digitaaliset työkalut, teknologian ammattilaiset
 
 
 

Töissä teknologian ammattilaisena Azetsilla

Oletko meidän uusi työkaveri, jossa yhdistyy tekninen osaaminen ja liiketoimintaymmärrys? Näetkö itsesi osana kunnianhimoista, nopealiikkeistä ja aikaansaavaa teknologiayksikköämme?

 

Mitä työ teknologian parissa sisältää?

Kuvittele IT-osasto. Kuvittele jotain ihan muuta. Teknologiapalveluissamme pääset työskentelemään monipuolisissa tehtävissä mm. järjestelmien ja järjestelmätuen, käyttöönottojen, integraatioprojektien, automaation ja erilaisten asiakasprojektien parissa. 

Millaista työskentely on?

 • Työlläsi on merkitystä, sille on tarve.
 • Pääset vaikuttamaan työtehtäviisi ja siihen, miten teet työsi. Voit ottaa haltuun uusia tuotteita ja kehittyä ja oppia monipuolisemmaksi ammattilaiseksi.
 • Opit uutta päivittäin, sillä päivä voi tuoda tullessaan mitä moninaisempia kysymyksiä ja haasteita. Pääset laajentamaan omaa ydinosaamistasi.
 • Tarkastelet asioita eri näkökulmat ja yksityiskohdat huomioon ottaen.
 • Työskentelet jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä maailmassa: uusia järjestelmiä ja niiden päivityksiä tulee jatkuvasti. Pääset salapoliisin tavoin selvittämään ja oppimaan uusia asioita.
 • Saat tukea osaavilta ja avuliailta kollegoilta yli organisaatiorajojen. Meitä on yli 50 teknologian ammattilaista työskentelemässä pääosin Helsingissä. Ilmapiirimme on avoin ja kannustaa vuoropuheluun ja osaamisen jakamiseen.
 • Ilahdutat päivittäin asiakkaita ratkaisemalla asiakkaan haasteita. Näitä voi olla esimerkiksi tehostamalla asiakkaan ostolaskuprosessia, automatisoimalla asiakkaan manuaalista työtä tai mahdollistamalla asiakkaan mobiilin matkalaskun tekemisen tai luomalla digitaalisen työvuorojen vaihtomahdollisuuden.  

työpaikalla tiimillä on hauskaa

Joustava työnantaja - kansainvälinen ilmapiiri

 • Teknologiayksikkömme on organisaationa nuori ja joustava. Sinun on helppo tuoda esiin omia ideoitasi ja pystyt vaikuttamaan helposti asioihin.
 • Teknologiapalvelut on ydinliiketoimintaa. Vaikutat työlläsi yrityksemme liiketoimintaan.
 • Olemme asiakaspalvelulähtöisiä - motivoituneita, asiakkaan toiveisiin ja vaatimuksiin innolla ja tarmolla tarttuvia alan asiantuntijoita.
 • Organisaatiomme on menestyvä ja kasvava
 • Työskentelemme niin kotimaisten kuin kansainvälisten asiakkaiden kanssa.
 • Pääset hyödyntämään kielitaitoasi.

Lue työskentelystä Azetsin teknologiayksikössä asiantuntijoidemme kertomana

Juhani, Ohjelmistokehittäjä / DevOps

Juhani Takkunen, Ohjelmistokehittäjä Azetsilla

 

Työkseni rakennan sekä asiakkaidemme että Azetsin sisäisiin tarpeisiin automaatioita ja integraatioita. Viemme esimerkiksi asiakkaan laskuaineistoa kirjanpitojärjestelmään tai päivitämme toimittajien uusimmat osoitetiedot suoraan YTJ:n rekisteristä. Työtehtäviin kuuluu varsinaisen koodauksen lisäksi projektien suunnittelua, tavoitteiden määrittelyä, olemassa olevien liittymien ylläpitoa sekä uusien asioiden opiskelua. Ohjelmointikieleksi olemme valinneet Pythonin, sillä Pythonilla on nopea kirjoittaa uutta helppolukuista koodia ja Pythonille on tarjolla kattavasti valmiita kirjastoja. 

Projektit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konsulttien kanssa ja liittymiä suunnitellaan sekä päivitetään heiltä tulevan palautteen perusteella.

