Näin valmistaudut tilintarkastukseen

14.12.2022

Kirjoittaja Azets Finland

Huolellinen tilintarkastukseen valmistautuminen helpottaa tilintarkastajan työtä ja sujuvoittaa prosessia. Olemme koonneet muistilistaan tilintarkastuksen kannalta keskeisiä yrityksessä huomioitavia seikkoja. Kun kirjanpito on tilikauden aikana hoidettu huolellisesti ja kaikkien ohjeiden mukaan, on vankka pohja tilintarkastukselle olemassa jo valmiina.

Lain mukaan tilintarkastuksen kohteina ovat yrityksen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto. Hallinnon osalta tilintarkastaja selvittää, onko yritys noudattanut sitä koskevia lakeja.

Valmistaudu tilintarkastukseen huolellisesti ja ajoissa:

  • Etsi ajoissa yrityksellesi sopiva tilintarkastaja.
  • Sovi valitun tilintarkastajan kanssa tarkastuksen aikataulu ja pyydä lista tarvittavista dokumenteista.
  • Selvitä ja sovi tilintarkastajan kanssa, missä muodossa hän haluaa aineiston: Aineiston toimitustapoja ovat esimerkiksi paperi, muistitikku, sähköposti, oikeudet sähköiseen kirjanpito-ohjelmaan.
  • Sovi, miten ja millä aikataululla allekirjoitatte tilintarkastuksen.
  • Kokoa kaikki tarvittava aineisto ajoissa selkeäksi kokonaisuudeksi.

Mitä tilintarkastaja tekee?

Tilintarkastaja perehtyy yrityksen liiketoimintaan ja samalla arvioi liiketoiminnan riskit: onko prosesseissa, kuten taloushallinnon prosesseissa, riskiä virheille.

Varaudu siis selvittämään tilintarkastajalle, kuinka taloushallinto on yrityksessänne järjestetty ja miten prosessit ja kontrollointi toimivat.

Tilintarkastajan tehtävä on arvioida, onko mahdollista, että jossain prosessin vaiheessa voisi sattua tahaton tai tahallinen virhe. Hän arvioi, onko yrityksessä käytössä esimerkiksi niin sanottuja vaarallisia työyhdistelmiä.

Tarkastaessaan tilintarkastaja käy läpi kirjanpidon tositteita, joiden avulla hän selvittää, että kirjaukset ovat asianmukaisia ja tositteiden taustalla olevat perusteet ja laskelmat ovat riittäviä.

Koska tilintarkastaja saattaa tehdä muistiotositteisiin liittyviä laskelmia, kannattaa muistiotositteiden dokumentointi tehdä huolellisesti ajallaan siten, että kirjaus perustuu aina sellaiseen tositteeseen, josta selviää liiketapahtuma, summa ja sen perusteet. Asiantunteva taloushallinnon kumppani huolehtii tästä silloin, kun yrityksen kirjanpito on ulkoistettu.

Kirjanpitolain mukaan kirjanpito ja tilinpäätös on laadittava suoriteperusteisesti. Tilintarkastaja selvittää tämän takia, mille tilikaudelle myynti- ja ostolaskut suoriteperusteisesti kuuluvat, ellei asia käy selvästi ilmi laskun selitteestä. Myös tämä lain kohta kannattaa huomioida tilinpäätöstä ja kirjanpitoa laatiessa.

Lue myös Tilikauden tulos kiikarissa -blogi, jossa puhutaan tuloksen ja verotuksen suunnittelusta.

Mitä aineistoja tilintarkastaja tarvitsee tarkastukseen?

Tilintarkastaja pyytää yleensä nähtäväkseen kaikki kirjanpidon ja tilinpäätöksen asiakirjat. Lisäksi hän saattaa kaivata tueksi yrityksen johdon ja henkilöstön sekä eri sidosryhmien näkemyksiä. Hallintoon liittyen hän tarvitsee usein nähtäväkseen yhtiökokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ja muun aineiston, kaupparekisteritietoja ja tietoa tosiasiallisista edunsaajista.

Tilintarkastaja saattaa pyytää nähtäväkseen myös mm.

  • Palkka-aineistoa, kuten palkkalistoja, -laskelmia, työsopimuksia ja tulorekisteritietoja: hän käy läpi, että henkilöstökulut ja työnantajan pakolliset sivukulut on kirjattu oikeamääräisinä
  • Jos yritys on saanut avustusta tai tukea, tarvitaan tilintarkastusta varten yleensä avustuksiin ja tukiin liittyvä rahoituspäätös, hyväksytty budjetti sekä kustannusarvio ja -seuranta
  • Laina- sekä asiakas- ja toimittajasopimukset
  • Tietoja taseen ulkopuolisista vastuista, joita voivat olla esimerkiksi vuokravastuu ja arvonlisäveron palautusvastuu.

On tavallista, että tilintarkastaja hakee yrityksen toimittaman materiaalin lisäksi ulkopuolisia vahvistuksia vaikkapa taseen pankkitilien, lainojen tai myyntisaamisten määrästä tilinpäätöshetkellä.

Meiltä saat asiantuntevaa apua kirjanpitoon. Varmistamme, että kirjanpitosi on tehty oikein ja tilinpäätös valmistuu ajallaan. Tutustu palveluun.

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. uusimmat blogimme, tietoja lakimuutoksista, webinaarikutsuja ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.