Työryhmä palaverissa, muutosjohtaminen
 
 
 

Muutosjohtaminen

Isoissa ja pienissä muutostilanteissa, tarjoamme apuamme muutosten onnistuneeseen läpivientiin ja muutosjohtamiseen.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tukea muutosjohtamiseen

Muutosten läpivientikyky ja johtaminen ovat avainroolissa tämän päivän työelämässä. Menestyminen entistä vaikeammin ennustettavassa toimintaympäristössä edellyttää organisaatioilta kykyä ja valmiutta jatkuvaan uudistumiseen ja uudenlaiseen muutosvauhtiin. Koska muutostilanteet ovat aina toiminnan epäjatkuvuuskohtia, uskomme pienten askelten voimaan. Isokin transformaatio onnistuu varmemmin, kun eteneminen tapahtuu hallittavin etapein, iteratiivisesti edeten.

Autamme muutosten suunnittelussa ja läpiviennissä

Autamme muutosten suunnittelussa ja läpiviennissä, olemme johdon tukena muutosjohtamisessa sekä kartoitamme ja kehitämme yksilöiden muutoskyvykkyyttä. Tarjoamme asiakkaillemme tukea muutosjohtamiseen: 

 • muutokseen liittyvän uuden toimintamallin jäsentämiseen
 • uusien toimintatapojen käyttöönottoon organisaatiossa
 • johdon ja esimiesten muutosviestintään ja muutosjohtamiseen erilaisissa muutostilanteissa
 • muutoskyvykkyyden arviointiin ja kehittämiseen
 • muutoksen onnistumisen arviointiin ja seurantaan

Tarvittaessa tarjoamme resurssin myös muutosprojektin johtamiseen. Ammattitaitoinen projektipäällikkö pitää huolen siitä, että pienet ja isot asiat pysyvät hallitusti käsissä ja etenevät sovitun aikataulun mukaan. Varmistamme myös sen, että eri osapuolet pysyvät informoituina muutosprojektin eri vaiheissa.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

Muutoksen tuki yrityskauppa- ja järjestelytilanteissa

Yrityskaupat ja –järjestelyt ovat tilanteita, jotka vaativat taloudellisen osaamisen lisäksi vahvaa muutosjohtamisen osaamista. Tuloksellinen organisaatioiden yhdistäminen edellyttää organisaatiokulttuurin ja sen merkityksen ymmärrystä sekä identiteetin merkityksen oivaltamista yksilöille ja ryhmille. Autamme johtoa onnistuneen yritysintegraation suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä uudistuvan organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Räätälöimme muutosohjelmat aina tilanteen mukaan, mutta ne voivat pitää sisällään esimerkiksi:

 • Strategian, arvojen ja liiketoimintasuunnitelmien rakentamista
 • Organisaation toimintamallien ja –rakenteiden sekä roolien määrittelyä
 • Johtamistaitojen määrittelyä, arviointia ja kehittämistä
 • Organisaatiokulttuurikartoituksen ja –määrittelyn
 • Muutostyöryhmien työskentelyn sparrausta ja fasilitointia

Muutosjohtaminen IT-järjestelmän käyttöönotossa

Uuden IT-järjestelmän käyttöönotto on aina toimintatapamuutos organisaatiossa. Järjestelmän käyttöönoton onnistuminen riippuukin siitä, kuinka hyvin muutosjohtamisessa onnistutaan. Mitä laajempi joukko henkilöstöä tulee käyttämään uutta järjestelmää ja mitä keskeisempi rooli ihmisillä on järjestelmän käytöstä saatavassa lisäarvossa, sitä tärkeämpää ihmisten johtaminen muutoksessa on.

Kun uuden IT-järjestelmän käyttöönotto on organisaatiossanne ajankohtaista, olemme apunanne muutoksen suunnittelussa ja läpiviennissä.  Esimerkkejä muutostuen tarpeista ovat esimerkiksi seuraavien IT-järjestelmien käyttöönottotilanteet:

 • Toiminnanohjausjärjestelmä
 • Työajanseurantajärjestelmä
 • HR-järjestelmä
 • CRM-järjestelmä

Apua muutosjohtamiseen

Muutoskyvykkyyden arviointi ja kehittäminen

Jatkuvan uudistumisen vaateet ja vaihtuvat muutostilanteet edellyttävät organisaatioilta ja sen yksilöiltä entistä vahvempaa muutosvalmiutta ja –kyvykkyyttä. Johdolta ja esimiehiltä edellytetään oman muutoskyvyn lisäksi myös kykyä johtaa ihmisiä ympärillään muutostilanteissa. Vahvoja muutosjohtamisen ja –viestinnän taitoja tarvitaan yhä useammassa esimiesroolissa, ylimmästä johdosta lähiesimiestasolle.

Arvioimme ja kartoitamme organisaationne muutoskyvykkyyttä sekä olemme apunanne muutoksessa tarvittavien taitojen vahvistamisessa. Arvioimme yksilöiden ja ryhmien kykyä sopeutua muutoksiin mm. Resilience Alliancen© Resilienssi-arviointien avulla. Lisäksi käytössämme ovat lukuisat henkilöarvioinnin työkalut.

Tukea muutokseen valmennuksilla ja coachingilla

Muutoskyvykkyyden kehittämistä tuemme erilaisilla valmennuksilla ja coaching-prosesseilla. Esimerkiksi esimiesten muutosvalmennuksen tavoitteena on lisätä esimiesten ymmärrystä muutoksen psykologisista vaikutuksista muutosprosessin eri vaiheissa sekä antaa työkaluja muutoksen johtamiseen omassa työyhteisössä. Valmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin teemoihin:

 • Erilaiset muutosten aiheuttajat ja muutostilanteet
 • Muutoksen eri vaiheet yksilö- ja organisaatiotasoilla
 • Tunteet ja asennoituminen muutoksessa
 • Muutoskyvykkyyden vahvistaminen
 • Muutosjohtaminen ja -viestintä esimiestyössä

Muutosvalmennus on mahdollista ja usein tarpeellista toteuttaa myös työyhteisöille laajemmin.

Muutosjohtaminen sopeuttamis- ja vähentämistilanteissa

Kun muutostilanne edellyttää henkilöstön sopeuttamis- ja vähentämistoimenpiteitä, tarjoamme esimiehille tukea ja työkaluja hoitaa irtisanomistilanteet ammattimaisesti ja arvostavasti. Valmennuksessa käydään läpi irtisanomisprosessi ja konkreettiset esimiehen toimenpiteet sen eri vaiheissa. Työsuhdejuridiikan ammattilaisemme auttavat sanoittamaan irtisanomisen perusteet oikein ja kouluttavat esimiehille relevantin tietopaketin työsuhdelainsäädännöstä irtisanomistilanteisiin. Valmennus pitää sisällään mm. seuraavia teemoja:

 1. Valmistautuminen: Miten valmistaudun esimiehenä irtisanomistilanteeseen? Mitä minun pitää tietää työsuhdelainsäädännöstä?
 2. Irtisanomistilanne: Mitä pitää muistaa irtisanomistilanteessa? Miten osaan olla empaattinen ja luonnollinen tilanteessa? Miten valitsen oikeat sanat? Missä keskustelu tulisi käydä? Mitä dokumentteja tarvitsen?
 3. Irtisanomisen jälkeen: Mitä tapahtuu irtisanomisen jälkeen? Mistä kaikesta pitää muistaa huolehtia? Olenko läsnä vai etäällä? Onko työvelvoite vai ei?

Katso myös Outplacement-palvelumme sopeuttamistilanteisiin.

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.