Työyhteisössä meillä on paljon eri taustaisia henkilöitä. Työt tehdään useimmiten tiimienvälisissä projekteissa, joten työyhteisöä kuvaa organisaatiokaaviota paremmin sekalainen verkko. Lisäksi työporukalla vietetään aikaa vapaa-ajallakin erilaisissa aktiviteeteissa.

Pasi, Business Owner, Reporting & Forecasting

Pasi Lehtinen, Azets Analytics, Business Owner

 

Työtehtäväni ovat mukautuneet omien osaamisalueideni mukaan. Taloushallinnon koulutustaustasta on ollut paljon hyötyä nykyisessä tehtävässäni. Vastuullani on raportointi ja ennustaminen -tuoteperheen kehitys ja työtehtäväni ovat hyvin laajoja asiakastarpeiden tunnistamisesta aina suunnitteluun ja käyttöönottoon asti. 

Kaikki lähtee aidosta kiinnostuksesta analytiikkaa kohtaan. Työssäni kokonaisuuksien hahmottaminen ja nopea uusien asioiden omaksuminen on tärkeää, yksityiskohtia unohtamatta. Työ edellyttää myös ohjelmointiosaamista, ymmärrystä tietomallinnuksesta, hyviä kommunikointitaitoja eri sidosryhmien välillä sekä itsenäistä otetta työskentelyyn.

Työssä tarvitaan myös ns. Hands-on asenne tekemiseen. Etua on liiketoimintalähtöisestä ajattelusta, nopeasta oppimisesta sekä luovista ongelmanratkaisutaidoista. Asiakastyössä myös asiakaspalveluhenkisyys ratkaisee.

Krista, Consultant, Reporting & Forecasting

Aloitin Azetsilla tammikuussa 2018 budjetoinnin ja raportoinnin konsulttina. Olen pitänyt työstäni, koska tässä työssä pääsee yhdistämään taloushallinnon osaamista, prosessien kehittämistä sekä järjestelmien parissa työskentelyä. 

Asiakkuudet vaihtelevat pienistä yrityksistä suuriin kansainvälisiin konserneihin, mutta myös toimialoittain laajasti, mikä pitää työn kiinnostavana. Työssä pääsee kehittämään asiakkaiden budjetoinnin ja raportoinnin malleja sekä tekemään järjestelmien käyttöönottoja. Projekteissa tehdään yhteistyötä monien tahojen kanssa, niin asiakkaan, kirjanpitotiimin kuin myös muiden järjestelmäkonsulttien sekä tuotekehityksen kanssa. Tämäkin tekee työstä monipuolista ja mielenkiintoista.

Jokainen päivä on ollut erilainen ja joka päivä on oppinut uutta. Työyhteisö ja -kulttuuri ovat Azetsilla avointa ja kannustavaa. Asiantuntijoita löytyy monelta alueelta, joiden kanssa monimutkaisetkin asiat saadaan ratkaistua.

Jukka, ERP Consultant

Työskentelen asiantuntijana palkkahallinnon käyttöönotoissa ja laajemmissa kirjanpidon käyttöönottokokonaisuuksissa, projektipäällikkönä integraatioprojekteissa, järjestelmätuessa sekä myynnin tukena.

Käyttöönotot voivat olla palkkapalveluiden käyttöönottoja tai laajempia kirjanpidon käyttöönottokokonaisuuksia. Integraatioprojekteissa roolini on toimia projektipäällikkönä asiakasintegraatioissa. Projektit lähtevät liikkeelle tyypillisesti asiakkaan tarvekartoituksesta, jonka jälkeen selvitetään integraatiossa siirrettävät aineistomuodot, tulkitaan aineistojen tietosisällöt Netvisorin tukemiin tietokenttiin ja sen jälkeen toteutetaan asiakkaalle räätälöity integraatio yhdessä koodarin kanssa.

Järjestelmätuessa vastaan asiakkaiden ja Azetsin oman henkilöstön Netvisoriin liittyviin kysymyksiin. Tehtävässä ratkaisen tukipyyntöjä, autan ohjelman käytössä, laadin ohjeistuksia kirjallisessa ja videoiden muodossa sekä koulutan järjestelmän käytössä.

