BI-konsultti Azetsilla – haastattelussa Pasi Lehtinen

Azets Life | 09.02.2018

Kirjoittaja Henri Lappalainen

Millaista on työskennellä BI-konsulttina Azetsilla? Haastattelimme Pasia, joka on työskennellyt Azetsilla BI-konsulttina vuodesta 2016. Pasin toimenkuva Azetsilla oli uusi, joten Pasi on päässyt itse vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä ja toimenkuvan muotoutumiseen.

Miten päädyit aloittamaan työsi Azetsilla?

Valmistuin Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta vuonna 2015 ja valmistumisen jälkeen työskentelin muutaman vuoden Assistant Controllerina, sekä perustin oman toiminimen, jolla teen nykyäänkin asiakaskonsultaatiota. Valmistuttuani luulin urapolkuni johtavan laskennan ja taloushallinnon pariin, mutta huomasinkin, että kiinnostukseni oli enemmän konsultaatiossa, asiakastyössä ja koodaamisessa.

Azets on tehnyt yhteistyötä yliopistollani, eli yrityksen nimi oli entuudestaan tuttu. Kun huomasin avoimen BI-konsultin tehtävän, päätin laittaa hakemuksen tehtävään.

Millaista työtä teet?

Työtehtäväni ovat mukautuneet omien osaamisalueideni mukaan. Taloushallinnon koulutustaustasta on ollut paljon hyötyä nykyisessä tehtävässäni. Vastuullani on Azets Analytics tuoteperheen kehitys ja työtehtäväni ovat hyvin laajoja asiakastarpeiden tunnistamisesta aina suunnitteluun ja käyttöönottoon asti. Eniten aikaa kuluu kuitenkin ETL-scriptien parissa. Viime aikoina olen ottanut myös enemmän roolia Azets Discover raportointityökalun myynnin edistämisessä.

Millaiset työskentelytavat Azetsilla on?

Yksikkömme (Azets Technology) toimii tiiviissä yhteistyössä muiden liiketoiminta-alueiden kanssa. Työskentelemme tiimeissä, mutta työ tehdään itsenäisesti. Pääsääntöisesti työskentelemme omilla työpisteillämme ja ajoittain myös etänä.

Omassa työtehtävässäni teen tiivistä yhteistyötä integraatiotiimimme kanssa, sekä uusien projektien alussa yhteistyö on läheistä myös muiden liiketoiminta-alueiden kanssa.

Mitä työssä menestyminen mielestäsi edellyttää?

Kaikki lähtee aidosta kiinnostuksesta analytiikkaa kohtaan. Työssäni kokonaisuuksien hahmottaminen ja nopea uusien asioiden omaksuminen on tärkeää, yksityiskohtia unohtamatta. Työ edellyttää myös ohjelmointiosaamista, ymmärrystä tietomallinnuksesta, hyviä kommunikointitaitoja eri sidosryhmien välillä sekä itsenäistä otetta työskentelyyn.

Työssä tarvitaan myös ns. Hands-on asenne tekemiseen. Etua on liiketoimintalähtöisestä ajattelusta, nopeasta oppimisesta sekä luovista ongelmanratkaisutaidoista. Asiakastyössä myös asiakaspalveluhenkisyys ratkaisee.

Mitä työssäsi on parasta?

Työssäni parasta on jonkin liiketoimintaongelman havaitseminen ja kokonaisvaltaisen sekä kestävän ratkaisun keksiminen. Positiivista työssäni on myös se, että itse pääsee vaikuttamaan niin moneen osa-alueeseen projektien edetessä.

Mitä asioita arvostat Azetsilla työskentelyssä?

Arvostan erityisesti työpaikkamme loistavaa sijaintia ja työyhteisöä. Kommunikaatio sekä esimiehen että muun yksikön kanssa on avointa. Plussaa ovat myös joustavat työajat. Täällä pääsee tekemään mielenkiintoisia asiakasprojekteja ja on mahdollisuus kehittää itseään omien intressien mukaisesti.

Tapaatteko kollegojen kanssa myös työajan ulkopuolella?

Viihdymme työkavereiden kanssa hyvin myös vapaa-ajalla. Olemme käyneet yhdessä mm. keilaamassa, risteilemässä sekä yhteisellä reissulla Sloveniassa.

Oletko saanut mahdollisuuksia kehittymiseen ja uuden oppimiseen?

Kehittyminen jatkuu läpi koko uran. Itse olen kehittynyt viimeisen vuoden aikana paljon teknisiltä valmiuksiltani sekä projektinhallinnassa. Seuraavaksi aion syventää osaamistani edistyneen analytiikan saralla ja ottaa suurempaa roolia myös myynnin edistämisessä.

Onko ollut mielenkiintoisia asiakasprojekteja, joista on tullut erityistä onnistumisen tunnetta?

Tähän mennessä mielenkiitoisin projekti on ollut HR-dashboard. Kyseisen projektin edetessä haasteita kohdattiin lähes päivittäin, kun huomattiin kuinka erilaisia HR asiakkuudet ovat keskenään. Lopputuloksena saimme kuitenkin toteutettua ratkaisun, joka taipuu dynaamisesti asiakastarpeiden mukaan pienillä konfiguraatioilla käyttöönoton yhteydessä.

Jatkuvia onnistumisen tunteita tulee silloin, kun saa asiakaspalautteena kehitysidean, jonka pääsee toteuttamaan ja pääsee kertomaan asiakkaalle, että heitä on kuunneltu ja uusi ominaisuus on julkaistu.

Kirjoittajasta Henri Lappalainen