Yrityksen perustamistoimet ja yhtiömuodon valinta

Taloushallinto | 07.02.2018

Kirjoittaja Maria Parkkila

Tämä blogi on jatkoa blogisarjaani, joka käsittelee yrityksen perustamista. Yrityksen perustajan muistilistan osan 1, voi lukea tästä. Suunnitteletko yrityksen perustamista? Mitä asioita sinun olisi hyvä huomioida yritystoiminnan suunnittelussa? Tässä kirjoituksessa käsittelen yrityksen perustamistoimia, yhtiömuodon valintaa ja rahoitusta.

Yrityksen perustajan muistilista osa 2

Yrityksen nimen valinta ja perustamistoimet

Yrityksen toiminimen valintaan kannattaa käyttää aikaa ja luovuutta, koska hyvä toiminimi tukee tavoiteltua yrityskuvaa, imagoa ja yrityksen liiketoimintaa. Kaupparekisterin nimipalvelussa voi etukäteen tutkia nimivaihtoehdon sopivuutta ja onko se rekisteröitävissä. Patentti- ja rekisterihallitus tekee nimitutkimuksen, kun perustamisilmoitus on jätetty Kaupparekisteriin. Yritys saa toiminimelleen suojan rekisteröinnin yhteydessä. Aputoiminimen voi rekisteröidä samalla tai hakea tavaramerkkisuojan tuotteilleen tai palveluilleen.

Yrityksen perustamislomakkeet ja asiakirjat toimitetaan samanaikaisesti Verohallinnolle ja Kaupparekisteriin. Yrityksen voi perustaa sähköisesti, kun vakiomuotoiset asiakirjat riittävät tai paperilomakkeilla, jos perustamiseen liittyy jotain vakiomuodosta poikkeavaa. Yrityksen perustamiseen liittyvien päätösten ja asiakirjojen laadinnan yhteydessä kannattaa päättää myös pankkitilin avaamisesta. Uusi yritys saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus on kirjattu (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) YTJ-järjestelmään.

Sopivan yritysmuodon valinta

Sopivan yritysmuodon valinnasta kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa ja me Azetsilla autamme sinua mielellämme sinulle sopivimman yhtiömuodon valinnassa. Yritystoiminnan laajuus, luonne, pääoman tarve, osakkaat ja vastuukysymykset vaikuttavat valintaan. Yhtiömuotoina mm. toiminimeä, henkilöyhtiöitä, osakeyhtiötä ja osuuskuntaa verotetaan myös vähän eri tavoin. Yritystoiminnan ja verotuksen perusasiat kannattaa siis heti alussa käydä läpi taloushallinnon asiantuntijan kanssa ja testata omaa soveltuvuutta yrittäjäksi.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi sopii pienimuotoiseen elinkeinotoimintaan. Yrittäjä toimii itsenäisesti ja yrittäjä tekee sopimukset omalla nimellään sekä vastaa niistä koko omaisuudellaan. Yrittäjä ei maksa itselleen palkkaa vaan tuloutus omaan käyttöön tapahtuu yksityisnostoina yrityksen tililtä kassatilanteen mukaan.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat useimmiten pieniä perheyhtiöitä. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, jotka vastaavat tasavertaisesti yhtiön toiminnasta ja ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista ja sitoumuksista. Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies hoitaa asioita käytännössä ja vastaa yhtiön veloista ja sitoumuksista. Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa yhtiösopimuksen mukaiseen yhtiöpanokseen. Yhtiömiehet sopivat varojen jaosta ja voivat nostaa myös palkkaa. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustajana voi olla myös toinen yritys. Sekä avoin- että kommandiittiyhtiö syntyvät rekisteröimisellä.

Osakeyhtiö sopii laajempaan yritystoimintaan. Osakeyhtiö on itsenäinen juridinen yksikkö, jossa osakkeenomistajien yhtiökokous päättää lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisista asioista. Osakeyhtiö syntyy myös rekisteröimisellä. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja hallitus toimitusjohtajan. Hallitus hoitaa asioita parhaalla mahdollisella tavalla niin, että osakeyhtiön toiminta kehittyy ja tuottaa tulosta. Näin yhtiö voi palkata työntekijöitä, maksaa laskunsa ja investoida. Osakeyhtiö voi maksaa palkkaa tai osinkoa osakkaille.

