Vuosiloman siirtäminen työkyvyttö­­myyden vuoksi

HR | 11.12.2023

Kirjoittaja Mika Pahlsten

Vuosiloman tai osan siitä siirtäminen sairauden tai muun työkyvyttömyyden vuoksi on mahdollista, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Työntekijän vuosiloma ja työkyvyttömyys saattavat osua päällekkäin. Tällöin merkityksellistä on, että onko työkyvyttömyys alkanut ennen vuosiloman alkua vai vasta sen jälkeen, kun vuosiloma on jo alkanut. 

Työkyvyttömyys alkaa ennen vuosiloman alkua

Työntekijällä on oikeus saada lomansa siirrettyä seuraavissa kahdessa tilanteessa:

1. Työntekijä joutuu työkyvyttömäksi ennen vuosiloman alkua

tai

2. Työntekijä tietää jo ennen vuosiloman alkua joutuvansa vuosiloman aikana sairaanhoitoon tai vastaavaan hoitoon, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden.

Ehdot siirtämiselle molemmissa tilanteissa ovat seuraavat:

  • Työkyvyttömyys on todettu luotettavasti ennen loman alkua. Yleensä lähtökohtana on lääkärintodistus.
  • Työntekijä ilmoittaa asiasta työnantajalle ennen vuosiloman alkua.
  • Työntekijä nimenomaisesti pyytää lomansa siirtoa ennen loman alkua.

Työnantajalla on useita vaihtoehtoja määrätä siitä, että miten siirretty loma on annettava. Luonnollisesti tällöin on huomioitava työntekijän toiveet. Mutta viime kädessä työnantajalla on organisaation tarpeiden mukaisesti oikeus määrätä siirretyn loman pitämisestä kuten on asia muidenkin vuosilomien kohdalla.

Työkyvyttömyys vuosiloman aikana (omavastuu)

Kun työntekijä tulee työkyvyttömäksi vuosiloman jo alettua, on mahdollista, että häntä koskee 6 lomapäivän omavastuusääntö.

Omavastuu koskee vain yli 24 lomapäivän osuutta, eli käytännössä omavastuu ”rasittaa” vain niitä työntekijöitä, joilla on ns. täydet lomat eli 30 lomapäivää.

Käytännössä omavastuu tarkoittaa, että työkyvyttömyystilanteessa 6 ensimmäistä lomapäivää työntekijä ei saa hyvitettyä myöhemmin. Hän sairastaa ne ns. omaan piikkiinsä. Jos työkyvyttömyys jatkuu yli 6 lomapäivää, on työntekijä oikeutettu siirtämään myöhemmät lomapäivät pidettäväksi myöhemmin.

Siirron edellytykset ovat käytännössä samat kuin silloin, kun työntekijä tulee työkyvyttömäksi ennen loman alkamista. Eli viipymättä yhteys lääkäriin ja ilmoitus työnantajalle ja siirtopyyntö.

Tässä kohden on lisäksi erikseen korostettava, että työntekijän on todellakin oltava työnantajaan yhteydessä viivytyksettä sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on ilmennyt. Mikäli työntekijä ei näin toimi ja tuo ilmi työkyvyttömyytensä vasta loman jälkeen, ei työnantajalla ole velvollisuutta suostua loman siirtoon.

Lue myös, miten sairastuminen vaikuttaa vuosilomapäivien kertymiseen blogista Lomanansainta ja sairastuminen, lomapalkka- ja raha

Siirretyn vuosiloman antaminen

Siirretty kesäloma on pidettävä lomakauden päättymistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Siirretty talviloma on puolestaan pidettävä talvilomakauden päättymistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Esimerkki selventänee tilannetta:

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2022 – 31.3.2023 kertyneet lomat

  • Siirretty kesäloma pidettävä 12.2024 mennessä.
    • Jos työkyvyttömyys jatkuu, niin siirretty loma maksetaan lomakorvauksena pois em. ajankohtana. Koska kysymyksessä ei ole lomapalkka vaan lomakorvaus, niin lomarahoja ei makseta, ellei alakohtainen työehtosopimus toisin edellytä.
  • Siirretty talviloma pidettävä 12.2025 mennessä.
    • Jos työkyvyttömyys jatkuu, niin siirretty loma maksetaan lomakorvauksena pois em. ajankohtana. Koska kysymyksessä ei ole lomapalkka vaan lomakorvaus, niin lomarahoja ei makseta, ellei alakohtainen työehtosopimus toisin edellytä.

Työsuhdejuridisista palveluistamme saat avun työsuhdeosaamista vaativiin tilanteisiin helposti ja joustavasti. Autamme niin työsuhdeasioiden kuntoon laittamisessa kuin arjen työsuhdekysymyksissäkin.

Kiinnostiko tämä aihe? Tietoja lakimuutoksista, blogimme, webinaarikutsuja ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat, saat tilaamalla uutiskirjeemme.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Mika Pahlsten

Senior Legal Advisor, Azets