Se tunne kun Azets hoitaa palkanlaskennan
 
 
 

Palkanlaskenta

Palkat tileille ajallaan ja oikein. Hoidamme yli miljoona palkkalaskelmaa vuodessa.

Tarjoamme yrityksellesi kokonaisvaltaista palkanlaskentapalvelua.

Moderni palkanlaskenta tehostaa organisaatiosi arkea

Vapauta aikaasi omassa liiketoiminnassasi vaadittavaan ydinosaamiseen, ulkoista palkanlaskenta ja koko palkkahallinto meidän vastuullemme. Tarjoamme yrityksellesi kokonaisvaltaista palkanlaskentapalvelua, joka kattaa kaikki palkanlaskentaprosessin vaiheet palkkatapahtumien käsittelystä maksatukseen, raportointiin ja sähköiseen arkistointiin asti. 

Tämän päivän tehokas henkilöstö- ja palkkahallinnon kokonaisratkaisu sisältää sekä palkanlaskentapalvelut että HR-palvelut. Palveluidemme avulla tehostat ja selkiytät yrityksesi henkilöstöhallinnon prosesseja ja parannat henkilöstön työtyytyväisyyttä. Palkanlaskenta on meidän ydinosaamistamme.

Moderni palkanlaskenta perustuu toimiviin sähköisiin prosesseihin ja itsepalveluratkaisuihin. Osana palkanlaskennan ulkoistusprojektia luomme kanssanne ketterät prosessit ja toimintamallit, jotka helpottavat esihenkilöiden ja henkilöstön arkipäivää sekä varmistavat osaltaan palkanlaskennan oikeellisuuden. Lue lisää palkanlaskennan ulkoistamisesta.

Ulkoistaminen turvaa Fujitsun palkkapalveluiden jatkuvuuden

Analysoimme yrityksenne palkanlaskennan prosessit

Autamme sinua selvittämään palkkahallinnon prosessien ja toiminnan nykytilanteen ja laatimaan kehityssuunnitelman prosessien tehostamiseksi. Kartoitamme palkanlaskentaan liittyvien prosessien nykytilan havainnoimalla ja haastattelemalla sekä palkanlaskentaa koskevan dokumentaation avulla.

Teemme yhteenvedon tunnistetuista kehityskohteista ja yhteenvedon pohjalta määrittelemme yhdessä kanssasi aikataulutetun kehityssuunnitelman. Tuloksena saat selkeän kehityssuunnitelman palkanlaskennan sujuvoittamiseksi ja sen laadun varmistamiseksi.

Käynnistämme palkanlaskentapalvelut projektina 

Palkanlaskentapalvelut käynnistyvät yhteistyössä asiakkaan kanssa toteutettavan projektin kautta. Projekti kattaa prosessien ja toimintamallien läpikäynnin, palveluiden ja osaamisen siirron sekä järjestelmien käyttöönoton.  Projektin vetämisestä vastaa Azetsin asiantuntija ja toteutamme projektit vakioidun projektimallin mukaisesti tehokkaasti ja laadukkaasti.

Olemme aktiivisesti mukana toiminnan jatkuvassa kehittämisessä palveluiden käynnistämisen jälkeen. Määrämuotoinen yhteistyömallimme ja laadunseurantamme takaavat, että asiakkaalla on aina  ajantasainen tieto palveluiden sujuvuudesta.

Asiakkaidemme käytössä on koko Azetsin asiantuntijaverkosto palkka- ja henkilöstöhallinnon edelleen kehittämiseen joko yksittäiseen tarpeeseen tai palvelusopimuksen laajentamisen kautta. 

 

Halusimme Alisa Pankissa ulkoistaa palkanlaskennan, koska se vapauttaa työntekijöiden aikaa ja resursseja ydinpankkitoiminnan rakentamiseen ja kasvattamiseen. Azetsin meille tuottama palvelu kattaa useita palkanlaskentaprosessin vaiheita palkkatapahtumien käsittelystä maksatukseen, raportointiin ja sähköiseen arkistointiin asti.

Kukka Lehtimäki, Alisa Pankin talousjohtaja

Kokonaisvaltaista palkanlaskentapalvelua

Tarjoamme yrityksellesi kokonaisvaltaista palkanlaskentapalvelua, joka kattaa kaikki palkanlaskentaprosessin vaiheet palkkatapahtumien käsittelystä maksatukseen, raportointiin ja sähköiseen arkistointiin asti. Neuvontapalvelumme kattavat palkka- ja työsuhdeasioiden neuvonnan henkilöstölle, esihenkilöille ja asiakkaan yhteyshenkilöille. 

Mitä palveluhintaan sisältyy?

