Pienten puolesta pyörällä Pariisiin! Team Rynkeby

Azetsilaiset ovat monessa mukana. Azetsin myynnissä työskentelevä Sebastian Aarnio kertoo tässä kirjoituksessa henkilökohtaisesta sitoutumisestaan tärkeään projektiin, jota Azets Suomikin lähti tukemaan. Sen nimi on Team Rynkeby. Team Rynkeby on pohjoismainen hyväntekeväisyyshanke, joka tukee syöpäsairaita lapsia /nuoria sekä heidän perheitään. Käytännön tasolla projektin ideana on siis kerätä varoja sekä järjestää erilaisia ...

Walking and talking

HRIT-projektipäällikkönä asiakkaalla

HR-osaajamme Marianne Haippo toimii asiakkaallamme HRIT-projektipäällikkönä. Marianne on tehnyt monipuolisen uran HR:n parissa: hän on projektipäällikkönä luotsannut mm. rekrytointiin ja resursointiin liittyviä hankkeita sekä järjestelmäkäyttöönottoja. Azets Peoplen (silloisen Virvon) riveihin Marianne liittyi, koska halusi löytää uusia näkökulmia ja tutustua työssään erilaisiin yrityksiin. Marianne aloitti syksyllä 2015 ensimmäisessä toimeksiantoprojektissaan Azets Peoplen ...

Azetsin konsultti Emilia Arko

Konsultti Azetsilla – haastattelussa Emilia Arko

Yli 2500 asiantuntijaamme tarjoavat talous-, HR- ja palkkapalveluita sekä ohjelmistoratkaisuja, joten henkilöstön joukkoon mahtuu monenlaisia ja mielenkiintoisia tehtäviä. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia kehittymismahdollisuuksia sekä ammatillisia haasteita. Vauhdikkaan kasvun myötä työntekijämme ovat muutosvalmiita huippuammattilaisia, joiden päivittäisessä tekemisessä näkyvät täsmällisyys, vastuullisuus sekä halu olla aina askeleen edellä. Azetsilla konsultit työskentelevät monipuolisissa tehtävissä talous- ...

Tilaajavastuulaki koskee kaikkia toimialoja

Tilaajavastuulaki on laadittu harmaan talouden torjuntakeinoksi, mutta myös edistämään tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Tilaajavastuun perusajatus on, että työtä tai vuokrattua työvoimaa yritykseltä tilaavan toimijan tulee etukäteen selvittää, että palvelun myyjä täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Laissa on lueteltu selvitykset, jotka tilaajan tulee pyytää ja alihankkijan tai työvoiman vuokraajan toimittaa toiminnastaan. Tilaajavastuulain ...

Palkitseminen – muutakin kuin rahaa

Kolleegani Laura laittoi minut tänään arvioimaan sisäistä motivaatiotani toiminnallisen menetelmän avulla. Pääsin pohtimaan sitä, mikä merkitys työn itsenäisyydellä, haastavuudella, verkostoilla ja vaikuttamismahdollisuuksilla on. Keskustelussa tunnistin ja tunnustin myös, että osa asioista on minulle niin itsestään selviä fundamentteja nykyisessä työssäni, etten arvota niitä juuri ollenkaan. Jos ne olisivat uhattuna, olisi se niin suuri signaali, että työpaikan vaihto olisi ...

Yhdistysten ja säätiöiden verotus – yleishyödyllisyys avainasemassa

Suomessa on yhdistysrekisterin mukaan noin 135 000 yhdistystä ja jäseniä niissä arvioidaan olevan 15 miljoonaa. Jokainen suomalainen kuuluu siis keskimäärin kolmeen eri yhdistykseen. Yhdistystoiminta koskettaa meistä monia, mutta kuinka moni tietää, miten yhdistyksiä verotetaan. Tässä blogissa käsitellään yleishyödyllisten yhteisöjen – yhdistysten ja säätiöiden – verokohtelua. Yleishyödyllisyyden vaikutus tuloverotukseen Yleishyödyllisen yhteisön, kuten yhdistyksen ...