Azetsin verkkosivustot käyttävät evästeitä, joiden avulla saat paremman käyttökokemuksen. Tutustu ilmoitukseen yksityisyydensuojasta saadaksesi lisää tietoa evästeistä sekä siitä, miten voit halutessasi poistaa ne käytöstä.

OK

Johtamisen, yrityskulttuurin ja organisaation kehittäminen

Parempaa johtamista yrityskulttuurin ja esimiestyön kehittämisen kautta.

Jätä yhteydenottopyyntö

 
 
 

Johtamisen selkeys ja laadukkuus sekä vahva omaleimainen yrityskulttuuri ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen menestyksessä. Johtaminen ja kulttuuri ovat kuin peili, joka kuvaa samaa asiaa kahdesta näkökulmasta.  Yrityksen esimiehet ja erityisesti johtoryhmä näyttävät omalla esimerkillään kulttuurin painotuksia.

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Johtoryhmävalmennuksissamme kehitämme johtoryhmää, joka vie strategian ja sen toteutumisen maaliin yhteen pelaavana tiiminä. Keskitymme: 

  • toimivien kokouskäytäntöjen rakentamiseen ja 
  • tiimin yhteen hitsautumiseen

Toimiva tapa kartoittaa nykytilanne on toteuttaa räätälöity johtoryhmäkysely.

Kokouskäytäntöihin keskittyvässä valmennuksessa selkeytämme johtoryhmätyön tavoitteita ja painopisteitä.  Nykytila-analyysiin perustuen selkeytämme ja tehostamme teknistä kokoustyöskentelyä. Tiimidynamiikkaan keskittyvä valmennuksemme rakentuu asioista, jotka ovat välttämättömiä tiimin yhteen hitsautumisen kannalta. Näitä ovat esimerkiksi luottamuksen, näkemyserojen ja sitoutumisen teemat.  Kehitystyön syventämiseksi tarjoamme myös johtoryhmän jäsenten coachingia tai henkilö- ja tiimiprofilointia.

Kehitysprojektin lopputuloksena johtoryhmä tunnistaa yhteiset ja yksilöiden vastuut, velvollisuudet ja kehitystarpeet - ja saa askelmerkit uuden toimintatavan käytäntöön vientiin. Vahva johtotiimi rakentaa kasvuaskelia ja konkreettisia tuloksia yritykselle.

Henkilöarvioinnista hyötyä esimiehen kehittymispolulle

Henkilöarviointi auttaa esimiestä tuntemaan paremmin työpersoonallisuuttaan ja luontaisia johtamistaipumuksiaan sekä johtamiskykyjä erilaisissa esimiestyön tilanteissa. Lisäksi arviointi valottaa esimiehen motivaatiota ylläpitäviä ja alentavia tekijöitä. Toimiva kokonaisuus syntyy, kun arvioinnin johtopäätökset ja kehittämissuunnitelma sidotaan yrityksen johtamisen tavoitteisiin. Esimiehen henkilöarviointi tukee erilaisuuden ymmärtämistä ja hyödyntämistä vahvan tiimin rakentamisessa ja johtamisessa. Koko tiimille toteutettu arviointi ja sen pohjalta kuvattu tiimiprofiili antavat esimiehelle hyvän lähtökohdan tiimin kehittämiselle. Koko esimieskunnalle toteutettava arviointi tarjoaa arvokasta tietoa johtamispotentiaalin tunnistamiseen tulevia osaamis- ja organisointitarpeita ajatellen.

360-arvioinnit

Arvioinneilla lisätään esimiesten ymmärrystä omasta esimiestyöstään ja annetaan työkaluja esimiestaitojen edelleen kehittämiseen. 360-arviointimme sopivat esimerkiksi johtoryhmän toiminnan kehittämiseen, esimiesvalmennuksiin ja johdon arviointiin. Työntekijät saavat henkilökohtaisen tuen saamansa palautteen käsittelyyn ja omien esimiestaitojensa kehittämiseen.

