Johtoryhmätyöskentely vauhdittaa menestystä
 
 
 

Johtoryhmä­työskentely vauhdittaa toimintaa

Kun johtoryhmän kokoonpano tai vastuut muuttuvat, tai yrityksen johtaminen vaatii johtoryhmältä ryhtiliikettä ja työskentelytapojen uudistamista, olemme apunanne.

Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen osa-alueet

Johtoryhmällä on keskeinen rooli organisaation suunnan näyttäjänä ja menestyksen vauhdittajana. Johtoryhmätyöskentelyyn kohdistuu suuria odotuksia niin johtoryhmän jäseniltä itseltään kuin hallitukselta ja henkilöstöltä. Johtoryhmän työskentelyssä tärkeitä kysymyksiä ovat mihin suunnata katse, miten johtoryhmän jäsenten keskinäinen yhteistyö sujuu ja kuinka käyttää yhteinen aika tarkoituksenmukaisesti.

Kehitämme johtoryhmätyöskentelyä asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa keskitymme vain yhden tunnistetun osa-alueen kehittämiseen tai vaihtoehtoisesti toteutamme laajemman johtoryhmän kehityspolun.  

1. Johtoryhmän fokus kirkkaaksi

Usein kehittämistyö käynnistyy johtoryhmän roolin ja sen työtä ohjaavien tavoitteiden kirkastamisella. Mahdollisia käsiteltäviä kysymyksiä ovat:

 • Mikä on tehtävämme ja mihin johtoryhmää tarvitaan?
 • Mitä johdamme ja miten toimimalla onnistumme parhaalla tavalla?
 • Mitä kuuluu johtoryhmän agendalle, mitä ei?
 • Mitkä ovat johtamisen foorumimme ja miten johtoryhmätyöskentely linkittyy johtamisjärjestelmäämme?
 • Mikä on oikea tasapaino strategisen ja operatiivisen välillä? Entä sisäisen ja ulkoisen?
 • Mitä asioita ja tunnuslukuja seuraamme johtoryhmänä?

2. Selkeät työskentelykäytännöt

Selkeytämme ja tehostamme johtoryhmän työskentelykäytäntöjä, jotta yhteinen aika käytetään tarkoituksenmukaisesti niin kokousten aikana kuin niiden välillä.

Mahdollisia käsiteltäviä kysymyksiä ovat:

 • Milloin ja miten johtoryhmä kokoontuu?
 • Miten johtoryhmä työskentelee ryhmänä tapaamisten välillä?
 • Millainen on johtamisen vuosikellomme ja miten johtoryhmän työskentely linkittyy siihen?
 • Miten yhteisiin tapaamisiin valmistaudutaan?
 • Miten varmistamme sovittujen asioiden viemisen loppuun?

Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen osa-alueet

3. Luottamus ja yhteistyö johtoryhmässä

Vahvistamme johtoryhmän toimimista keskenään sitoutuneena tiiminä. Lisäämme kunkin johtoryhmän jäsenen omaa ja johtoryhmän keskinäistä ymmärrystä kullekin ominaisista toimintatyyleistä ja niiden hyödyntämisestä johtoryhmätyöskentelyssä. Puheenjohtajan toiminnan käsitteleminen on yksi tärkeä keskustelun teema.  Usein työstämme yhdessä johtoryhmän keskinäiset toimintaperiaatteet. Mahdollisia käsiteltäviä kysymyksiä ovat:

 • Miten huolehdimme, että johtoryhmäläisten välinen dynamiikka tukee menestystämme?
 • Kuinka vahvistamme keskinäistä luottamustamme?
 • Mistä syntyy positiivinen johtoryhmäkokemus?
 • Mitä meidän työskentelyssä on rakentava kriittisyys ja rohkeus haastaa?
 • Mitä asioita edistän johtoryhmäläisenä? Mitä eroa siinä on oman vastuualueeni johtamisen rooliin?

Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen työkalut

Johtoryhmän yhteisen kehittämispolun lisäksi uudistumista voidaan vauhdittaa ja oppimista syventää johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisella coachingilla. Osana kehittämistyötä hyödynnämme usein kehittämisen tavoitteita tukevia arviointityökaluja, kuten Work Place Big 5, Peili™ tai 360°-arviot.   

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.