Yksityisen osakeyhtiön minimiosakepääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista, vaan vastuu rajoittuu sijoitettuun osakepääomaan, hallitusvastuuseen ja mahdollisesti takausvastuuseen. Osakeyhtiössä voi olla osakkaina yksi tai useita luonnollisia henkilöitä tai yrityksiä. Osakkaiden on hyvä tehdä asiantuntijan laatima osakassopimus, jolla sovitaan yhtiön hallinnosta ja asioiden hoitamisesta. Pienen osakeyhtiön ei tarvitse valita tilintarkastajaa, mutta jos yhtiö hakee lainaa tai toimii erityistoimialalla, tilintarkastaja on hyvä valita. Kun yhtiöllä on auktorisoitu HT- tai KHT-tilintarkastaja, se antaa luotettavamman kuvan yhtiön asioiden hoidosta.

Osuuskunta harjoittaa toimintaa, joka tukee jäsentensä taloutta ja elinkeinoa. Osuuskunnan perustajaksi riittää yksi henkilö. Perustettaessa laaditaan säännöt ja perustamissopimus. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan sitoumuksista.

Rahoitus – lainat – avustukset

Yritystoiminnan alkuvaiheessa varoja kuluu hankintoihin, laitteisiin ja investointeihin jo ennen kuin myynti ja laskutus alkavat tuottamaan kassaan rahaa. Tavallisesti aloituksessa tarvittava rahoitus hankitaan eri lähteistä käyttäen sekä omaa pääomaa, yrittäjän omaa sijoitusta että vierasta pääomaa kuten pankkilainaa. Leasing-rahoitusta voidaan käyttää laite- ja autohankinnoissa. Myös pääomasijoittajat voivat olla kiinnostuneita yhteistyön aloittamisesta. Jos yritys hakee julkista rahoitusta, tukia, avustuksia, lainaa tai pankkilainatakausta, niin rahoittajatahon kanssa pitää neuvotella jo ennen, kuin yritys on perustettu.

Työ- ja elinkeinotoimistolta (TE-toimisto) yrittäjä voi hakea starttirahaa päätoimiseen yrittäjyyteen ennen yrityksen perustamista. Starttiraha on valtion myöntämää harkinnanvaraista tukea alkavan yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi 6-12 kuukauden ajaksi. Starttirahaa ei tarvitse maksaa takaisin.

Finnvera Oyj:ltä yritys voi hakea lainaa tai pankkilainan takausta perustamisvaiheessa tai kehitysvaiheessa investointeihin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Valtion omistama Finnvera Oyj voi myöntää lainaa myös yritysostoa harkitsevalle.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä yritys voi hakea rahoitusta innovatiivisen liiketoiminnan kehittämiseen tai suuntautumiseen vientimarkkinoille. Tekesillä on erilaisia rahoitusohjelmia alle viisi vuotta toimineille startup-yrityksille, kansainväliseen kasvuun tähtääville pk-yrityksille sekä midcap- ja suuryrityksille uudistumiseen, kasvuun ja viennin lisäämiseen. Rahoitus voi olla osittain avustusta projektin kokonaiskustannuksista ja osittain lainaa.

Seuraavassa blogikirjoituksessani, yrityksen perustajan muistilistan osassa 3, käsittelen yrityksen lupia, vakuutuksia ja taloushallintoa, kirjanpitoa ja palkkoja.

Jos yrityksen perustaminen tai yritysjärjestelyt ovat sinulle ajankohtaisia, asiantuntijamme tilitoimistoissamme ovat käytettävissäsi. Autamme mielellämme.

post author

Kirjoittajasta Maria Parkkila

Business Advisor, Financial Controller, KLT, Azets Helsinki