Azetsille ulkoistetun palkkapalvelun kulut ovat ennustettavia ja läpinäkyviä. Palveluhintamme kattaa koko palkanlaskennan sähköisen perusprosessin. Palveluhintaamme sisältyy:

 • Sähköisesti palkkajärjestelmään sisään luettavan materiaalin käsittely palkkajärjestelmään
 • Ay-jäsenmaksujen ja ulosottojen käsittely
 • Loppupalkkojen laskenta ja maksatus säännöllisten aikataulutettujen palkka-ajojen yhteydessä
 • Lomapalkkojen ja lomarahojen maksatus asiakkaan käytänteiden mukaisesti
 • Ennakonpidätystietojen hakeminen verottajan API-rajapintaa pitkin palkanlaskentaan palkka-ajoittain
 • Säännöllisistä aikataulutetuista palkka-ajoista huolehtiminen
 • Kuukausittaisten kirjanpidon raporttien ja lomapalkkavarauksen toimittaminen sovitulla tavalla asiakkaan kirjanpitoon
 • Tulorekisteri-ilmoitukset
 • Kela-hakemukset
 • Vuoden vaihteen palkanlaskennan rutiinit

Palmia ulkoisti palkanlaskennan ja uudisti HR-prosessit

Palmia

Lue asiakastarina

Tecnotree ulkoisti palkanlaskentapalvelut

Technotree  

Lue asiakastarina

Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluille ketterät palkka- ja HR –palvelut

Lue asiakastarina

Azets on ADP:n palkanlaskennan partneri Suomessa

Tehokasta ja ihmislähtöistä teknologiaa. Kaikentyyppiset ja -kokoiset yritykset ympäri maailman tukeutuvat ADP:n pilviohjelmistoihin ja asiantuntija-analyyseihin. HR. Työpaikat. Edut. Palkat. Compliance. Yhdessä paremman työvoiman puolesta. Lisätietoja osoitteessa ADP.com. Azets on ADP:n paikallinen partneri Suomessa.

 
ADP
 
 
 
ADP, the ADP logo and ADP A more human resource are registered trademarks of ADP, LLC

Varmistamme palkanlaskennan lakisääteiset velvoitteet

Palkanlaskentapalveluistanne vastaavat palkka-asiantuntijoista koostuvat asiakastiimit, jotka ovat tottuneet hoitamaan palkanlaskentaan liittyvät prosessit ammattitaidolla ja tehokkaasti. Palkanlaskennan lisäksi tiimi tarjoaa palveluja ja tukea myös muissa työsuhteisiin liittyvissä operatiivisissa ja hallinnollisissa tehtävissä. Palkanlaskijoillamme on vahva ja asiantunteva työsuhteisiin liittyvä osaaminen ja lisätukea tarjoavat taustatiimissä työskentelevät työsuhdejuristimme. Palkanlaskentaan liittyvät lait, ohjeet ja velvoitteet muuttuvat jatkuvasti. Seuraamme puolestanne muutoksia ja palkka-asiantuntijamme varmistavat, että palvelut tuotetaan ajantasaisten määräysten mukaisesti, olipa sitten kyse verottajan ohjeistuksesta tai vuosilomalain määräyksistä.

Lomapalkkavaraus - katso videolta vinkit palkanlaskentaan

Mitattua laatua

Palkanlaskentapalveluiden tuottamisessa keskeistä on palveluiden laadun lisäksi myös asiakaskokemus. Mittaamme palkanlaskentapalveluiden laatua ja toimintaamme arvioidaan vuosittain ISAE 3402 Type 2 –raportin vaatimusten mukaisesti.

Yhteistyömallimme varmistaa tiiviin ja kehittämispainotteisen yhteistyön kanssanne ja asiakastyytyväisyyttä mittaamme jatkuvasti myös NPS-asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta.

Hyödynnä palkanlaskennassa kertyvää tietoa päätöksenteossa

Palkanlaskennan ohessa syntyy maksettavan palkan lisäksi kuukausittain valtavasti tietoa, jonka olemme nyt valjastaneet päätöksenteon tueksi. HR-dashboardimme avulla:

 • Analysoit henkilöstön avainlukuja
 • Seuraat henkilöstökulujen nykytilannetta ja trendejä
 • Analysoit kustannuspaikkojen välisiä eroja
 • Simuloit henkilöstön muutosten vaikutuksia
 • Seuraat poissaolojen ja ylitöiden kustannuksia ja muutoksia
 • Analysoit avainlukujen välisiä poikkeamia ja korrelaatioita

Tarvittaessa tuemme asiakkaitamme myös lukujen analysoinnissa, tavoitteiden asettamisessa ja tarvittavien kehitystoimenpiteiden määrittelyssä. Azetsin palkanlaskentapalvelun asiakkaana saat täyden hyödyn irti datastasi.

Palkanlaskentaohjelmat - henkilöstöprosesseja tukevat digitaaliset työkalut

Palkanlaskenta tuotetaan asiakkaan toimialaan ja kokoluokkaan parhaiten sopivalla palkanlaskentaohjelmalla. Palvelutuotantomme pohjalla käytämme SD Worx, Mepco, Netvisor ja L7 -palkanlaskentaohjelmia. 
 
Palkanlaskentaohjelmien lisäksi meiltä löytyvät tarvittavat työkalut niin rekrytoinnin, strategisen ja operatiivisen HR:n, työajanhallinnan ja resursoinnin kuin matkustuksenhallinnankin tarpeisiin. Ja kaikki tietysti halutessasi pilvestä, unohtamatta mobiiliratkaisuja. 

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.