Nainen esihenkilövalmennuksessa etänä
 
 
 

Esihenkilövalmennus antaa eväät

Esihenkilötyö on murroksessa työelämän muuttuessa, mutta tarve hyvälle johtamiselle säilyy. Rakennamme organisaation tarpeisiin, tilanteeseen ja tavoitteisiin räätälöityjä esihenkilövalmennuksia.

Tämän päivän esihenkilöltä odotetaan toimintakentän hyvää tuntemusta, kykyä tilannetajuiseen yksilölliseen huomiointiin ja tarvittaessa napakkaakin tekemisen ohjausta. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot sekä halu ja kyky kehittää jatkuvasti omaa toimintaa ovat tärkeitä odotuksia esihenkilöroolissa toimivalle. Kehittymisen pitää tapahtua ketterästi, tehokkaasti ja tiiviinä osana arjen työtä. Valmentavan johtamisen, ja samalla itsensä johtamisen, merkitys korostuu itseohjautuvuuden lisääntyessä ja vahvistuessa työelämässä.

Monimuotoista esihenkilötyön kehittämistä

Pitkä ja laaja kokemuksemme johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisestä antaa meille hyvät eväät rakentaa räätälöity kehittämiskokonaisuus kunkin organisaation tarpeisiin. Esihenkilövalmennuksen rakentamista ohjaa jatkuva vaikuttavuuden pohdinta; mikä on paras tapa varmistaa, että tunnistetut tavoitteet saavutetaan ja että asiat juurtuvat organisaatioon kehitysohjelman aikana.

Esihenkilötyön kehittäminen on prosessi, joka rakentuu esimerkiksi seuraavista:

  • ryhmä- ja yksilökohtaamisista
  • arjessa oman tiimin kanssa tehtävästä kehittämistyöstä
  • sähköisessä työskentely-ympäristössä jaettavasta tiedosta ja käytävästä keskustelusta
  • arvioista ja niiden tulosten hyödyntämisestä (esimerkiksi räätälöidyt 360°-arviot, Peili™- ja Disc®-toimintatyyliarviot)
  • oman esimiehen kanssa käytävästä vuoropuhelusta

Haluatko kuulla lisää esihenkilövalmennuksista?

Jätä yhteydenottopyyntö

Coaching

Coaching kehittymisen tukena

Usein esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisessä hyödynnetään myös pienryhmä- tai yksilöcoachingia. Keskeistä on rakentaa kehittämisprosessin varrella toimintatapoja, joilla viime kädessä juurrutetaan muutos oman esihenkilötyön arkeen.

Kehittämisessä hyödynnetään ja haastetaan yksilön omia ja organisaatiossa laajemmin vallitsevia uskomuksia ja käytäntöjä. Kokemuksemme mukaan vaikuttavuus edellyttää sekä tietoa, taitoa että valmiutta uudistaa omaa ja työyhteisön arkea. Uskomme, että ihmisten kehittyminen vaatii aina myös toimintatapojen ja rakenteiden kehittämistä.

Lue lisää coachingista.

Ketterää ja joustavaa esihenkilövalmennusta

Esihenkilötyön kehittämisessä uskomme ketteryyteen ja joustavuuteen. Kehittäminen edistyy parhaiten silloin, kun se kulkee sujuvasti osana arkea – ei erillisenä projektina ”oikean työn” rinnalla. Kun organisaation johto ottaa kehittämisohjelman omaksi työkalukseen muutoksen ja uudistumisen aikaansaamisessa, ollaan oikealla tiellä – silloin esihenkilötyön kehittäminen linkittyy organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen.

Esihenkilötyön kehittäminen tiiviinä sprintteinä istuu tämän päivän työn tekemisen rytmiin usein parhaiten. Tällöin kehittämistä ohjaavat pienet ja konkreettiset tavoitteet, oppimista vauhditetaan yhteisissä kohtaamisissa ja opittua kokeillaan välittömästi arjen tilanteissa. Esihenkilövalmennuksen vaikuttavuutta lisää se, että esihenkilö hyödyntää valmennuksessa opittua paitsi oman toimintansa myös oman vastuualueensa toiminnan kehittämisessä ja ottaa myös omat johdettavansa mukaan kehittämistyöhön.

Vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä esihenkilötyön kehittämistä

Vain tuloksiin johtava kehittämistyö on arvokasta ja vaikuttavaa. Koska tuloksia syntyy usein monella tasolla, on niihin kiinnitettävä aktiivisesti huomiota kehitysprosessin alusta lähtien. Pidämme tärkeänä, että kehitystyölle laaditaan vaikuttavuusmittaristo, jonka avulla etenemistä voidaan seurata. Onnistumishavainnot tukevat kehittämisen mielekkyyttä ja motivoivat uusiin ponnisteluihin.

Kehittämisessä pieni, juurtuva ja vaikuttava on arvokkaampaa kuin liian suuri, yleismaailmallinen ja sanoiksi jäävä. Pidämme myös keskeisenä, että esihenkilötyön kehittämisen aikaansaannokset hyödyttävät paitsi esihenkilöitä, henkilöstöä ja organisaatiota myös asiakkaita. Näemme, että esihenkilötyön kehittämisen, esihenkilövalmennusten, pitää luoda myös asiakasarvoa. 

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.