Tilikauden tulos kiikarissa

Taloushallinto | 04.12.2018

Kirjoittaja Azets Finland

Vuoden vaihtuminen tarkoittaa monelle yritykselle myös tilikauden päättymistä. Tilikauden tulos askarruttaa ja moni miettii ennättääkö vielä tehdä tuloksen ja verotuksen suunnittelua vai onko kaikki tehtävissä oleva jo tehty? Tässä blogissa on muutamia kohtia, joita kannattaa käydä läpi oman taloushallinnon asiantuntijan kanssa, sillä tilikauden tuloksen suunnittelu ja ennakointi kannattaisi aloittaa jo hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä.

Tilikauden tuloksen suunnittelu

Yrityksellä voi olla erilaisia tarpeita tuloksen ennakointiin. Joissakin yrityksissä on tarve parantaa tilikauden tulosta oman pääoman riittävyyden vuoksi, toisissa taas haluttaan verotettavaa tuloa pienemmäksi ja ehkä jotkut miettivät sitä, minkä suuruisesti kannattaa maksaa palkkaa ja/tai osinkoa.

Kerran valittuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita pitää noudattaa johdonmukaisesti vuodesta toiseen. Jaksotus- ja arvostusratkaisuja saa muuttaa vain, jos siihen on painavat syyt.

Myynnin tuloutus

Valmistustoimintaa harjoittava yritys voi miettiä toimituksen ajankohtaa. Toimitetaanko tuote asiakkaalle ennen tilinpäätöstä vai tilinpäätöksen jälkeen. Toimituspäivä ratkaisee kirjaustavan, onko se liikevaihdossa vai varastossa keskeneräisissä tuotteissa.

Hankinnat ja ostot

Hankintojen ja investointien suunnittelulla voidaan parantaa tai heikentää yrityksen tilikauden tulosta. Mikäli tulos näyttää heikolta ja halutaan parantaa tilikauden tulosta ja sitä kautta yrityksen omaa pääomaa, kannattaa miettiä hankintoja seuraavalle tilikaudelle.

Investoinnit ja vuokrat

Yritys voi hankkia kalustoa, joko leasingillä tai ostamalla esimerkiksi osamaksulla. Vuokran määrän saa kirjata kuluksi tuloslaskelmaan kun taas osamaksulla ostettu kalusto kirjataan investointina taseeseen. Taseeseen kirjattu hankintameno vähennetään vaikutusaikanaan poistoina. Verottajan sallima enimmäispoisto on 25 prosenttia hankintamenosta. Poistosuunnitelma kannattaa laatia huolella huomioiden käyttöomaisuuden todellinen käyttöikä.

Omistajapalkat

Mikäli yrityksen tilikauden tulos palkanmaksun jälkeen tulisi jäämään heikoksi, omistajayrittäjä ja osakkaat voivat halutessaan luopua palkasta. Tätä palkkaa ei voi siirtää maksettavaksi/kirjattavaksi seuraavalle vuodelle.

Aktivoinnit

Kehittämismenojen aktivoinnilla voidaan parantaa tilikauden tulosta ja sitä kautta myös oman pääoman tilannetta. Kehittämistoimintaa voi yrityksessä olla mm. uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen. Kehittämiskuluina saa aktivoida taseeseen palkkakuluja sosiaalikustannuksineen, ulkopuoliset palvelut ja ostot, jotka liittyvät kehittämiseen. Kehittämismenojen aktivoinneissa täytyy muistaa, että ne eivät lisää jakokelpoisten varojen määrää. Kehittämismenojen aktivoinnissa huomioitavista asioita tarkemmin blogissamme. Taseeseen aktivointeja voidaan tehdä myös aineettomista oikeuksista, kuten esim. huoneiston perusparannuksista.

Muut kulut

Pääsääntö on, että kaikki yrityksen liiketoimintaan kuuluvat kulut ovat vähennyskelpoisia yrityksen kirjanpidossa. Verotuksen osalta on tiettyjä poikkeussääntöjä, jotka on tärkeää huomioida ajoissa, esimerkiksi myyntiin, markkinointiin ja edustamiseen liittyvien kulujen osalta. Muiden kulujen vähennysoikeudesta kannattaa kysyä omalta taloushallinnon asiantuntijaltasi etukäteen. Heillä on vankka ammattitaito opastaa siinä, mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia kirjanpidon lisäksi myös verotuksessa.

Autamme mielellämme tilikauden tuloksen ja verotuksen suunnittelussa. Olethan yhteydessä hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä? Tutustu Azetsin kirjanpitopalveluihin.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.