Alati muuttuva HR-työ vaatii erikoistunutta osaamista

HR | 14.03.2024

Kirjoittaja Azets Finland

HR-työ muuttuu alati ja jos ei toimi esihenkilönä tai ole HR-liitännäisissä tekemisissä mukana, HR-työ voi jäädä näkymättömäksi tai siitä näkee vain osasia. HR voi näyttäytyä vain tahona, joka julkaisee työpaikkoja, tekee työsopimuksia, somettaa työnantajakuvaa, viestii henkilöstölinjauksista ja järjestää tapahtumia pitääkseen osaavasta henkilöstöstä kiinni.

HR:n työ on kuitenkin paljon muuta ja se, mihin keskitytään, muuttuu alati toimintaympäristön muuttuessa ja samalla muuttuvat myös HR:n osaamisvaatimukset. 

Esimerkiksi turbulentissa ympäristössä HR:ssä huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä uusiutuvin tavoin ja kehitetään aktiivisesti koko organisaation resilienssiä eli mielen joustavuutta kohdata muuttuvia tilanteita ja selvitä ratkaisukeskeisesti. HR:n työssä voi painottua myös yrityskulttuurin rakentaminen ja kulttuurin muovaaminen toivottuun suuntaan esimerkiksi arvotyöskentelyn kautta, jos organisaatio on rakentunut yritysostojen kautta tai sillä on pitkä historia kannettavanaan.

Mitä nykyaikainen HR-työ sitten on ja millä muutokseen saa apua?

HR on johdon sparrikumppani

Monelta jää näkemättä työ, jota HR tekee taustalla johdon, esihenkilöiden ja muun organisaation kanssa, jotta organisaatiolla olisi houkutteleva työnantajakuva, työn arki sujuisi ja organisaatio toimisi saumattomasti yhtiön tavoitteita ja menestystä kohti.

HR on hyödyllinen sparrikumppani johdolle, kun suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden organisaatiota ja luodaan sille kyvykkyyttä tulevaisuuden strategisiin tarpeisiin nähden. Parhaat suunnitelmat eivät synny johtajan yksinajatteluna ja pöytälaatikkotyönä, joten on hyödyllistä käyttää HR:ää ja muita sparrikumppaneita tuomaan suunnitelmiin erilaisia näkökulmia sekä varmistamaan organisaatioon kohdistuvien uudistusten läpimenoa parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten ja kulttuurin näkökulmasta.

Strateginen uudistuminen ja kyvykkyyden varmistaminen

HR:n tuottama lisäarvo syntyy ennen kaikkea strategisesta uudistumisen, johtamisen ja organisaation kyvykkyyden varmistamisen kautta. HR-työ ei olekaan yksittäisiä hokkuspokkustemppuja, vaan systemaattista ja pitkäjänteistä strategista johtamistyötä ja sen suunnittelua. Sillä luodaan pohja, jolla muuttuviin tilanteisiin voidaan muovautua ketterästi, luoda kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen ja tarjota henkilöstölle työpaikka, jossa voi kehittyä, tuoda hyötykäyttöön parhaan puolensa, voida hyvin ja menestyä.

Lue myös: Miten HR-johto voi tukea yrityksen kasvua?

Osaamistarpeiden tunnistaminen

Yksi HR:n tärkeimpiä tehtäviä on osaamistarpeiden tunnistaminen ja kyvykkyyksien kehittäminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Huomio voi olla henkilöstön vanhentuneesta osaamisesta pois oppimisessa, johtamisen kehittämisessä tai siinä miten automaation ja tekoälyn kehitys vaikuttaa työnkuviin.

Usein HR keskittyykin siihen, miten johtamista ohjataan suunnitelmallisesti haluttuun suuntaan. Osaamisen kehittäminen ei kohdistu vain yksilöihin, vaan laajemmin koko organisaationa oppimiseen, osaamisen jakamisen ja kehittämisen käytäntöihin ns. oppivaa organisaatiota rakentaen.

Prosessit ja järjestelmät kuntoon

HR:n perusprosessien ja järjestelmien täytyy olla kunnossa, muuten arki ei pyöri. Se ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan HR:n täytyy keskittyä keinoihin, joilla voidaan tukea yrityksen kasvua ja menestystä. HR.n tehtävä on huolehtia tasapuolisuudesta henkilöstöä sitouttaessa ja osaajista kilpaillessa, vaikka erilaisia toiveita riittää ja jotkut niistä voivat olla keskenään ristiriidassa.

Tehokkuus ja tarkkuus ovat keskeisiä tavoitteita HR-järjestelmille. Tavoitteena on minimoida manuaalisen työn tarve ja varmistaa, että prosessit sujuvat mahdollisimman kitkattomasti. Otetaan esimerkiksi palkkahallinnon koordinointi: on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki tiedot ovat oikein ja ajan tasalla järjestelmässä. Tämän jälkeen automaatio astuu kuvaan hoitaen mahdollisimman suuren osa tehtävistä. Kun rutiinit sujuvat, voi HR keskittyä organisaation kehittämiseen.

Lue myös: Miten HR-asiantuntija voi tukea jaksamistaan

Muuttuvat tilanteet hallintaan Interim-osaajien avulla

Organisaation muutostilanteissa ulkopuolisen Interim HR-konsultin hyödyntäminen voi olla paikallaan. Näin saadaan muutoksenhallintaan tarvittavat resurssit ja vahva asiantuntemus hankittua ilman pitkäaikaista sitoutumista. Esimerkiksi uuden järjestelmän käyttöönotossa tai voimakkaan kasvun aikaisen rekrytoinnin hoidossa voi vuokra-asiantuntija auttaa, jos resursseja puuttuu omasta organisaatiosta.

Ulkopuolinen asiantuntija tuo arvokasta ulkoista näkökulmaa ja auttaa tunnistamaan muutoksen mahdollisuudet ja haasteet sekä tukee muutoksen läpiviennissä. Kun muutos on tehty, nähdään paremmin organisaation pitkäaikaiset tarpeet.

Voiko HR:n ulkoistaminen auttaa?

Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kannattaa harkita HR-toiminnon ulkoistamista joko osittain tai kokonaan. Ulkoistaminen tarjoaa yritykselle kustannustehokkaan ja joustavan tavan hallita HR-toimintoja, esimerkiksi, jos tarvetta ei ole kokoaikaiselle HR-toiminnolle. Ulkoistettu palveluntarjoajalta voi saada asiantuntemusta ja resursseja, mikä mahdollistaa yrityksessä keskittymisen ydinliiketoimintaan. Lisäksi ulkoistaminen tarjoaa skaalautuvuutta ja riskienhallintaa, parantaen organisaation toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä.

Olemme täällä apunasi

Jos tarvitset tukea HR-kysymyksissä, koskivat ne sitten johtamisen kehittämistä, HR-järjestelmiä, miten HR kannattaisi resursoida tai yksittäistä asiaa, me voimme auttaa. Tutustu HR-palveluihimme

Blogin ovat kirjoittaneet yhteistyössä Katja Strömberg (HR Director) ja Jaana Huhtamäki (Team Leader, Payroll and HR).

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. uusimmat blogimme, tiedot lakimuutoksista, webinaarikutsut ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.