Azetsin CI-ryhmä kehittää parhaita työtapoja

Azets Life | 28.09.2023

Kirjoittaja Azets Finland

Continuous Improvement (CI)-ryhmässä tehdään Azetsin taloushallinnon kehitystyötä prosesseista aina pieniin arjessa hyödyttäviin asioihin. Ryhmällä on suuri vapaus päättää kehitettävistä asioista ja samalla yhteistyö on kehittynyt yli yksikkörajojen.

Ryhmä päättää itse, mihin asioihin tarttuu ja miten niitä edistetään

Azetsin Continuous Improvement (CI)-ryhmä, perustettiin vuonna 2021.

Ryhmässä työstetään sekä koko taloushallinto-liiketoiminnan yhteisiä projekteja että jäsenien mielenkiinnon kohteiden mukaan valikoituneita projekteja. Projektien aiheet syntyvätkin helposti. Ryhmäläisillä on aito hyvä näkemys siitä, mitkä asiat kaipaavat kehittämistä ja vapaus viedä kehitetyt asiat eteenpäin arkeen. Vain muutamia isompia linjauksia on esitelty eteenpäin johtotiimille, muutoin on toimittu itsenäisesti.

Useat eri asiantuntijat saavat vaikutusmahdollisuuden ryhmän kautta, sillä ryhmän koostumus vaihtelee: jäseneksi voi hakea keväisin ja nykyiset jäsenet voivat samalla hakea jatkokautta. Näin saadaan vaihtuvuutta ja samalla uusia näkökulmia. Ryhmäläiset työskentelevät myös asiakastyössä ympäri organisaatiota. Heitä on helppo lähestyä ja he tietävät, mistä tiimeissä puhutaan. Ryhmän toiminta luo erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin työtapoihin: ideoita saadaan ja pyydetään suoraan tiimeistä ja tietoa jaetaan moniin eri kanaviin.

Ryhmässä on kehitetty laajasti erilaisia asioita uuden asiakkuuden vastaanottamisesta olennaisuuden periaatteeseen. On laadittu vuosikalenteria, prosessikuvauksia ja jaettu pieniä, arkea hyödyttäviä knoppeja. Lisäksi on hiottu tilinpäätösprosessia ja vinkattu, mitä kaikkea on hyvä tehdä etukäteen sekä rakennettu hyvää yhteistyötä yli yksikkö- ja tiimirajojen. Lisäksi kehitystyöryhmä etsii parhaita työtapoja, rakentaa ohjeita sekä kouluttaa henkilöstöä. Yhdessä löydetään ratkaisuja mitä moninaisimpiin pulmiin ja tilanteisiin! 

Eri projekteille on sovittu vetäjät, jotka huolehtivat projektityön aikataulutuksesta, viestinnästä ja koordinoinnista. Ryhmä työskentelee pääasiassa etäyhteyden välityksellä, mutta kokoontuu myös säännöllisesti työstämään kasvotusten yhdessä valittuja osa-alueita. 

Arjen työn tunteminen ja erilaiset mielipiteet siivittävät parhaisiin ratkaisuihin

CI-ryhmä on osoittautunut loistavaksi tavaksi kehittää toimintaa. Joskus kuulee kehitysprojekteja moitittavan siitä, etteivät ne ota huomioon arkipäivän haasteita. CI-ryhmässä arkipäivän tekeminen on vahvasti läsnä. 

Asiantuntijat tuovat kehityspöytään omat kokemuksensa yhteisen näkemyksen tueksi, jonka jälkeen vasta lähdetään miettimään ratkaisuja. Mahdollisuus tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä onkin tekijä, jonka CI-ryhmäläiset ovat nostaneet yhdeksi ryhmän tärkeimmistä vahvuuksista. Asioita tehdään yhdessä ja aina löytyy kaveri, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia. Hyvä yhteistyö, voimakas yhteenkuuluvuuden tunne ja ryhmähenki ovat CI-ryhmän kantavia voimia.

CI-ryhmässä työskentely tuo mukavaa vaihtelua työtehtäviin. Osa ryhmäläisistä on kokeneita kirjanpitäjiä, osa puolestaan työuransa alkupuolella. Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja jokaisen kokemus on yhtä tärkeä. Kokemustaustat ja ihmisten erilaisuus luovat hyvät lähtökohdat asioiden tarkasteluun eri näkökulmista. 

Yhteistyötä yli yksikkörajojen

CI-ryhmä suunnittelee ja toteuttaa projektit yhdessä. Se huolehtii myös esimerkiksi yhteisten toimintatapojen jalkauttamisesta ja työkavereiden kouluttamisesta. Teknologia on tärkeä osa kehitystyötä.  Sitä hyödynnetään laaja-alaisesti ja tietämystä haetaan yli yksikkörajojen. Jos esimerkiksi jokin yksikkö on menestyksekkäästi ottanut tekoälyä käyttöön, sovelletaan sitä toisessakin ensimmäisen oppien mukaan. 

CI-ryhmä on luonut yhtenäisiä toimintatapoja, jotka tukevat asiantuntijoiden työskentelyä. Azetsin tavoitteena on olla tilitoimistoalan edelläkävijä, jossa työskentelevillä on aina parhaat työkalut käytössään. Kun toiminta on järkevästi suunniteltua ja teknologiaa hyödynnetään järkevästi, aikaa jää enemmän asiantuntijuudelle ja ihmisten kohtaamiselle.

Oletko kiinnostunut urasta Azetsilla? Seuraa avoimia työpaikkojamme tai lue lisää meillä työskentelystä urasivuiltamme!

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.