Älykkäästi automatisoituja ostolasku­­prosesseja – Azets AI

Teknologia | 09.04.2024

Kirjoittaja Azets Finland

Ostolaskujen ja tiliotteiden läpikäyminen ja tarkistaminen manuaalisesti on usein työlästä. Meillä Azetsilla on otettu rohkea askel kohti älykkäämpää ja tehokkaampaa ostolaskujen käsittelyä kehittämällä Azets AI:ta, joka hyödyntää tekoälyä ostolaskuprosessin automatisoinnissa. Tämä innovatiivinen ratkaisu on mullistanut työtapamme ja tuonut monia etuja sekä meille että asiakkaillemme.

Mikä on Azets AI?

Azets AI on tekoälyä hyödyntävä automaatio, joka käsittelee ostolaskuja. Se on suunniteltu helpottamaan rutiininomaista ja aikaa vievää tallennustyötä sekä laskujen kiertoon laittoa, parantamaan laskujen tarkistusta, tiedon jalostamista ja analysointia.

Kuinka Azets AI toimii?

  1. Automatisoitu käsittely: Azets AI hoitaa pääsääntöisesti kaikki ostolaskut; automaation aste on huomattavasti korkeampi kuin pelkästään ohjelmiston omalla automaatiolla.
  2. Muistutukset ja hälytykset: Azets AI muistuttaa tarvittaessa viestillä saapuneista laskuista, esimerkiksi kassa-alennuksista. Azets AI myös tunnistaa automaattisesti mm. tilinumeroiden muutokset ja nostaa kirjanpitäjän tarkastettavaksi tapahtumat, joissa havaitaan muutosta edellisiin tapahtumiin. Tämä varmistaa, että virheitä ei pääse syntymään ja vähentää huijausten riskiä.
  3. Poikkeukset kirjauksiin: Azets AI:ta voi opettaa myös manuaalisesti. Eli kun eteen tulee lasku, jossa prosessin pitää poiketa tavanomaisesta, voi asiantuntija opettaa poikkeuksen Azets AI:lle. Tällöin saadaan kaikki tilanteet huomioitua nopeammin kuin pelkän koneoppimisen kautta.
  4. Asiantuntijoiden tuki: Meillä on oma AI-tiimi, joka koostuu vahvoista taloushallintoalan ammattilaisista. He kehittävät edistyneemmän tason automaatiota ja samalla kehittyvät itse taloushallinnon teknisten ratkaisujen asiantuntijoina. Tämä tiimi vastaa myös toimintatapojen muutosten viemisestä käytäntöön ja kouluttamisesta.

Ostolaskuprosessin automatisointi tekoälyä hyödyntäen tarjoaa useita merkittäviä etuja asiakkaille

Asiakkaan näkökulmasta Azets AI tarjoaa korkean laatutason tekemistä, joka on tasalaatuista. Ihmiset saattavat tiliöidä ostolaskuja eri tavoin, mutta automaatio toistaa prosessin. Esimerkiksi inhimillisten virheiden määrä vähenee, kun Azets AI hoitaa kirjaukset ja tarkistukset. Lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme parempaa läpinäkyvyyttä ja kontrollia koko ostolaskuprosessiin. Näin ollen yritykset voivat luottaa siihen, että niiden talousprosessit ovat tehokkaita ja virheettömiä.

Azets AI: avulla ostolaskujen käsittely nopeutuu merkittävästi: laskut liikkuvat nopeammin tarkastus- ja hyväksyntäkierron läpi.

  1. Nopeus ja tehokkuus: Azets AI:n avulla ostolaskut voidaan käsitellä huomattavasti nopeammin kuin manuaalisesti. Tämä johtaa koko prosessin nopeutumiseen ja tehokkuuden kasvuun.
  2. Virheiden vähentyminen: Inhimillisten virheiden määrä vähenee, kun Azets AI hoitaa kirjaukset ja tarkistukset. Näin ollen yritykset voivat luottaa siihen, että niiden talousprosessit ovat tehokkaita ja tasalaatuisempia.
  3. Tuottavuus: Automaatio vapauttaa aikaa manuaalisista tehtävistä, jolloin resursseja voidaan ohjata tuottavampaan toimintaan.
  4. Datan laatu: Automaation avulla saamme laajasti dataa ostolaskujen ”liikkeistä” prosessin aikana, jonka perusteella pystymme kehittämään automaatiota mikä johtaa laadukkaaseen kirjanpidon raportointiin.
  5. Parempi tiedonhallinta: Azets AI pystyy tallentamaan ja järjestämään suuria määriä tietoa tehokkaasti, mikä tuo mahdollisuuksia tiedonhallintaan ja raportointiin.
  6. Lisääntynyt läpinäkyvyys: Automatisointi mahdollistaa laskujen käsittelyn seurannan ja valvonnan reaaliajassa, mikä lisää prosessin läpinäkyvyyttä ja antaa paremman kuvan työnkulusta ja suorituskyvystä.

Lopputulemana ostolaskujen laadukkaampi ja nopeampi käsittely johtaa kirjanpidon ajantasaisuuden ja laadun parantumiseen. Kun laskut käsitellään nopeasti, niihin liittyvät kirjaukset voidaan tehdä välittömästi, ja näin yrityksen kirjanpito on ajan tasalla. Tämä on erityisen tärkeää liiketoiminnan päätöksenteon ja raportoinnin kannalta, koska ajantasainen kirjanpito antaa tarkemman ja luotettavamman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tällöin yritys voi myös reagoida nopeammin mahdollisiin muutoksiin tai haasteisiin.

Azets AI avaa oven uudenlaiseen työkulttuuriin ja osaamisen kehittämiseen

Taloushallinnon asiantuntijan työnkuva muuttuu automaation myötä rutiininomaisesta tallennustyöstä kirjanpidon lukujen analysointiin, jalostamiseen ja vapauttaa arvokasta aikaa strategisemmille tehtäville. AI-tiimin vastuulla on Azets AI:n tuomien muutosten vieminen käytäntöön, mikä sisältää myös asiantuntijoiden kouluttamisen uusien toimintatapojen käyttöön.

Azets AI on luonut vahvan kehitysilmapiirin, jossa asiantuntijat voivat nostaa esiin uusia mahdollisuuksia ja kehittää asiakkaidensa prosesseja hyödyntäen kaikkia automaation tarjoamia etuja. Mahdollisuus kehittää asioita on luonut ikään kuin lumipalloefektin innovoimiseen. Tästä hyötyvät myös asiakkaamme: he saavat uusimman teknologian käyttöönsä.

Azets AI:n hyödyntäminen mahdollistaa myös erilaisten urapolkujen tarjoamisen henkilöstöllemme. Taloushallinnon asiantuntijat voivat erikoistua esim. lakiasioihin, asiakasprojekteihin, teknologiaan tai Lean- ja prosessiosaamiseen. Tämän ansiosta Azets houkuttelee korkeatasoisia työnhakijoita ja motivoi talossa jo työskenteleviä asiantuntijoita.

Autamme automatisoimaan taloushallinnon perinteiset rutiinit. Tarjoamme käyttöönne syvällisen taloushallinnon tuntemuksen yhdistettynä vahvaan järjestelmäosaamiseen. Valikoimamme kattaa markkinoiden moderneimmat toiminnanohjausjärjestelmät. Tutustu palveluumme

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. uusimmat blogimme, tiedot lakimuutoksista, webinaarikutsut ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.