Vastuullinen henkilöstö­­johtaminen ja sosiaalisen vastuun raportointi

HR | 16.02.2024

Kirjoittaja Azets Finland

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen tarkoittaa pitkän aikavälin suunnitelmia ja käytäntöjä, joiden tavoitteena on tukea yrityksen taloudellisten, sosiaalisten sekä ympäristöllisten päämäärien saavuttamista ja minimoida sisäiset ja ulkoiset haitat. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen tulee näkyväksi niissä valinnoissa, joita tehdään tai jätetään tekemättä lakisääteisten toimien lisäksi.

Vastuullisen henkilöstöjohtamisen hyödyt

Vastuullisesti johdetun yrityksen on helpompi houkutella osaavia ja motivoituneita työntekijöitä sekä ylläpitää hyvinvoivaa työyhteisöä, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä. Tämä tarkoittaa eettisen ja positiivisen työympäristön luomista, mikä parantaa yrityksen suorituskykyä sekä tekee siitä kestävämmän ja kilpailukykyisemmän. Vastuullisessa työpaikassa työntekijöillä on luottamus siihen, että työntekijöitä kohdellaan hyvin.

Odotukset esihenkilöille ja johdolle

Moni vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen liittyvä asia näyttäytyy henkilöstölle esihenkilöiden toimintana. Esihenkilöiltä odotetaan tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta, avoimuutta, luottamuksellisuutta ja välittämistä. On tärkeää, että esihenkilöt on hyvin informoitu yrityksen arvoista, johtamisen käytännöistä sekä oman toiminnan ja käyttäytymisen merkityksestä johtamiseen.

Avoin keskustelukulttuuri ja viestintä auttavat vastuullisen organisaatiokulttuurin luomisessa. Johdon viestinnällä ja linjauksilla on tässä iso merkitys. Henkilöstön ottaminen mukaan vastuullisuusperiaatteiden ja mallien luomiseen sitouttaa koko organisaatiota vahvemmin eri toimintatapojen noudattamiseen ja luomiseen.

Lue myös Vastuullinen HR: 8 tapaa edistää sosiaalista vastuuta

Näin aloitat sosiaalisen vastuun raportoinnin

Sosiaalisen vastuun raportoinnin keskiössä on tarkastella organisaation itseensä ja sitä ympäröivään yhteiskuntaan muodostuvaa vaikutusta. Erilaiset raportointistandardit ja oppaat avustavat vaikutusten määrittämisessä ja mittaamisessa. Ensimmäinen askel raportoinnissa on määritellä, kenelle raportoidaan ja ketkä hyödyntävät raportoitavaa tietoa.

Sidosryhmäanalyysi voidaan aloittaa kartoittamalla ryhmiä organisaation sisältä (esim. henkilöstö) ja keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä esim. asiakkaat, viranomaiset). Tämä avustaa raportoinnin seuraavassa vaiheessa, olennaisuusanalyysissa.

Olennaisuusanalyysissa määritetään yritykselle ja sidosryhmille tärkeimmät sosiaaliset vaikutukset, jotka ovat samalla aiheita, joista yrityksen tulee raportoida. Kun molemmat analyysit on saatu päätökseen, voi organisaatio aloittaa raportoitavan tiedon keräämisen hyödyntäen erilaisia standardeja ja oppaita.

World Business Council on Sustainable Development:n (WBCSD) hyvän raportointitavan periaatteiden mukaisesti raportoinnin tulee:

 • olla selkeä laajuutta ja olennaisuutta koskien
 • kattaa sidosryhmät ja organisaatioon kohdistuvat trendit
 • olla varmennettavissa
 • tasapainottaa positiiviset ja negatiiviset tiedot
 • viestiä ytimekkäästi ja selkeästi olennaisista vaikutuksista.

EU:n kestävyysraportointidirektiivi ja -standardit asettavat niin sisällöllisiä kuin laadullisia vaatimuksia raportoitavalle tiedolle

Miten edetä vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa?

Varmista, että nämä HR:n vastuullisuusdokumentit ovat kunnossa:

 • Eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
 • Henkilöstöpolitiikka
 • Perehdyttämissuunnitelmat ja -ohjeet
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • Työhyvinvointi- ja työturvallisuuspolitiikat ja -ohjeet
 • Työsuojeluun liittyvät dokumentit
 • Työterveyden suunnitelmat ja sopimukset
 • Palkkapolitiikka
 • Urapolkusuunnitelmat

Viesti vastuullisuudesta:

 • Huolehdi, että vastuullisuus mukana johtoryhmän agendalla ja linjauksissa
 • Viesti vastuullisuudesta henkilöstölle ja huolehdi, että henkilöstö osaa toimia vastuullisuuskäytäntöjen mukaisesti
 • Viesti ja valmenna esihenkilöitä huomioimaan vastuullisuusnäkökohdat johtamisessaan
 • Osallista henkilöstöä vastuullisuuskäytäntöjen luomisessa
 • Luo kanavat vuoropuhelulle henkilöstön kanssa
 • Sisällytä vastuullisuus työnantajakuva- ja rekrytointiviestintään

Valmistaudu lisääntyviin raportointivaatimuksiin

Raportoitavia HR-tietoja (esim.):

 • Periaatteet ja politiikat
 • Vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet
 • Perustiedot henkilöstöstä
 • Koulutustiedot
 • Monimuotoisuus, inkluusio ja tasapuolisuus
 • Työterveys ja työhyvinvointi
 • Työturvallisuus
 • Palkkatasa-arvo
 • Työnteon muodot
 • Arvoketjun työntekijöitä koskevat tiedot

Varmista myös luotettava datankeruu ja datan analysointi.

Asiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssasi siitä, miten yrityksessäsi voitaisiin kehittää vastuullisuusraportointia tai dokumentointia vastuullisuuden puitteissa.

Tutustu vastuullisuusraportointipalveluun, HR-palveluihin ja johtamisen palveluihin

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. uusimmat blogimme, tiedot lakimuutoksista, webinaarikutsut ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.