Miten valita konserni­­raportointi­järjestelmä?

Taloushallinto | 18.10.2023

Kirjoittaja Azets Finland

Konsernin lukuja voidaan raportoida kuukausittain, kvartaaleittain tai tilinpäätöstä varten. Konserniraportointia tehdään esimerkiksi lakisääteisesti sekä johdon, sidosryhmien tai rahoittajien tarpeisiin.

Mitä konsernilaskentajärjestelmää valittaessa kannattaa huomioida?

Konsernilaskentajärjestelmää valitessa on hyvä miettiä konsernin erityispiirteitä ja toimintaympäristöä:

  • Konsernirakenne, koko ja omistussuhteet: onko vähemmistöosuuksia, osakkuusyhtiöitä tai alakonserneja? Mitä konsernitasoja halutaan seurata? Muuttuuko konsernin rakenne usein?
  • Kansainvälisyys: Onko tytäryhtiöiden raportointivaluutta eri kuin konsernin emoyhtiön?
  • Konsernin sisäiset erät: Onko konserniyhtiöiden keskinäisiä liiketoimia paljon? Kuinka konsernin sisäisten liiketoimien täsmäytys on järjestetty?
  • Järjestelmäympäristö: Onko kaikissa tytäryhtiöissä sama kirjanpitojärjestelmä? Kokonaisuus on usein tehokkain, jos eri konserniyrityksissä käytetään mahdollisimman laajasti samoja järjestelmiä kirjanpitoon ja raportointiin. Halutaanko kirjanpidon luvut liittymällä konsernilaskentaan? Siirretäänkö raportoitu konsernidata analysoivaksi myös muihin järjestelmiin?

Lue myös: Sujuvuutta konserniraportoin­­tiin: konsernirakenne ja katkoprosessit 

Excel-konserniraportointi

Excel-konserniraportointi sopii pienille konserneille, joissa yhtiöiden lukumäärä on rajallinen eikä konserniyhtiöissä ole useita eri valuuttoja. Mikäli usean konserniyhtiön raportointivaluutta eroaa emoyhtiön ja konsernin raportointivaluutasta, voi lukujen valuuttakurssaus ja muuntoerolaskenta olla työlästä Excelissä. Lukuisat sisäisten erien eliminoinnit vievät aikaa, jos apuna ei ole järjestelmän tuomaa automatiikkaa. Excel-konserniraportointi voi toki näissäkin tapauksissa olla tehokas vaihtoehto, mikäli konserniraportointi tehdään vain kerran vuodessa vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Edut:

+ Edullinen ja nopea käyttöönotto

+ Toimiva ratkaisu pienissä ja yksinkertaisissa konserneissa

Haitat:

- Manuaaliset työvaiheet

- Ei automaattista tiedonsiirtoa kirjanpidosta konsernilaskentaan

- Valuuttojen käsittely työlästä

- Kaavavirheiden mahdollisuus

- Edullinen työkalu, kustannus muodostuu työtuntien kautta

Tutustu Microsoft Dynamics 365 Business Central -järjestelmään

Konserniraportointi kirjanpitojärjestelmässä

Kirjanpitojärjestelmä konserniraportoinnin välineenä sopii parhaiten konsernille, jossa kaikkien yhtiöiden kirjanpito tehdään kyseisessä järjestelmässä ja joilla kaikilla on sama raportointivaluutta kuin emoyhtiöllä. Erillisyhtiölukujen tuominen konserniin on tällöin tehokasta, mutta konsernivienteihin liittyvät apulaskelmat sekä täsmäytykset täytyy ylläpitää Excelissä. Mikäli konsernissa on eri valuuttoja, myös valuuttakurssaus saatetaan joutua tekemään erikseen Excelissä.

Edut:

+ Luvut suoraan samasta kirjanpitojärjestelmästä tehokkaasti järjestelmän yhteenlaskemana

+ Tiedonsiirto sisäisen raportoinnin työkaluun samalla liittymäajolla erillisyhtiölukujen kanssa

Haitat.

