Nainen esmiesvalmennuksessa etänä
 
 
 

Esimiesvalmennus antaa eväät

Esimiestyö on murroksessa työelämän muuttuessa, mutta tarve hyvälle johtamiselle säilyy. Rakennamme organisaation tarpeisiin, tilanteeseen ja tavoitteisiin räätälöityjä esimiesvalmennuksia.

 

Tämän päivän esimieheltä odotetaan toimintakentän hyvää tuntemusta, kykyä tilannetajuiseen yksilölliseen huomiointiin ja tarvittaessa napakkaakin tekemisen ohjausta. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot sekä halu ja kyky kehittää jatkuvasti omaa toimintaa ovat tärkeitä odotuksia esimiesroolissa toimivalle. Kehittymisen pitää tapahtua ketterästi, tehokkaasti ja tiiviinä osana arjen työtä. Valmentavan johtamisen, ja samalla itsensä johtamisen, merkitys korostuu itseohjautuvuuden lisääntyessä ja vahvistuessa työelämässä.

Monimuotoista esimiestyön kehittämistä

Pitkä ja laaja kokemuksemme johtamisen ja esimiestyön kehittämisestä antaa meille hyvät eväät rakentaa räätälöity kehittämiskokonaisuus kunkin organisaation tarpeisiin. Esimiesvalmennuksen rakentamista ohjaa jatkuva vaikuttavuuden pohdinta; mikä on paras tapa varmistaa, että tunnistetut tavoitteet saavutetaan ja että asiat juurtuvat organisaatioon kehitysohjelman aikana.

Esimiestyön kehittäminen on prosessi, joka rakentuu esimerkiksi seuraavista:

  • ryhmä- ja yksilökohtaamisista
  • arjessa oman tiimin kanssa tehtävästä kehittämistyöstä
  • sähköisessä työskentely-ympäristössä jaettavasta tiedosta ja käytävästä keskustelusta
  • arvioista ja niiden tulosten hyödyntämisestä (esimerkiksi räätälöidyt 360°-arviot, Peili™- ja Disc®-toimintatyyliarviot)
  • oman esimiehen kanssa käytävästä vuoropuhelusta

Jätä yhteydenottopyyntö - kerromme lisää esimiesvalmennuksista

Coaching

Coaching kehittymisen tukena

Usein esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä hyödynnetään myös pienryhmä- tai yksilöcoachingia. Keskeistä on rakentaa kehittämisprosessin varrella toimintatapoja, joilla viime kädessä juurrutetaan muutos oman esimiestyön arkeen.

Kehittämisessä hyödynnetään ja haastetaan yksilön omia ja organisaatiossa laajemmin vallitsevia uskomuksia ja käytäntöjä. Kokemuksemme mukaan vaikuttavuus edellyttää sekä tietoa, taitoa että valmiutta uudistaa omaa ja työyhteisön arkea. Uskomme, että ihmisten kehittyminen vaatii aina myös toimintatapojen ja rakenteiden kehittämistä.

Lue lisää coachingista.

Ketterää ja joustavaa esimiesvalmennusta

Esimiestyön kehittämisessä uskomme ketteryyteen ja joustavuuteen. Kehittäminen edistyy parhaiten silloin, kun se kulkee sujuvasti osana arkea – ei erillisenä projektina ”oikean työn” rinnalla. Kun organisaation johto ottaa kehittämisohjelman omaksi työkalukseen muutoksen ja uudistumisen aikaansaamisessa, ollaan oikealla tiellä – silloin esimiestyön kehittäminen linkittyy organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen.

Esimiestyön kehittäminen tiiviinä sprintteinä istuu tämän päivän työn tekemisen rytmiin usein parhaiten. Tällöin kehittämistä ohjaavat pienet ja konkreettiset tavoitteet, oppimista vauhditetaan yhteisissä kohtaamisissa ja opittua kokeillaan välittömästi arjen tilanteissa. Esimiesvalmennuksen vaikuttavuutta lisää se, että esimies hyödyntää valmennuksessa opittua paitsi oman toimintansa myös oman vastuualueensa toiminnan kehittämisessä ja ottaa myös omat johdettavansa mukaan kehittämistyöhön.

Vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä esimiestyön kehittämistä

Vain tuloksiin johtava kehittämistyö on arvokasta ja vaikuttavaa. Koska tuloksia syntyy usein monella tasolla, on niihin kiinnitettävä aktiivisesti huomiota kehitysprosessin alusta lähtien. Pidämme tärkeänä, että kehitystyölle laaditaan vaikuttavuusmittaristo, jonka avulla etenemistä voidaan seurata. Onnistumishavainnot tukevat kehittämisen mielekkyyttä ja motivoivat uusiin ponnisteluihin.

Kehittämisessä pieni, juurtuva ja vaikuttava on arvokkaampaa kuin liian suuri, yleismaailmallinen ja sanoiksi jäävä. Pidämme myös keskeisenä, että esimiestyön kehittämisen aikaansaannokset hyödyttävät paitsi esimiehiä, henkilöstöä ja organisaatiota myös asiakkaita. Näemme, että esimiestyön kehittämisen, esimiesvalmennusten, pitää luoda myös asiakasarvoa. 

Opas: Esimiestyön rooli asiakasarvon kasvattajanaLataa opas
Esimiestyön rooli asiakasarvon kasvattajana

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.