Johtamisen kehittäminen

Johtamisen laadukkuus on keskeinen tekijä yrityksen menestyksessä. Konsultoimme johtamisen, johtamisjärjestelmien sekä johtoryhmätyön kehittämisessä.

Johtamisjärjestelmiin liittyvissä kehitysprojekteissa määrittelemme yhdessä kanssanne selkeät johtamisen prosessit, organisaationne eri tasojen vastuut ja roolit, johtamisen foorumit sekä johtamisen vuosikellon. Vain toimiva johtoryhmä vie strategian ja sen toteutumisen maaliin yhtenä tiiminä. Johtoryhmän toiminnan kehittäminen on yksi keskeisimmistä johtamisjärjestelmän osa-alueista. Autamme tuloksekkaan johtoryhmätyöskentelyn toteuttamisessa valmentamalla johtoryhmäänne tavoitteiden määrittelyssä, mittareiden asettamisessa sekä pelisääntöjen rakentamisessa.

Johtamisen kehittämisen työkaluihimme kuuluvat mm. esimiesvalmennukset, johtajuusarvioinnit sekä yksilöcoaching menetelmät.

               Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Johtoryhmän kehittyminen toimintatavoiltaan tehokkaaksi sekä yhteen hitsautuneeksi tiimiksi on onnistumisen kannalta keskeistä, mutta ei suinkaan aina itsestäänselvyys. Tavoitteenamme on mahdollistaa toimiva johtoryhmä, joka vie strategian ja sen toteutumisen maaliin yhteen pelaavana tiiminä. Vahva johtoryhmä on toimivien käytäntöjen ja hyvän tiimityön yhdistelmä. Se on määritellyt toimintansa tavoitteet ja niille mittarit. Se käyttää yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, jotka koskevat jokaista jäsentä - ja niistä pidetään kiinni.

Selkeät menettelytavat ulottuvat toiminnan vuosikellosta aina tuloksekkaaseen johtoryhmäkokouksen toteuttamiseen. Käytäntöihin keskittyvässä fasilitoidussa valmennuksessa määrittelemme yhdessä johtoryhmän kanssa puhuttelevan perustehtävän ja selkeytämme johtoryhmätyön painopisteitä. Perustehtävän tueksi rakennetaan tekniset pelisäännöt, jotka vahvistavat toteutuksen ja seurannan käytännöt sekä kokoustyöskentelyn puitteet.

Tiimidynamiikkaan keskittyvä valmennuksemme puolestaan rakentuu viidestä tunnistetusta tekijästä, jotka ovat välttämättömiä tiimin yhteen hitsautumisen kannalta: 

  • luottamus
  • erilaisuus ja näkemyserot
  • sitoutuminen
  • vastuunotto
  • tulokset

Haemme näihin käytännönläheisen valmennuksen avulla sekä tiimin että yksilöiden roolit. Kehitystyön taustaksi tarjoamme johtoryhmän jäsenten profilointia esimerkiksi 360-kartoituksella. Kehitysprojektin lopputuloksena johtoryhmänne tunnistaa yhteiset ja yksilöiden vastuut, velvollisuudet ja kehitystarpeet - ja saa askelmerkit uuden toimintatavan käytäntöön vientiin. Vahva johtotiimi rakentaa kasvuaskelia ja konkreettisia tuloksia yritykselle.

360-arvioinnit - palautetyökalu esimiestyön kehittämiseen 

Uskomme siihen, että esimiehenä kehittymisen lähtökohtana on saada laadukasta palautetta omasta esimiestyöstään – niin alaisiltaan, vertaisiltaan kuin esimieheltäänkin. 360-arviointien avulla autamme asiakkaitamme sekä esimiesten kehittämisessä että strategisia valintoja tukevan organisaatiokulttuurin rakentamisessa.

