Nainen selin fläppitalun edessä
 
 
 

Johtamisen kehittämis­palvelut

Tässä ajassa pärjäävät ne yritykset, jotka kykenevät uudistumaan ja oppimaan muita nopeammin sekä johtamaan liiketoimintaa, ihmisiä ja itseään entistä paremmin. Tutustu johtamisen kehittämispalveluihimme.

Ota yhteyttä konsultteihimme

 

Johtamisen kehittämisen ammattilaisemme tarjoavat konsultointi- ja valmennuspalveluita strategisen johtamisen, organisaatiokulttuurin ja esimiestyön kehittämisen tarpeisiin. Asiakaslähtöisyys, joustavuus ja vaikuttavuus ovat kehittämistyömme ohjenuoria. Autamme asiakkaitamme menestymään nyt ja tulevaisuudessa johtamalla paremmin sekä oppimalla ja uudistumalla kilpailijoitaan nopeammin. 

Tekemistämme leimaa konkreettisuus ja käytännönläheisyys yhdistettynä vankkaan tietopohjaan ja laajaan kokemukseen. Saamme asiakkailtamme kiitosta tuloksellisesta ja mutkattomasta yhteistyöstä. Työskentelyotteemme on innostava, oivalluttava, tehokas ja aikaansaava. Uskallamme haastaa ja tuomme rohkeasti eri näkökulmia esille, mutta osaamme myös kuunnella. Osallistaminen ja fasilitointi ovat vahvaa ammattitaitoamme.

Meillä on:

  • Laaja kokemus johtamisen kehittämisestä eri toimialojen yrityksissä, järjestöissä ja julkissektorilla
  • Monipuolinen osaaminen asiakaslähtöisistä ja vaikuttavista organisaation kehittämismenetelmistä
  • Kyky saada eri työrooleissa toimivat ihmiset keskustelemaan, jäsentämään ja oivaltamaan yhdessä
  • Vahva taito nivoa käytännön vaikuttavuus uusien taitojen oppimiseen ja kokeiluun
  • Osaaminen laajojen muutos- ja valmennusohjelmien suunnittelusta ja läpiviennin johtamisesta
  • Tahto aikaansaada vaikuttavia tuloksia yksilö- ja organisaatiotasolla, jotka näkyvät myös asiakkaille

 

kompassi

Strateginen johtaminen

Olipa kyseessä suurempi suunnan muutos tai strategian päivittäminen, olemme johdon tukena ja apuna strategiaprosessin ammattitaitoisessa toteuttamisessa ja strategian toimeenpanon varmistamisessa. Fasilitoimme strategiatyötä asiakaslähtöisesti ja ketterin menetelmin. Huomioimme jo strategian valmistelun aikana sen arkeen viemisen tuomalla strategiaprosessiin henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistavia työskentelytapoja. Autamme johtoa tunnistamaan strategian edellyttämät muutokset toimintaa ohjaavissa rakenteissa, kuten johtamisjärjestelmässä, organisoitumisessa ja toiminnan ohjauskäytännöissä. Olemme muutosjohtamisen ja –viestinnän ammattilaisia, ja meillä on kyky viedä läpi isojakin strategisia uudistuksia organisaatioon.

Lue lisää strategisesta johtamisesta

 

kukkaruukku ikoni

Muutosjohtaminen

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää organisaatioilta aiempaa vahvempaa muutoskyvykkyyttä ja valmiutta jatkuvaan uudistumiseen. Isoissa ja pienissä muutostilanteissa, tarjoamme apuamme muutosten onnistuneeseen läpivientiin. Autamme muutosten suunnittelussa ja läpiviennissä, olemme johdon tukena muutosjohtamisessa sekä kartoitamme ja kehitämme yksilöiden muutoskyvykkyyttä. Tarvittaessa tarjoamme resurssin myös muutosprojektin johtamiseen.

Lue lisää muutosjohtamisesta

 

asiakastuki

Asiakaskokemus

Asiakkaan kokemusten selvittäminen on ensimmäinen ja tärkein vaihe yrityksen strategiatyössä, palveluiden kehittämisessä ja tuotekehitysprojekteissa. Palvelumuotoilijamme hankkivat asiakasymmärrystä palveluiden konseptoinnin ja palvelutuotantoprosessin kehittämisen tueksi. Suosimme ketteriä ja tiiviitä sprinttejä, joissa haasteiden tunnistaminen ja ratkaisujen ideointi ja kokeilu etenevät iteratiivisesti vaiheittain. Hyödynnämme kehittämisessä osallistavia ja vuorovaikutteisia työskentelytapoja, visuaalisia työpohjia sekä etnografisia tutkimusmenetelmiä. Samaa lähestymistapaa käytämme myös työntekijäkokemuksen selvittämisessä ja kehittämisessä.