Myynnin tukeminen pitää sisällään asiakasdemoja ja asiakkaan taloushallinnon- tai palkkahallinnon järjestelmiin liittyviin asioihin parhaan mahdollisen ratkaisumallin kehittämistä.

On palkitsevaa löytää asiakasta tai työntekijää palveleva ratkaisu. Se voi olla uusi parempi toimintatapa tai muu ratkaisu tai neuvo arkirutiinien tai ongelmatilanteen helpottamiseksi. Työpäivät haastavat joka päivä – usein päivät sisältävät käytännössä vaihtelevaa erilaisten ongelmien ongelmanratkaisua. Yksittäinen työpäiväni voi alkaa palkkapuolen käyttöönoton tehtävillä, jatkua koodareiden kanssa integraatioprojektin merkeissä ja päättyä omalle henkilöstölle pidettävään koulutukseen. Toisaalta myös henkilökunnan toiveita kuunnellaan ja sitä kautta tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia tiimin sisällä, tehdä esimerkiksi töitä eri tuotteiden kanssa.

Minusta on mahtavaa tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa – meillä on tosi huippu porukka meidän teknologiayksikössä sekä ehdottomasti muissakin Azetsin yksiköissä.

Maija, WFM Consultant

Maija Rabina

Työskentelen työaikajärjestelmäkonsulttina. Teen Quinyx -softan käyttöönottoja. Vedän projekteja ja implementointeja itsenäisesti ja osallistun myyjien kanssa demoihin. Kun asiakas päättää ottaa Quinyxin käyttöön, teen suunnitelman, aikataulutuksen ja testauksen. Liikun aika paljon asiakkaiden luona eri kaupungeissa, esimerkiksi viimeksi olen käynyt Oslossa ja Hämeenlinnassa. Työkalun käyttöönotto tarkoittaa usein laajoja koulutuksia asiakkaan organisaation eri tasoilla, joten pääsen tutustumaan asiakkaan organisaatioon ja johtoon ja opastamaan heille, kuinka he voivat tehdä suunnittelua ja kirjata poissaolot järjestelmään. Projektit ovat usein varsin pitkiä, yksi projekti voi kestää puoli vuotta. Osallistun myös Azetsin järjestämiin tilaisuuksiin kuten esimerkiksi Quinyxin aamiaistilaisuuteen yhteistyössä Quinyxin kanssa.

Parasta työssäni on monipuolisuus – työ sisältää sekä konfigurointeja että projektinhallintaa. Työssä täytyy olla superuser sekä oman että asiakkaan kalenterin hallinnoimisessa, jotta asiat tulee tehtyä aikataulussa. Teen yhteistyötä eri kanavilla (mm. slack, e-mail, puhelin) integraatiotiimin, palkkaohjelmien tiimien, palkanlaskijoiden, asiakasorganisaatioiden ylimmän johdon, HR:n ja palkanlaskennan kanssa sekä Quinyxin yhteyshenkilöiden, projektipäälliköiden ja devaajien kanssa.

Olen tullut Azetsille syyskuussa 2018. Tehtävä on monipuolistunut ajan myötä. Tuen myös kollegoita monella tapaa ja pidän heitä ajan tasalla tuotteen muutoksista.

Minulla ei ole teknistä taustaa. Aiemmassa työhistoriassani olen johtanut tiimiä, käyttänyt järjestelmiä, suunnitellut resurssointia ja tehnyt HR-töitä. Pystyn samaistumaan asiakkaan tilanteeseen ja tiedän, mitä pitää ottaa asiakkaan puolesta huomioon. Ratkaisun tulee olla käyttäjäystävällinen arjessa. Pääsen roolissani kehittämään omaa osaamista ja tukemaan asiakkaita. Olen oppinut API-rajapintoja integraatioita tehdessä ja kouluttaudun myös lisää, jotta yhteistyö koodareiden kanssa olisi entistä sujuvampaa. 

Tutustu myös järjestelmäkonsultin työhön ja järjestelmätiimiin Azetsin blogissa:

Järjestelmäkonsultin työ on ratkaisemista

Kirjanpitäjästä järjestelmäkonsultiksi teknologiayksikköön