Azetsin 360-arviointi sopii kaikkiin vuorovaikutus- ja johtamistaitojen kehittämishankkeisiin. Tyypillisiä hankkeita ovat 

  • johtoryhmän toiminnan kehittäminen
  • esimiesvalmennukset
  • johdon arvioinnit
  • potentiaali- ja seuraajasuunnitelmien rakentaminen ja niihin liittyvien kehityspolkujen määrittely

Arviointien toteutus perustuu aina ehdottomaan luottamuksellisuuteen, mikä mahdollistaa rakentavan ja kehittävän palautteen antamisen sekä vastaanoton.

360-arvioinneilla lisätään esimiesten ymmärrystä omasta esimiestyöstä ja annetaan työkaluja esimiestaitojen edelleen kehittämiseen. 360-arviointi on vahvana kehittämistyökaluna hyvin konkreettinen, herättää keskustelua ja antaa ideoita tulevaisuuden kehitystyöhön.

Valmennukset

Valmennuksella on tärkeä rooli organisaation toiminnan kehittämisessä erityisesti muutostilanteissa ja erilaisissa kehittämishankkeissa, uusien toimintamallien käyttöönotossa. Valmennuksemme kattavat niin esimiestaidot kuin tiimi- ja alaistaidotkin. Esimiehille, johdolle ja HR:llä järjestämme työsuhdejuridista valmennusta.

Lue lisää

Coaching

Coaching on valmennusta yksilötason kehitystarpeisiin. Autamme coachattavaa maksimoimaan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching tarjoaa useita eri lähestymistapoja kehittymiseen. 

Lue lisää

Osaamisen johtaminen

Tarjoamme palvelut ja työkalut työyhteisön osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen. Tunnistamme kanssanne osaamisvaatimukset ja teemme osaamiskartoitukset sekä kehityssuunnitelmat yrityksenne strategian tueksi. Valjastamme yrityksenne osaamispotentiaalin parhaaseen käyttöön ja teemme siitä kilpailuedun.

Lue lisää

Yrityskulttuurin kehittäminen

Vahva ja haluttu yrityskulttuuri ei ole itsesäänselvyys vaan sitä voidaan ja pitääkin kehittää määrätietoisesti.  Yrityskulttuurin kehittämisprojektissa tunnistamme organisaatiokulttuurin nykytilanteen ja suunnittelemme kanssanne tarvittavat kehitysaskeleet. Kartoitamme nykytilanteen haastatteluin ja henkilöstötutkimuksin ja rakennamme toimenpideohjelman valittujen asioiden edistämiseksi.

Lue lisää

Työyhteisösovittelu 

Työyhteisösovittelussa tavoittelemme työrauhaa ja korjaamme vaurioituneita yhteistyösuhteita. Parempi työilmapiiri rakennetaan riitatilanteet yhteisesti sopimalla.

Lue lisää

Outplacement

Outplacement eli työntekijän uudelleensijoittamispalvelu tai urasparraus on valmennusprosessi, jonka tarkoituksena on työnhakijan valmiuksien kasvattaminen oman työuransa hallinnassa.

Outplacement

Tutustu ajankohtaisiin HR-asioihin pureutuviin videotallenteisiin

Järjestämme säännöllisesti aamiaistilaisuuksia, koulutuksia ja webinaareja ajankohtaisista asioista. Mikäli sinulla ei ole ollut tilaisuutta osallistua niihin, voit katsoa videotallenteet ilmaiseksi. 

Tutustu videotallenteisiin

Ota yhteyttä, kerromme lisää

Ari Himma

Ari Himma
Senior Advisor, Manager
puh. 050-571 2500
ari.himma@azets.com

Jari Kostamo

Jari Kostamo
Senior Advisor
puh. 0400 303 869
jari.kostamo@azets.com

Leena Rautiainen

Leena Rautiainen
Senior Advisor
puh. 050 371 6499
leena.rautiainen@azets.com

Minna Kajanne

Minna Kajanne
Senior Coach
puh. 040-833 8053
minna.kajanne@azets.com

Ota yhteyttä

Myynnin puh. 010 756 4500
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@azets.com

Ota yhteyttä myyntiin

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että Azets voi olla sinuun yhteydessä.