- Excel-taustalaskelmien ja eliminointien päivitys ja ylläpito manuaalista

- Ei sisäisten erien täsmäytyksen tai eliminointien automatiikkaa käytössä

- Miten toteutetaan eri eliminointityyppien erottaminen toisistaan (audit trail)

- Valuuttamääräisten erien manuaalinen muuntaminen Excelissä

Konsernilaskenta sisäisen raportoinnin työkalussa

Sisäisen laskennan järjestelmässä on usein mahdollisuus myös konsernilaskentaan, mutta se ei yleensä ole täydellinen konsernilaskennan työkalu. Järjestelmän rakenteesta voi myös tulla raskas, jos sekä ulkoiseen konsernilaskentaan tarvittavaa sekä sisäisen laskennan kustannuspaikkatasoista tietoa on samassa järjestelmässä. Sisäisen laskennan järjestelmiin voi olla mahdollista rakentaa automaattieliminointeja esimerkiksi sisäisiin eriin liittyen. Valuuttayhtiöiden lukujen muuntaminen emoyhtiön valuuttaan saattaa kuitenkin aiheuttaa haasteita tilikauden keskikurssin osalta.

Edut:

+ Konsernin luvut helposti saatavilla sisäiseen raportointiin ja budjetointiin; toteuma saadaan helposti pohjaksi ennusteeseen ja budjettiin

+ Raporttien muokattavuus johdon tarpeisiin

+ Esimerkiksi sisäisten erien automaattieliminointi voi olla mahdollista

Haitat:

- Excel-taustalaskelmien ja eliminointien päivitys ja ylläpito manuaalista

- Miten toteutetaan eri eliminointityyppien erottaminen toisistaan (audit trail)

- Kustannuspaikkakohtaisen datan vienti myös ulkoiseen laskentaan saattaa aiheuttaa lisätyötä

- Valuuttamääräisten erien manuaalinen muuntaminen Excelissä

Konsernilaskentajärjestelmä

Konsernin kansainvälistyessä tai yhtiöiden lukumäärän ja konsernin sisäisten erien määrän kasvaessa on kannattavaa siirtyä käyttämään erityisesti konserniraportointia varten suunniteltua ohjelmistoa. Konsernilaskentajärjestelmissä voidaan automatisoida ulkomaisten tytäryhtiöiden valuuttakurssikonversiot ja muuntoerolaskenta. Järjestelmissä on usein myös raportointia nopeuttavia työkaluja sisäisten erien täsmäytykseen ja eliminointiin, sekä eliminointien ja audit trailin riittävä dokumentointi tilinpäätöstä varten.

Edut:

+ Automaattinen muuntoerolaskenta ja valuuttakurssikonversiot

+ Automaattieliminoinnit, esim. hankintamenolaskelmat ja konserniliikearvon poistot

+ Toistuvaiseliminointien kopiointi kaudelta toiselle

+ Järjestelmän valmiit konsernitäsmäytykset

+ Useat konserniraportointijärjestelmät tukevat IFRS-oikaisujen seurantaa (audit trail)

+ Automaattinen tiedonsiirto järjestelmien välillä

+ Järjestelmään rakennettavat raportit

+ Raportointiprosessin vaiheistaminen tytäryhtiöille ja seuranta järjestelmässä mahdollista

+ konsernitilinpäätöksen liitetietojen automaattinen konsolidointi

Haitat:

- Yksinkertaisemmille konserneille ei ole kustannustehokas vaihtoehto

- Käyttöönottoprojektille on varattava aikaa

- Jos järjestelmä on yhtiön itse ylläpitämä, tarvitaan järjestelmälle erillinen pääkäyttäjä

- Lukujen täsmäytys eri järjestelmien välillä

Kuinka Azets voi auttaa?

Azetsin konsernilaskennan asiantuntijat tuottavat laadukasta konserniraportointia tehokkaasti hyödyntäen meillä käytössä olevien järjestelmiä:

Lisäksi asiantuntijamme tuottavat konsernilukuja muissa asiakasyritysten käyttämissä konserniraportointijärjestelmissä ja toimivat niiden pääkäyttäjinä etäyhteyksin.

Asiantuntijamme voivat myös auttaa yrityksellenne sopivan konsernilaskentajärjestelmän valinnassa ja käyttöönottoprojekteissa.

Tutustu konsernilaskennan palveluihin

Kirjoittajista: tämän blogin ovat kirjoittaneet yhteistyössä asiantuntijamme Eeva-Liisa Penttinen (Senior Financial Controller, Group reporting) ja Jenny Korkala (Senior Financial Controller, Group reporting)

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.