Miten HR-johto voi tukea yrityksen kasvua?

HR | 30.11.2022

Kirjoittaja Azets Finland

Osaamispääoma on ratkaisevaa kasvun kannalta

Jotta yrityksen kasvusuunnitelmat voidaan toteuttaa kannattavasti, huomio kannattaa suunnata liiketoiminnan ja talousdatan ohella johtamiseen. Osaaminen ja potentiaalin hyödyntäminen ovat välttämättömiä kasvun vauhdittamisen tekijöitä pohjautuipa kasvustrategia orgaaniseen kasvuun, uusien tuotteiden tai markkinoiden avulla tähtäävään kasvuun.

Kasvua syntyy jatkuvan oppimisen, kehittymisen, kokeilemisen ja oivallusten kautta. Kasvustrategian käynnistyessä johdon tuleekin olla ajan tasalla yrityksen työntekijöiden osaamisesta, niin sanotusta osaamispääomasta. 

Yrityskulttuurin kehittäminen työntekijäkokemusta seuraamalla

Yrityskulttuuri kytkeytyy ihmisten johtamiseen. Miten ihmisiä arvostetaan yrityksessä, miten se näkyy käytännössä ja miten yhteistyö sujuu? Mikä on sallittua, mihin puututaan? 

Yrityskulttuurin rakentamisessa tärkeitä palasia ovat läpinäkyvyys ja avoimuus. Yrityskulttuuria voi kehittää esimerkiksi työntekijäkokemuksen avulla. Useissa yrityksissä asiakaskokemusta mitataan säännöllisesti, mutta yhtä lailla HR-johdon kannattaa seurata työntekijäkokemuksen kehittymistä. Se antaa viitteitä tarvittavista toimenpiteistä ja suunnasta. 

Jos yrityksessä esimerkiksi palkitaan kehittämis- ja kokeilunhaluisia työntekijöitä, jotka uskaltavat myös välillä epäonnistua, ruokitaan innovaatioita ja luodaan hedelmällinen maaperä kasvuun.

Lataa opas, jossa on vinkkejä toiminta­kulttuurin johtamiseen ja muotoiluun 

Hyvä työnantajamielikuva auttaa saamaan parhaat osaajat

Työnantajamielikuvan rakentamisessa kannattaa huomioida rekrytointiprosessi, joka kertoo tarinaa yrityksen kulttuurista. Millainen kuva työpaikkailmoituksista välittyy, entä kuinka sujuva rekrytointiprosessi on? Onko hakeminen helppoa, viestintä ystävällistä ja prosessi selkeä?

Perehdytyksellä on merkitystä

Laadukkaasti hoidettu perehdytysprosessi antaa uusille osaajille ammattimaisen mielikuvan yrityksestä, toivottaa heidät tervetulleiksi ja kiinnittää osaksi yrityksen kulttuuria ja arvoja.

Henkilöstökäsikirja toimii tukena perehdyksessä ja esihenkilöiden arjessa. Lataa tästä tarkistuslista henkilöstökäsikirjalle.

Tiimien toimintaa tukee esihenkilöiden sparraus

Voittajajoukkueen luomisessa kasvua hakevan yrityksen kannattaa muistaa, että parhaiden osaajien houkuttelemiseksi yhtä tärkeä, ellei jopa tärkeämpi, asia on toimivien tiimien luominen. Millaiset osaaja- ja henkilöprofiilit täydentävät sopivasti toisiaan, luovat innovaatioita, haastavat sopivasti toisiaan ja tekevät saumatonta yhteistyötä? Esihenkilöiden sparraus ja jatkuva tuki ovat henkilöstöjohdon tärkeitä vastuualueita.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tyytyväisten asiakkaiden taustalla on tyytyväinen henkilöstö. Työhyvinvoinnin ja jaksamisen varmistaminen ovat henkilöstöjohdon työsarkaa ja kasvun mahdollistajia.

Jatkuva dialogi henkilöstöjohdon ja tiiminvetäjien kesken kannattaa, ja hyvinvointia tulee seurata erilaista mittarien avulla. Miltä näyttävät sairauspoissaolotilastot, miten henkilöstö kokee työmäärään, rasitukseen ja palautumiseen liittyvät tekijät?

Työn merkityksellisyys, mielekkyys, vapaa-ajan ja työn tasapaino, erilaiset joustot, laadukas työterveyshuolto, virkistysmahdollisuudet – listaa voi jatkaa pitkälle. Olennaista on selvittää oman henkilöstön ajatukset siitä, mikä parhaiten tukee heidän hyvinvointiaan ja panostaa siihen.

Yrityksen suunnan ja strategian kommunikointi

Yrityksen kasvun aikaan muutoksia ja tekemistä on paljon. Myös suuntaa täytyy tarkistaa välillä nopeastikin. Jotta henkilöstö tuntee olevansa osa kasvupolkua, ei viestinnän merkitystä voi liiaksi korostaa. Henkilöstö tulee pitää mahdollisimman hyvin ajan tasalla ja kartalla suunnasta, tavoitteista ja tuloksista.

Toistot ja taustoitus parantavat viestintää

Viestinnän perussäännöistä toiston merkitys unohtuu hektisessä arjessa nopeasti, samoin asioiden riittävä taustoitus. Yritysjohto on saattanut suunnitella kasvuun tarvittavaa strategiaa jo pitkään, joten henkilöstölle asioita kertovan pitää muistaa taustoittaa riittävästi, ilmaista asiat ymmärrettävästi ja luottaa toiston voimaan.

Millaisia ominaisuuksia kasvustrategian valinneen yrityksen henkilöstö- ja muulta johdolta vaaditaan? Ainakin visionäärin piirteitä, samoin ennakointia, suunnitelmallisuutta ja selkeyttä. Kun strategiasta viestitään systemaattisesti, prosessit luodaan läpinäkyviksi ja henkilöstöstä huolehditaan, ollaan jo pitkällä.

Henkilöstöjohtaja, näin tuet yrityksesi kasvustrategiaa:

  1. Luo ja johda proaktiivista yrityskulttuuria.
  2. Tue henkilöstön hyvinvointia.
  3. Tarjoa esihenkilöille tukea voittajatiimien johtamiseen.
  4. Rakenna työnantajamielikuvaa mm. sujuvalla rekrytoinnilla.
  5. Viesti avoimesti ja riittävästi.

Asiantuntijamme tarjoavat tukea yrityksen kasvun eri vaiheisiin Kasvun vauhdittajat -palveluilla. Tutustu ja keskustellaan lisää aiheesta

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. uusimmat blogimme, tietoja lakimuutoksista, webinaarikutsuja ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.