Työyhteisö­­taidoilla rakennetaan hyvinvoivaa työyhteisöä

HR | 07.02.2024

Kirjoittaja Annina Vormisto

Jokaisella työyhteisöllä on omat tapansa toimia. Työyhteisön toimivuus perustuu kuitenkin samoihin asioihin: keskinäiseen luottamukseen, hyviin vuorovaikutustaitoihin, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, toisten tukemiseen, yhteisiin tavoitteisiin sekä sen jäsenien hyvinvointiin. Työyhteisö on jäseniensä summa ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista työyhteisöä rakentaa.  

Työyhteisötaitojen rinnalla puhutaankin usein työntekijätaidoista tai alaistaidoista.  Hyvinvoivassa työyhteisössä on turvallista olla ja omia mielipiteitä ja ajatuksia uskalletaan tuoda esiin, mikä on varmasti kaikkien yhteinen etu. Välillä onkin hyvä pysähtyä hetkeksi, katsahtaa peiliin ja pohtia: miten vaikutan työyhteisöön omalla toiminnallani? Miten voisin kehittää työyhteisötaitojani? 

Mitä hyvät työyhteisötaidot ovat ja miten niitä voisi kehittää?  

Tässä muutamia asioita, jotka huomioimalla rakennat toimivaa ja hyvinvoivaa työyhteisöä.  

1. Kuunteleminen

Usein väärinymmärryksiltä voidaan välttyä, kun pysähdytään aidosti kuuntelemaan, mitä työkaveri sanoo. Aktiiviseen kuunteluun kuuluu myös tarkentavien kysymysten esittäminen. Siten voi varmistaa, että ymmärsi asian oikein. Sähköposteja tai chattejä ei kannatakaan lukea keskustelun aikana, vaan keskittyä kuuntelemaan ja tarkistaa tarvittaessa.  

2. Keskusteleminen

Keskustelulla on työyhteisön ilmapiirin vaikuttava merkitys. Omia mielipiteitä ja ajatuksia on tärkeää tuoda esiin, jotta asioihin pystytään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan tekemään muutoksia. Yhtä tärkeää on kuitenkin miettiä, missä tilanteessa ja miten näitä asioita tuo esiin. On tärkeää tunnistaa, mistä aiheista työpaikalla voi keskustella – esimerkiksi radikaalit poliittiset mielipiteet kannattaa jättää kahvipöytäkeskustelujen ulkopuolelle.

3. Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutukseen kuuluvat kuuntelemisen ja keskustelemisen lisäksi ilmeet sekä eleet. Esimerkiksi tervehtiikö työkaveria hymyillen vai mutiseeko tervehdyksen omalta työpisteeltä silmiin katsomatta? Positiivinen sekä avoin asenne tekevät vuorovaikutustilanteista mukavia kaikille osapuolille ja tällöin on helpompaa olla oma itsensä. Vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joita jokainen voi oppia.

4. Yhteistyö

Muiden huomioiminen sekä auttaminen ovat tärkeitä yhteistyön rakennuspalikoita. Osapuolten on ymmärrettävä erilaisuutta sekä eriäviä mielipiteitä ja osaavat keskustella niistä asiallisesti, jotta yhteistyö olisi sujuvaa. Joustavuus ja kyky tehdä kompromisseja ovat myös tärkeä osa sujuvaa yhteistyötä: on pystyttävä hyväksymään, että kaikki asiat eivät mene niin kuin itse haluaisi.

5. Konfliktien selvittäminen

Työyhteisöissä on yhtä monta persoonaa kuin on työyhteisön jäseniäkin ja aina yhteentörmäyksiä ei voida välttää.  Konfliktit on hyvä käsitellä mahdollisimman nopeasti, jotta ne eivät jää hiertämään ja mahdollisesti nouse esiin tulevaisuudessa. Apua konfliktien selvittämiseen kannattaa rohkeasti pyytää esimerkiksi omalta esihenkilöltä tai HR:stä. Rauhallisuus, asiallisuus sekä asiassa pysyminen auttavat konfliktien ratkaisemisessa.

Työyhteisöllä on oltava toimivat puitteet  

Työyhteisöjen toimivuus ja hyvinvointi eivät kuitenkaan lepää ainoastaan sen jäsenien harteilla – organisaatiolla on tässä merkittävä rooli. Kun työskentelyn puitteet ovat turvalliset, terveelliset sekä toimivat, ovat edellytykset työhyvinvoinnille sekä tuottavalle ja motivoituneelle työyhteisölle olemassa. Tällaisen työympäristön luomisen kannalta on tärkeää, että yrityksen käytännöt sekä linjaukset ovat selkeitä ja koskevat kaikkia tasapuolisesti.  

Lue myös Työhyvinvointia kehitetään yhdessä

Hyvä johtajuus 

Hyvän johtajuuden merkitystä ei tule aliarvioida. Panostamalla esihenkilötyöhön ja sen kehittämiseen, voidaan vaikuttaa merkittävästi työyhteisön toimivuuteen sekä työhyvinvointiin.  Työntekijöiden osallistaminen ja kuunteleminen päätöksenteossa luovat arvostuksen tunnetta ja uskoa siihen, että asioita aidosti tehdään yhdessä. On kuitenkin hyvä huomioida, että mikäli ehdotuksia työntekijöiltä kysytään, on tärkeää pystyä myös toteuttamaan niitä.  

Hyvinvoivaan ja toimivaan työyhteisöön kannattaa panostaa – onhan selvää, että jos työyhteisössä on hyvä henki ja sen jäsenet voivat hyvin, ovat he myös paljon tuottavampia sekä motivoituneempia tekemään parhaansa omassa työssään sekä organisaation eteen.

Me Azetsilla voimme auttaa työyhteisön kehittämisessä. Tutustu esihenkilövalmennuksiin. 

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. uusimmat blogimme, tiedot lakimuutoksista, webinaarikutsut ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Annina Vormisto

HR Business Partner