Rullaavan strategian avulla mammutista ketteräksi toimijaksi

Johtaminen | 17.08.2023

Kirjoittaja Virpi Hämäläinen

Yritysten strategioita ei kannata hakata kivitauluun. Ulkoinen toimintaympäristö voi muuttua nopeasti ja yllättävästi, ja sellaisissa tilanteissa selviytyjiä ovat ne, jotka ovat ketteriä ja sopeutuvaisia. Niin sanotun yhden totuuden -strategian sijaan yritysten kannattaa miettiä skenaarioita, joiden avulla ne pystyvät sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. 

Ulkoinen toimintaympäristö voi muuttua nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti. 

Yritysten ulkoisen toimintaympäristön muutosten seuraaminen ja niiden vaikutusten ymmärtäminen yrityksien toimintaan on haastavaa, mutta siinä on kehitytty. Monessa yrityksessä on jo huomattu, että niiden täytyy muuttua, jos maailma muuttuu, eivätkä sen hetkisen strategian taustalla olevat olettamukset enää päde

Perinteisesti yrityksissä tarkastellaan strategiaa, pohditaan sen päivittämistä ja laaditaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat syksyisin, kun samalla luodaan seuraavan vuoden budjettia. Tämä vuosittainen strategiajumppa on kuitenkin aika jähmeä ja kalenteriin sidottu prosessi. Se tekee yrityksestä helposti mammutin, joka ei kykene sopeutumaan riittävän nopeasti muutoksiin. 

Yhden vuotuisen ja usein kaavamaisesti toistuvan strategiaprosessin sijaan yrityksen johdon kannattaisi kysyä itseltään säännöllisemmin, onko strategiamme edelleen relevantti ja pätevä ympäristössä, jossa toimimme. 

Skenaarioajattelu auttaa sopeutumaan muutoksiin

Toinen strategista sopeutumiskykyä parantava asia olisi siirtyä yhden tulevaisuuden ajattelusta mahdollisten eri tulevaisuuksien pohtimiseen. 

Erityisesti nykyajassa skenaarioajattelun merkitys on korostunut. Yritysten kannattaisi miettiä vaihtoehtoisia kehityspolkuja ja niihin varautumista. Näin itse muutostilanteessa se on askelta tai paria jähmeämpiä toimijoita edellä. 

Strategia ei riitä, OKR-malli tueksi

Yritykset panostavat usein strategiaprosessiin merkittävästi. Valitettavasti usein vähemmälle huomiolle jää se, että strategia on vasta kartta. Pelkkä kartta ilman askelia ei vie yritystä eteenpäin. 

Toimeenpano ja sen seuranta ovat aivan yhtä olennainen osa menestyvää strategiaa kuin itse strategian työstäminenkin. Tarvitaan toimeenpanokykyä ja pohdintaa siitä, mitä asioita pitää tapahtua, jotta tavoitteet saavutetaan. Yritys voi hyödyntää tämän keskustelun tukena esimerkiksi OKR-mallia (objectives and key results). 

Luvut kertovat, onko strategiassa onnistuttu

Jotta yritys tietää, onko sen strategia toimiva, se tarvitsee tuekseen taloustietoa. Jos yritys on esimerkiksi päättänyt kasvattaa myyntiään lisäämällä tuotevalikoimaansa, sen täytyy tietää, näkyykö se numeroissa halutulla tavalla. Onko uusien tuotteiden myynti kasvanut? Onko se ollut kannattavaa? 

Taloustietoa tarvitaankin sutjakasti ja ketterästi, eikä vuodentakaisiin numeroihin tuijottaminen riitä. Myös lukuja tuottavien järjestelmien ja prosessien tulee olla kunnossa. Jos strategian toimeenpanossa hyödynnetään OKR-mallia, sieltä löydetään myös ne mitattavat asiat, joita tarvitaan strategian onnistumisen seuraamiseen. 

Vaikka talous on strategian tukifunktio, se ja taustajärjestelmät ovat todella tärkeässä roolissa mitattaessa strategian onnistumista. Ei ole sama, mitä lukuja katsotaan, vaan pitää katsoa niitä lukuja, jotka OKR:ssä on määritelty.

Luvuista näkee monenlaisia asioita ja ne ovat absoluuttisia. Kun teimme kaksi vuotta sitten tällaisen päätöksen, se vaikutti myyntiimme tietyllä tavalla. Jos halutaan muuttaa myynnissä jälleen jotain, täytyy seurata, miten se vaikuttaa numeroihin. Näin ei toisteta vanhoja virheitä ja opitaan ketterästi peilaamalla mennyttä, nykyhetkeä ja tulevia päätöksiä toisiinsa.

Kompastellaanko toimeenpanossa?

Hienokaan strategia ei auta, jos se ei koskaan siirry tekojen tasolle, ihmisten arkeen.  Tässä esihenkilöillä on iso rooli arjen muutosjohtamisessa.

Osallistaminen-sanana saattaa henkiä sitä, että ihmiset otetaan näennäisesti mukaan. On keskityttävä aktiiviseen osallistumiseen strategian toteuttamisessa. Jos keskijohdon ja henkilöstön halutaan muuttavan tekemistä, heidän on osallistuttava strategian toimeenpanon suunnitteluun ja seurantaan.

Strategiassa haetaan usein muutosta, mutta sitä ei tapahdu ilman muutosta ihmisten toiminnassa. Onko esihenkilöillä riittävät muutosjohtamisen taidot? Osaavatko he viestiä ja keskustella strategiasta? Tuntevatko he perusteet strategisten päätösten taustalla? Kun strategian taustalla vaikuttavia olettamuksia on käyty läpi organisaatiossa avoimesti, on huomattavasti helpompaa perustella henkilöstölle myös erilaisia arkeen vaikuttavia päätöksiä.

Jäikö pohdintaan sopisiko rullaava strategia sinun yrityksellesi? Tutustu Azetsin strategisen johtamisen palveluihin ja keskustellaan, miten voisimme auttaa . Tarjoamme johdon tueksi esimerkiksi apua strategiaprosessin muutoksiin ja strategian laadintaan.

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. uusimmat blogimme, tiedot lakimuutoksista, webinaarikutsut ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Virpi Hämäläinen

Senior Manager, Advisory, Azets. Virpi on työskennellyt johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen parissa viimeiset 16 vuotta valmentajan, tutkijan, konsultin ja kehittämisjohtajan saappaissa.