Yrityksen perustaminen mielessä?

Taloushallinto | 03.01.2018

Kirjoittaja Maria Parkkila

Tämä blogi käynnistää sarjan, jossa kerromme aloittavalle yritykselle käynnistykseen liittyvistä ja huomioitavista keskeisistä asioista.

Yrityksen perustajan muistilista osa 1

Suunnitteletko yrityksen perustamista? Mitä asioita sinun olisi hyvä huomioida yritystoiminnan suunnittelussa? Yrityksen perustaminen on iso päätös – se tarjoaa mahdollisuuden menestyvään liiketoimintaan, mutta samalla sitoo resursseja, vaatii aikaa ja pääomaa – ja aloittavalle yrittäjälle yrityksen pyörittämiseen tarvittava työmäärä saattaa tulla yllätyksenä. Siksi yritystoiminta on tärkeää suunnitella hyvin. Huolellisen suunnittelun avulla rakennetaan menestyvän liiketoiminnan perusta. Kokosimme keskeisimmät asiat yrityksen perustajan muistilistaan, joista kolme ensimmäistä asiaa tässä postauksessa.

Erityisosaaminen – inhimillinen pääoma

Erityisosaaminen – inhimillinen pääoma – on yrityksen menestystekijä. Yrityksen perustaminen on ajankohtaista silloin, kun sinulla sekä mahdollisilla yhtiökumppaneillasi ja työntekijöilläsi on erityisosaamista ja vahva ammattitaito alaltasi. Oman toimialan työkokemus, bisnestuntemus ja sosiaaliset verkostot auttavat näkemään, minkälaisia tuotteita, tekniikkaa tai palveluratkaisuja asiakkaat tarvitsevat.

Liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan

Mikä on yrityksesi liikeidea? Sen tulisi kuvata yrityksesi imagoa, tapaa tehdä bisnestä ja erottua kilpailijoistasi. Liikeidea vastaa kysymykseen: Mitä, kenelle, miten? Mitä tuotteita tai palveluita yrityksesi myy, keitä ovat potentiaaliset asiakkaasi ja miten tuotteet tai palvelut tuotetaan ja toimitetaan asiakkaillesi.

Yrityksen liikeidean pohjalta laaditaan liiketoimintasuunnitelma siitä, miten yrityksen toimintaa käytännössä aiotaan toteuttaa ja minkälainen on yrityksen ansaintalogiikka. Liiketoimintasuunnitelma sisältää myös tulosbudjetin, rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat. Toisin sanoen kuinka paljon myyntiä tarvitaan tavoitekatteen saavuttamiseen, mitkä ovat kiinteät ja muuttuvat kulut, paljonko jää viivan alle ja mikä on yrittäjän palkka tai sijoitetun pääoman tuotto? Liiketoimintasuunnitelman avulla näytetään rahoittajille, liikekumppaneille, vuokranantajille ja tavarantoimittajille, minkälaiset realistiset mahdollisuudet yritykselläsi on pärjätä markkinoilla.

Markkinointi – imago

Markkinoinnilla rakennetaan yrityskuvaa – imagoa. Yrityksesi markkinoinnin tulee herättää asiakkaissa ostohalukkuutta ja tavoitella tuottavaa myyntiä. Markkinatutkimuksen kautta saat hyödyllistä tietoa potentiaalista asiakkaista. Nykypäiväisessä markkinoinnissa kannattaa enenevässä määrin hyödyntää sosiaalisen median eri verkostoja sekä mahdollisuuksien mukaan alan ammattilaisten palveluita.

Olennainen kysymys on, minkälaisen imagon haluat yrityksellesi rakentaa, mitä yrityksesi imago viestii ulospäin. Yrityskuva, imago, rakentuu yrityksen omasta toiminnasta suhteessa yhteistyökumppaneihin, työntekijöihin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, ja muihin sidosryhmiin. Yrityksen toimintatapojen, yrityksen sisäisen ja ulkoisen yrityskulttuurin ja arvojen tulee heijastua yrityksen imagosta ja antaa vahva signaali ulospäin.

Lue myös muistilista osa 2 Yrityksen perustamistoimet ja yhtiömuodon valinta ja osa 3 Yrityksen perustaminen – asioita muistilistalla.

On myös hyvä tietää, mitä osakeyhtiön lopettaminen vaatii

Jos yrityksen perustaminen tai yritysjärjestelyt ovat sinulle ajankohtaisia, asiantuntijamme tilitoimistoissamme ovat käytettävissäsi. Autamme mielellämme.

post author

Kirjoittajasta Maria Parkkila

Business Advisor, Financial Controller, KLT, Azets Helsinki