Miten huomioida monimuotoisuus rekrytoinnissa?

HR | 09.03.2023

Kirjoittaja Krista Leppänen

Monimuotoisuuden, tasavertaisuuden ja mukaan ottamisen varmistaminen eli DEI (diversity, equality and inclusion) rekrytoinnista lähtien on yksi teko monimuotoisuuden johtamisen kokonaisuudessa. Se tarkoittaa mm. sukupuolten tasa-arvoista kohtelua tai syrjimättömyyttä kansallisen taustan tai iän vuoksi, mutta ei rajoitu näihin.

Tarkemmin sanoen yhdenvertaisuuslain mukaan yksilön etenemistä rekrytointiprosessissa eivät saa heikentää ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy*.

DEI:n huomioiminen ei rajoita rekrytointia vaan laajentaa sopivien osaajien löytymisen mahdollisuutta. Tarkoitus on, että potentiaalinen henkilö ei jää prosessin ulkopuolelle tai putoa siitä liian aikaisin siksi, että on esimerkiksi ikänsä tai kansalaisuutensa osalta erilainen kuin muut yrityksessä työskentelevät.

Maksimoi sopivimman osaajan löytymisen mahdollisuus

Tehtävän määrittely

Määrittele tehtävässä suoriutumisen kannalta olennaiset edellytykset, esimerkiksi:

  • Mitä työntekijän tulee osata valmiiksi?
  • Mitä pitää tapahtua 6-12 kk aikana aloittamisesta?
  • Mitkä ovat onnistuneen tekemisen mittarit?
  • Mitkä motivaatiotekijät, arvot ja asenteet ovat tärkeitä, jotta työntekijä voi viihtyä ja menestyä?

Mieti valmiiksi, miten todennat arviointikriteerien toteutumisen ehdokkaiden kohdalla. 

Työpaikkailmoitus

Ole selkeä ja ymmärrettävä, vältä jargonia. Mieti, mitä sanastoa ja kuvastoa käytät. Vältä sanavalintoja, kuvia tai videoita, jotka vihjaavat toive-ehdokkaista kapea-alaisesti. Rekrytoinnin kohderyhmän tulisi olla osaajien joukko, ei tietynlainen demografinen, kansallinen tai sosioekonominen joukko.

Rekrytointivinkit

Käytä oman talon ihmisten verkostoja. Osaajat tuntevat osaajia ja tutun suosittelema työnantaja voi kiinnostaa vaikka ei olisikaan aktiivisessa työnhaussa. Vinkkirekrytoinnit voivat täydentää rekrytointia nimenomaan suositeltavan henkilön osaaminen edellä. Toisaalta sen mahdollinen vinouttava vaikutus kannattaa tiedostaa silloin, jos nykyinen henkilöstö ei edusta monimuotoisuutta.

Hakemusten vastaanottaminen ja käsittely

Pohdi, tukeeko rekrytointijärjestelmä saavutettavuutta eli pääsevätkö kaikki ihmiset tietoon käsiksi tasavertaisella tavalla?

Hakemuksia käsittelevät ihmiset ja ihmisillä on ajatusvinoumia. Se, että itse on saman- tai erikaltainen kuin hakija, voi muokata mielipidettä positiiviseen tai kielteiseen suuntaan.

Hakemusten mahdollisimman objektiivisen arvioinnin avuksi voit ottaa käyttöön anonyymin rekrytoinnin, tekoälyn ja automaation. Myös haun alkuvaiheeseen sijoitettu tehtävä tai arviointi voi auttaa nostamaan esiin potentiaalisimmat ehdokkaat osaamisen, kyvykkyyden tai työpersoona- ja motivaatiopiirteiden suhteen.

Vaikka hyödyntäisitkin keinovalikoimaa, valintaa tekevien on tiedostettava luonnollinen alttiutensa ennakko-olettamuksille. Siihen tepsivät koulutus ja keskustelut.

Suorahaku

Jos tehtävään ei tulvi hakemuksia tai haluat maksimoida haun onnistumisen, voit ottaa keinovalikoimaan myös suorahaun. Samalla tavoin kuin hakemusten arvioijat, myös osaajia kartoittavat henkilöt ovat alttiita vinoumille. Arvioi toimintaa ja tiedosta, millä perustein hakijoita kontaktoidaan tai rajataan sen ulkopuolelle.

Haastattelut

Kompetenssipohjaisella, strukturoidulla haastattelulla varmistat, että keskusteluista hankittu tieto on tasapuolista ja vertailukelpoista ehdokkaiden kesken. Kulttuuri-fit ja -add -teema puntaroi organisaation ja ehdokkaan arvojen ja asenteiden kohtaamista. Huolehdi, että keskusteluaikaa on tällekin teemalle. Kysy myös ehdokkaalta hänen kokemuksistaan ja ajatuksistaan DEI-asioissa.

Valinnan varmistaminen

Objektiivisuuden varmistamiseksi voit hyödyntää myös henkilöarviointia. Työpersoonallisuutta ja motivaatiota kartoittavien tulosten takana on henkilön oma näkemys itsestään ja tulokset varmistetaan keskustelemalla.

Mitä organisaatiosi viestii työstä kiinnostuneelle?  

Onko organisaatiokulttuuri avoimuutta tukeva, voivatko ja uskaltavatko ihmiset halutessaan olla läsnä kaikkine puolineen? Lähestytäänkö organisaatiotasi luottavaisin mielin?

Erottaudu positiivisesti ja luo luottamusta:

  • Kertomalla myös epävirallisemmilla äänenpainoilla nettisivuilla, LinkedInissä ja/tai muissa some- ja viestintäkanavissa, miten DEI toteutuu.
  • Keskustelemalla asiasta eri foorumeilla ja lisäämällä omalla toiminnalla avointa ilmapiiriä.
  • Olemalla positiivisesti utelias. Kysy ja pyydä auttamaan ymmärtämään.

Harkitsemalla erilaisten työskentelymallien mahdollistamista, jos työ itsessään siihen taipuu.

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tai muista rekrytointiin liittyvistä asioista, asiantuntijamme auttavat mielellään. Tutustu rekrytointipalveluihimme

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. tietoja lakimuutoksista, blogimme, webinaarikutsuja ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Krista Leppänen

Krista toimii Azetsilla HR Advisor-tehtävässä yli 10 vuoden kokemuksella asiantuntija-, päällikkö- ja johtotason rekrytoinneista ja henkilöarvioinneista. Niiden lisäksi työurajohtaminen ja uravalmennus ovat Kristan osaamisen ja kiinnostuksen keskiössä. Hän on koska vain valmis keskustelemaan työn tulevaisuuden teemoista ja mm. työn murroksen vaikutuksista yksilöille ja organisaatioille.