 

 

Yrityskulttuurin kehittäminen

Vahva ja haluttu yrityskulttuuri ei ole itsesäänselvyys vaan sitä voidaan kehittää määrätietoisesti.  Yrityskulttuurin kehittämisprojekteissamme yleensä tehdään seuraavat vaiheet:

1. Arviointi

  • Tunnistetaan liiketoiminnasta ja strategiasta tulevat perustellut syyt kulttuurin muuttamiseen
  • Määritellään nykytilanne ja analysoidaan data johtopäätöksiä varten.
Kulttuurikartoituksessa olemme sertifoituneet käyttämään kansainvälistä professori Daniel Denisonin henkilöstötutkimusta

2. Muuttaminen

  • Rakennetaan suunnitelma kulttuurin muutokselle
  • Toteutetaan ohjelma ja tuetaan pysyvää muutosta ankkuroimalla se tavoitetta tukeviin prosesseihin ja käytäntöihin
  • Autamme myös määrittelemään puhuttelevat arvot, jotka eivät jätä kylmäksi. 

Puhuttelevat arvot -työpajassa arvot määritellään fasilitointimenetelmällä yhdessä henkilöstön kanssa ja muokataan niistä puhutteleva kuvaus siitä, millä rakennetaan innostavaa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. 

Osaamisen johtaminen

Tiedätkö, mitä henkilöstösi osaa? Miten osaaminen vastaa liiketoiminnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa? 

Azetsin mallissa ankkurina toimivat osaamisvaatimusten tunnistaminen ja osaamiskartoitus. Yhteistyössä kanssanne selvitämme, mikä strategiassanne ja toiminnassanne on kaikkein olennaisinta ja mitä osaamista ne vaativat. Sovimme yhdessä kanssasi, miten osaamiset kartoitetaan ja millainen osaamisen johtamisen malli palvelee parhaiten organisaatiotanne. Tulokset ovat hyödynnettävissä niin työn organisoinnissa, rekrytoinnissa ja urasuunnittelussa kuin osaamisen kehittämisessäkin.

 

Strategisten tavoitteiden vaatimukset osaamiselle

Työtehtävään liittyvät osaamisvaatimukset

Työvaiheiden vaatimukset osaamiselle

Johtamisen oppaat ladattavaksesi 

[HR,JOHTAMINEN]

Opas
Sata johtamisen tekoa

 


Opas arjen esimiestyöhön ja johtamiseen. 
Lataa opas

Tutustu ajankohtaisiin HR-asioihin pureutuviin videotallenteisiin

Järjestämme säännöllisesti aamiaistilaisuuksia, koulutuksia ja webinaareja ajankohtaisista asioista. Mikäli sinulla ei ole ollut tilaisuutta osallistua niihin, voit katsoa videotallenteet ilmaiseksi. 

Tutustu videotallenteisiin

Ota yhteyttä, kerromme lisää

Nora Ojala

Nora Ojala
Manager
puh. 040 861 7921
nora.ojala@azets.com

Jouni Eronen

Jouni Eronen
Senior Advisor
puh. 050 376 1112
jouni.eronen@azets.com

Virpi Hämäläinen

Virpi Hämäläinen
Senior Advisor
puh. 050 367 1549
virpi.hamalainen@azets.com

Minna Kajanne

Minna Kajanne
Senior Coach
puh. 040 833 8053
minna.kajanne@azets.com

Jaana Kilpimaa

Jaana Kilpimaa
Senior Advisor
puh. 040 513 6810
jaana.kilpimaa@azets.com

Jari Kostamo

Jari Kostamo
Senior Advisor
puh. 0400 303 869
jari.kostamo@azets.com

Leena Rautiainen

Leena Rautiainen
Senior Advisor
puh. 050 371 6499
leena.rautiainen@azets.com

Ari Himma

Ari Himma (opintovapaalla)
Senior Advisor, Manager
puh. 050 571 2500
ari.himma@azets.com

Ota yhteyttä

Myynnin puh. 010 756 4500
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@azets.com

Ota yhteyttä myyntiin

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.