Nainen kokoaa älypeliä käsissään
 
 
 

6 tärkeää kysymystä taloushallinnon ulkoistamisesta

Onko yrityksenne taloushallinto kunnossa nykyisellään? Ennen kuin vastaat kyllä, käy läpi nämä kuusi tärkeää kysymystä.

1. Miten yrityksenne henkilöstöriskit hallitaan?

Vastaako yrityksenne koko taloushallinnosta vain yksi tai muutama henkilö? Miten olette varautuneet talousosaston lomatuurauksiin, sairauspoissaoloihin ja henkilöstövaihdoksiin? Ulkoistettu taloushallinto on vähemmän haavoittuvainen erityistilanteille, sillä taloushallinnon asiantuntijayrityksissä yksittäisten asiantuntijoiden tukena on tiimi, joka tuntee liiketoimintanne ja reagoi nopeasti tilanteen niin vaatiessa.

2. Miten takaatte talousosastonne ammatillisen pätevyyden?

Mikäli taloushallintonne hoidetaan omin voimin, oletteko huolehtineet siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus kouluttautua ja pitää osaamistasonsa ajan tasalla? Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja pystyäkseen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin, taloushallinnon asiantuntijan kuten kirjanpitäjän tai palkanlaskijan on pystyttävä näkemään rutiinien yli ja olemaan valmis ottamaan käyttöön uusia työskentelymalleja ja työkaluja.

3. Kuinka joustava yrityksenne talousosasto on?

Tarvitseeko yrityksenne täysipäiväisesti koko talousosastoa? Riittäisikö, jos esimerkiksi myynti- ja ostolaskujen käsittely sekä palkanlaskenta hoidettaisiin tehokkaasti kerran viikossa? Kenties tarvitsettekin kirjanpitäjän lisäksi toisinaan myös laajempaa talousjohtamista kuten controller- tai advisory-tason palveluita. Talousosastoa ei välttämättä tarvita yrityksenne tiloihin, jos valitsette ulkoistaessa kumppanin, joka tarjoaa järjestelmät pilvipalveluna. Tällöin taloustiedot ovat jatkuvasti käytettävissänne ja pystytte seuraamaan liiketoimintaanne reaaliajassa paikasta riippumatta. Joustavan ulkoistuskumppanin kanssa palvelu skaalautuu liiketoiminnan tarpeiden mukaan sujuvasti.

4. Tarvitsetteko toisinaan taloudellista neuvonantajaa?

Talousosaston tehtävänä on toimia lukujen tulkkina ja huolehtia, että yritysjohdon taloutta koskevat päätökset perustuvat oikeaan tietoon yrityksen kulloisestakin tilanteesta. Talousjohtamiseen erikoistunut ulkoistamiskumppani voi toimia neuvonantajananne ja tarjota laajempaa näkemystä alan parhaista käytännöistä.

5. Ovatko yrityksenne talousprosessit automatisoitu?

Pystyisittekö optimoimaan prosessejanne tai käyttämään järjestelmiänne tehokkaammin? Kun prosessit ja rutiinitehtävät sekä niiden laadun varmistaminen ovat palveluntuottajan vastuulla, voitte itse keskittyä strategisempien asioiden kuten budjettien ja rullaavien ennusteiden analysointiin sekä itse liiketoimintanne kehittämiseen.

6. Ovatko yrityksenne taloushallinnon kustannukset optimoitu?

Kuinka paljon omat taloushallinnon resurssinne kustantavat ja pystyttäisiinkö niiden käyttöä tehostamaan? Ulkoistettu kumppani pystyy useasti tarjoamaan kustannustehokkuutta oikeanlaisen resursoinnin, toimintojen rakenneuudistuksen ja uusimpien järjestelmien käytön optimoinnin kautta.

 

Saatko taloushallinnosta kaiken hyödyn yrityksellesi?

Vastaa muutamaan kysymykseen, ja kerromme näkemyksemme yrityksesi taloushallinnon tilasta.

Siirry testiin tästä

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.