Yritysjärjestelyillä vauhtia muutokseen

Taloushallinto | 22.11.2017

Kirjoittaja Milla Leino

Yritysjärjestelyistä puhuttaessa tarkoitetaan tilanteita, joissa yhtiö jakaantuu, sulautuu tai siirtyy sukupolvelta toiselle tai purkautuu. Myös yrityksen perustaminen tai erilaiset liiketoimintasiirrot, yhtiömuodon muutokset ja omistajanvaihdokset ovat yritysjärjestelyjä.

Yritysjärjestelyt voivat tulla ajankohtaiseksi yhtiön toiminnan kehittyessä. Syitä voi olla monia, mutta usein kyseessä on puhtaasti liiketaloudelliset syyt. Halutaan ehkä tehostaa toimintaa, parantaa kilpailukykyä tai hankkia uutta rahoitusta toiminnan laajentuessa. Esimerkiksi yrityskauppatilanteissa ostettu yhtiö voidaan haluta yhdistää omaan jo aiemmin omistettuun yhtiöön. Taustalla voi olla myös luonnollisia syitä, kuten yrittäjän eläkkeelle siirtyminen tai sukupolven vaihdos.

Yritysjärjestelyt saattavat ajankohtaistua kaikenlaisten ja -kokoisten yhtiöiden elinkaaren eri vaiheissa. Niiden tulee olla tarkkaan harkittuja ja yksityiskohtaisesti suunniteltuja, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä tai vastoinkäymisiltä. Tavoitteellinen, hyvin maaliin viety yritysjärjestely esim. yrityksen myyntitilanteessa, parhaalla mahdollisella myyntiarvolla kannattaa käynnistää hyvissä ajoin, vuosia ennen exitiä. Puhutaan myös, että hyvin tehty sukupolvenvaihdos voi perehdyttämisineen kestää 5 – 10 vuotta.

Järjestelyihin liittyy usein arvonmääritykset ja Due Diligence -tarkastukset, joihin tarvitaan laajaa osaamista yritysjuridiikasta, verotuksesta sekä yrityksen käytännön toiminnoista ja kirjanpidosta. Se, että yhtiöiden taloushallinto ja raportointi hoidetaan digitaalisesti ja eri järjestelmät toimivat integraatioiden avulla yhteen, nopeuttaa ja helpottaa yritysjärjestelyihin tarvittavan tiedon kasaamista ja esittämistä. Tämä on osaltaan voinut laittaa vauhtia järjestelyjen määrän lisääntymiseen.

Lue myös Osittaisjakautuminen yritysjärjestely­keinona -blogi

Suurempien pörssiyhtiöiden lisäksi myös pk-yrityksissä erilaiset yritysjärjestelyt ovat yleistyneet paljon viime aikoina. Työssäni törmään lähes viikoittain tilanteeseen, jossa yritysjärjestelyt ovat käynnissä tai niitä suunnitellaan toteutettavaksi seuraavan puolen vuoden aikana, alasta riippumatta. Suurten sukupolvien yrittäjät eläköityvät, joka ajaa yrityksiä sukupolvenvaihdoksiin ja yrityskauppoihin. Yritysjärjestelyt voivat tukea yrityksen kasvutavoitteita ja antaa yritykselle paremmat valmiudet esimerkiksi kansainvälistymiseen tai muuhun haluttuun muutokseen. Myös yleisesti talouden positiiviset kasvunäkymät voivat heijastua yritysjärjestelyjen yleistymiseen.

Tutustu Azetsin kattaviin taloushallinnon palveluihin.

Yritysjärjestelyihin pian helpotusta lakimuutoksella?

Havaittavissa on myös, että yritysjärjestelyjä pyrittäisiin tulevaisuudessa mahdollisesti helpottamaan lakimuutoksilla. Esimerkiksi Valtionvarainministeriö on julkaissut luonnoksen hallituksen esityksestä eduskunnalle liittyen varainsiirtoverolain 4 ja 15 §:n muuttamiseen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että varainsiirtoveroa ei olisi suoritettava tuloverolaissa tarkoitetussa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Verovapaus koskisi sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki tulisi mahdollisesti voimaan jo vuoden 2018 alusta alkaen.

Asiantuntija-apua yritysjärjestelyihin

Azetsin laajasta asiantuntijaverkostosta löytyy osaamista monenlaisiin yritysjärjestelytilanteisiin. Meillä on erikoisosaamista laajasti eri puolilla Suomea ja voimme ketterästi hyödyntää kokemusta ja eri alan asiantuntijoita paikkakunnasta tai toimipisteestä riippumatta jokaisen asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Avustamme pk-yrityksiä erilaisissa muutostilanteissa ja hyödynnämme työssämme uusinta teknologiaa tiedon jakamisessa, raportoinnissa, budjetoinnissa ja ennustamisessa. Vahvuutemme on, että voimme palvelussamme yhdistää taloushallinnon, yhtiöoikeuden ja verotuskäytännön osaamisen sähköisten palvelujen kanssa. Näin voimme taata kokonaisvaltaisen ja henkilökohtaisesti räätälöidyn asiantuntijapalvelun juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

Tutustu Azetsin lakipalveluihin - Yrityshallinnon, työoikeuden, verotuksen ja tilinpäätösoikeuden asiantuntijat käytössäsi helposti ja vaivattomasti.

post author

Kirjoittajasta Milla Leino

Business Advisor, Azets, Lappeenranta