top banner image
 
 
 

Vastuullisuus­raportointi

Varmista liiketoimintasi kestävyys Azetsin vastuullisuusraportointipalvelulla.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

 

Vastuullisuusraportti antaa tilannekuvan organisaatiosi vastuullisuuden tämän hetkisestä tilanteesta sekä suositukset, mihin yrityksesi tulisi keskittyä vastuullisuutensa edistämiseksi. Ole aktiivisesti tietoinen siitä, mikä omassa toiminnassanne on vastuullisuuden kannalta keskeistä. Hyödynnä vastuullisuustietoisuutta ja vastuullisuustekoja asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstöviestinnässä sekä kilpailutuksissa. 


Sydän ikoni

Vastuullisuus koskee koko liiketoimintaa

Vastuullisuusraporttimme tarkastelee toimintaa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista. Tuomalla vastuullisuusraportoinnin osaksi vuosittaista organisaation raportointikäytäntöä, sekä kestävää kehitystä että taloudellisia hyötyjä voidaan seurata osana strategiaa.

Fokus ikoni

Fokus keskeisiin osa-alueisiin

Tiedätkö mikä sinun toiminnassasi on keskeistä vastuullisuuden edistämisessä? 

Vastuullisuudessa mikään organisaatio ei ole valmis, vaan vastuullisuus on osa jatkuvaa kehitystä kohti parempaa. Olennaista on pureutua niihin asioihin, joilla on todellista vaikutusta.

Sidosryhmät ikoni

Vastuullisuusteot sidosryhmien tiedoksi

Sidosryhmät edellyttävät vastuullisuuden huomiointia liiketoiminnassa. Myös lainsäädäntö ohjaa toimintaa jatkuvasti voimakkaammin tähän suuntaan. Raportoimalla vastuullisuudesta, yrityksenne vähentää ulkoista painetta ja edistää läpinäkyvyyttä sidosryhmien kanssa.

Miksi vastuullisuusraportointi on tärkeää?

Vastuullisuusraportoinnin perusta ja viitekehys

Azetsin tarjoamat vastuullisuus­raportointipalvelut

Aloita raportointi: Digitaalinen vastuullisuusraportti 

Digitaalinen vastuullisuusraportti rakentuu helposti itsereflektiolla selaimellasi. ISO –standardeihin ja YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteisiin perustuvat kysymykset auttavat organisaatiotasi aloittamaan raportoinnin ja helpottavat ymmärtämään organisaatiollesi olennaisia vastuullisuusteemoja.

Räätälöity vastuullisuusraportti liiketoiminnan ja strategian kehitykseen

Räätälöity vastuullisuusraportti on yhteistyössä toteutettu prosessi, jossa kartoitetaan organisaatiollesi olennaisimmat vastuullisuuden aiheet, kerätään tietoa vaikutuksista, rakennetaan mittareita kehitykselle ja kootaan ensimmäinen vastuullisuusraportti. 

Mihin vastuullisuusraportti pohjautuu?

Miten vastuullisuusraportti käytännössä laaditaan? 

Vastuullisuusraportti rakentuu seuraavien työvaiheiden kautta:

  1. Keskustelu johdon kanssa, jossa tunnistetaan yrityksen liiketoiminnalle keskeisimmät vastuullisuuden osa-alueet. Valitaan raportoitavat teemat kultakin osa-alueelta. Raportin laajuuden hahmottaminen ja sen pohjalta lasketun hinta-arvion vahvistaminen. 
  2. Johdon sisäinen viestintä henkilöstölle käynnistyvästä työstä.
  3. Vastuullisuuden osa-alueiden kannalta keskeisten avainhenkilöiden haastattelu tiedonkeruuta varten.  
  4. Tiedon analysoiminen ja raportin koostaminen
  5. Suositusten laadinta 
  6. Raportin tulosten ja suositusten läpikäynti asiakkaan johdon kanssa. Mahdollisesta tuesta ja / tai seurantaraportoinnista sopiminen.

Palvelun hinnoittelu 

Koska räätälöidyn vastuullisuusraportin kokonaisuus ja laajuus riippuu organisaation toiminnasta ja tiedontarpeesta, käynnistyy vastuullisuusraportointi johdon kanssa käytävällä keskustelulla. Keskustelussa määritellään organisaation toiminnan kannalta keskeiset teemat, johdon erityiset tiedontarpeet sekä missä määrin tarkasteluun tarvittavaa tietoa on jo kerätty. Keskustelun pohjalta määritetään työn laajuus ja hinta. Tyypillisesti räätälöidyn vastuullisuusraportin kustannus on 10 000 – 15 000 EUR. Vastuullisuusraportissa tarkastellaan aina sekä taloudellista, sosiaalista että ympäristövastuuta.

Digitaalisen, itsereflektiolla tuotetun vastuullisuusraportin hinta alkaa 300 EUR ylöspäin. Pyydä digitaalisen vastuullisuusraportin demo täyttämällä yhteystietolomake!

Azets Suomen vastuullisuusraporttiin voit tutustua täällä.

Vastuullisen liiketoiminnan edistäjän opas

Vastuullisen liiketoiminnan edistäjän opas

Lataa vastuullisen liiketoiminnan edistäjän opas 

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.