Yritysjärjestelyillä vauhtia muutokseen

Yritysjärjestelyistä puhuttaessa tarkoitetaan tilanteita, joissa yhtiö jakaantuu, sulautuu tai siirtyy sukupolvelta toiselle tai purkautuu. Myös yrityksen perustaminen tai erilaiset liiketoimintasiirrot, yhtiömuodon muutokset ja omistajanvaihdokset ovat yritysjärjestelyjä. Yritysjärjestelyt voivat tulla ajankohtaiseksi yhtiön toiminnan kehittyessä. Syitä voi olla monia, mutta usein kyseessä on puhtaasti liiketaloudelliset syyt. Halutaan ehkä tehostaa toimintaa, parantaa kilpailukykyä ...

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutos on jälleen ajankohtainen asia. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen on marraskuun alusta tullut useita merkittäviäkin muutoksia. Lakimuutokset tulivat yhteisöillä ja yhteisetuuksilla verovuoden 2017 osalta voimaan 1.11.2017 alkaen ja muiden verovelvollisten osalta ne astuvat voimaan 1.11.2018. Muutoksia on tullut mm. ennakkoverojen täydennysmaksuun, joka korvataan verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla. Jatkossa yhteisöjen ...

Sähköinen laskutus – myös mikroyrittäjän pelastus

Sähköisellä laskutuksella on Suomessa pitkät perinteet. Usein kuitenkin unohdetaan se, että liiketoimintojen sähköistämisestä hyötyvät myös mikroyritykset. Suuremmissa yhtiöissä sähköistämisestä saatu hyöty kertaantuu, kun taas pienessä yrityksessä se voi olla yhden yrittäjän arjen pelastus. Olin taannoin lounaalla asiakkaani kanssa. Hänellä on pieni yhden miehen yritys. Yrityksen taloushallinto on pitkälti digitalisoitu parisen ...

HR-osaaja Laura Tuomola johti työajanseurannan käyttöönottoprojektia

Työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto HR-asiantuntijan johdolla

Kerromme tässä blogissa asiakasyrityksemme Spondan työajan- ja poissaolojenseurantajärjestelmän käyttöönotosta. Kokemuksistaan kertovat projektivastaavana työskennellyt Azetsin HR-osaaja Laura Tuomola sekä Spondan henkilöstöpäällikkö Heli Mäkelä. HR-osaajamme Laura Tuomola on toiminut asiakkaallamme Spondalla Azetsin (ent. Virvo) kautta osa-aikaisena HR-asiantuntijana jo yli 5 vuoden ajan. Asiakkaalla tehtävän HR-asiantuntijatyön lisäksi Laura työskentelee Azetsin HR-ulkoistuspalvelutiimissä tehden erilaisia ...

Analytiikkaa eikä arvailua – BI ei vain suuryritysten oikeus

Kilpailuetujen luominen analytiikan avuin Tähän asti BI-raportointiratkaisu on käytännössä tarkoittanut yrityksen kaikkien toimintojen kattavaa hanketta ja käyttöönottokustannusten takia se on ollut mahdollista toteuttaa pääosin suuryrityksille. Me Azetsilla halusimme mahdollistaa liiketoiminta-analytiikan myös kasvaville ja keskikokoisille yrityksille. Perinteinen ja staattinen raportointi mahdollistaa lähinnä peräpeiliin katsomisen ja usein exceleiden käpistelyyn mennyt aika johtaa ...

Henkilöyhtiöiden rekisteröintiin liittyvä siirtymäaika päättyy

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan rekisteröimättömät henkilöyhtiöt (avoimet ja kommandiittiyhtiö) tulee siirtymäkauden säännöstön mukaan rekisteröidä tämän vuoden loppuun mennessä. Jo rekisteröityjen henkilöyhtiöiden osalta myös yhtiösopimusten muutokset tulee rekisteröidä. Rekisteröimättömät henkilöyhtiöt on rekisteröitävä vuoden 2017 loppuun mennessä Nykyisen lain mukaan henkilöyhtiö syntyy vasta rekisteröintihetkellä. Henkilöyhtiön rekisteröintipakko koskee kaikkia henkilöyhtiöitä ja se vaikuttaa ...