden hahmottaminen ja sen pohjalta lasketun hinta-arvion vahvistaminen.
  3. Johdon sisäinen viestintä henkilöstölle käynnistyvästä työstä.
  4. Vastuullisuuden osa-alueiden kannalta keskeisten avainhenkilöiden haastattelu tiedonkeruuta varten.
  5. Tiedon keruu, analysoiminen ja raportin koostaminen
  6. Suositusten laadinta
  7. Raportin tulosten ja suositusten läpikäynti asiakkaan johdon kanssa. Mahdollisesta tuesta ja / tai seurantaraportoinnista sopiminen.

 

Lataa oheiset oppaat hyödyksesi:

Vastuullisen liiketoiminnan edistäjän opas

Sosiaalisen vastuullisuuden opas

Auris Energia logo
Teemme Azetsin kanssa töitä muutenkin, joten tämä projekti oli luontainen jatke sille. Saimme asiantuntevaa apua niin päästölaskentaan kuin raportointitapojemme kehittämiseen.
Karoliina Liimatainen, Auris Energia -konsernin talousjohtaja
Pamark Group logo
Jos raportti olisi pitänyt laatia itse, ei siitä olisi tullut mitään. Mukaan tarvitaan asiansa osaava ulkopuolinen ammattilainen, joka osaa peilata yrityksen tilannetta suhteessa muihin. Me tiedämme missä me menemme – mutta se, miten sijoitumme muiden joukossa, siihen tarvitsemme ulkopuolista näkemystä. Iso kiitos tästä kuuluu Azetsin osaaville asiantuntijoille.
Minna Åman-Toivio, Pamarkin toimitusjohtaja
Business Finland logo
Business Finlandin ’’Sustainability Playbook for Future Commerce’’ -oppaan sisällöissä hyödynnettiin laajasti eri osa-alueiden asiantuntijoita. Azetsin vastuullisuuskonsultti oli merkittävässä roolissa vastuullisuusteemojen mittaamisen ja raportoinnin linkittämisessä vastuullisuusstrategian rakentamiseen. Kiitos Azetsille tästä työstä.
Aija Kalander, Business Finland, Head of Experience Commerce

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.