Lue lisää asiakaskokemuksen kehittämisestä

 

polku

Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuurilla on keskeinen vaikutus organisaation menestykseen – sen osoittavat tutkimukset ja arjen kokemukset. Tyypillisesti tarpeen organisaatiokulttuurin kehittämiselle käynnistävät esimerkiksi muuttunut strategia, yrityskaupat tai muut yritysrakenteen muutokset sekä erilaiset havaitut ongelmat käytännön toiminnassa. Käytämme kulttuurin kehittämisessä tutkittuja ja testattuja arviointityökaluja yhdistettynä vankkaan kokemukseemme eri toimialoilta. Moni organisaatio tavoittelee tänä päivänä itseohjautuvampaa organisaatiokulttuuria. Tuemme organisaatioita tällä kehityspolulla kehittämällä itseohjautuvuutta tukevia toimintarakenteita ja yksilöiden osaamista.

Lue lisää organisaatiokulttuurin kehittämisestä

 

johtoryhmä

Johtoryhmätyöskentely

Johtoryhmän työskentelyssä tärkeitä kysymyksiä ovat mihin suunnata katse, miten johtoryhmän jäsenten keskinäinen yhteistyö sujuu ja kuinka käyttää yhteinen aika tarkoituksenmukaisesti. Kun johtoryhmän kokoonpano tai vastuut muuttuvat, tai yrityksen johtaminen vaatii johtoryhmältä ryhtiliikettä ja työskentelytapojen uudistamista, olemme apunanne tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa keskitymme vain yhden tunnistetun osa-alueen kehittämiseen tai vaihtoehtoisesti toteutamme laajemman johtoryhmän kehityspolun. Johtoryhmän yhteisen kehittämispolun lisäksi uudistumista voidaan vauhdittaa ja oppimista syventää johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisella coachingilla.

Lue lisää johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä

 

sydän ja pää

Esimiesvalmennus 

Tämän päivän esimieheltä odotetaan toimintakentän hyvää tuntemusta, kykyä tilannetajuiseen yksilölliseen huomiointiin ja tarvittaessa napakkaakin tekemisen ohjausta. Pitkä ja laaja kokemuksemme esimiestyön ja johtamisen kehittämisestä antaa meille hyvät eväät rakentaa räätälöity kehittämiskokonaisuus erilaisten organisaation tarpeisiin. Esimiesvalmennuksen rakentamista ohjaa jatkuva vaikuttavuuden pohdinta; mikä on paras tapa varmistaa, että tunnistetut tavoitteet saavutetaan ja että asiat juurtuvat organisaatioon kehitysohjelman aikana. Hyödynnämme esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä monipuolisia valmennusmenetelmiä. Pidämme tärkeänä sitä, että esimiestyön kehittämisen aikaansaannokset hyödyttävät paitsi esimiehiä, henkilöstöä ja organisaatiota, myös asiakkaita.  

Lue lisää esimiestyön kehittämisestä

lamppu

Coaching 

Tämän päivän yhä itseohjautuvampi työelämä vaatii vahvoja itsensä johtamisen taitoja. Työn hallinta, oman toiminnan ja johtamisen säätely sekä muutokset ja työn mielekkyys mietityttävät monia päivittäisessä arjessa. Moni vastuutehtävässä toimiva hyödyntää coachingia oman johtamistyönsä raamittamisessa, yksilöllisen esimiestyön vahvistamisessa sekä oman toiminnan kehittämisessä. Sertifioidut coachimme ja coaching-työmallimme varmistavat, että prosessissa saadaan aikaan muutoksia niin yksilön kuin hänen heijastuspiirissään olevien henkilöiden toiminnassa, vauhditetaan oppimista ja tuupataan kokeilemaan uusia työtapoja arjessa.

Lue lisää coachingista

Azetsin johtamisen kehittämispalveluista vastaava tiimi. Ota yhteyttä, kerromme lisää.

Nora Ojala

Nora Ojala
Manager
puh. 040 861 7921
nora.ojala@azets.com

Virpi Hämäläinen

Virpi Hämäläinen
Senior Manager, Advisory
puh. 050 367 1549
virpi.hamalainen@azets.com

Jaana Komulainen

Jaana Komulainen
Senior Advisor
puh. 050 472 5319
jaana.komulainen@azets.com

Sanna Repo

Sanna Repo
Development Consultant
puh. 040 016 4786
sanna.repo@azets.com

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Johtamisen oppaat ladattavaksesi 

Opas
Vinkkejä toimintakulttuurin johtamiseen

 

Vinkkejä toimintakulttuurin johtamiseen

Tutustu oppaaseen

Opas
Itseohjautuva organisaatio

 

Itseohjautuva organisaatio
Opas itseohjautuvuuden lisäämisestä organisaatiossasi.
Tutustu oppaaseen

Opas
Esimiestyön rooli asiakasarvon kasvattajanaEsimiestyön rooli asiakasarvon kasvattajana -opas 

Tutustu oppaaseen