Lomavuoden termit haltuun

Taloushallinto | 14.03.2022

Kirjoittaja Azets Finland

Kesälomasuunnitelmista aletaan taas pian jutella työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa, kun lomakausi lähenee. Kokosimme tähän blogikirjoitukseen keskeiset termit, joiden avulla suunnistat vuosilomaviidakossa, sekä tärkeimmät lomasuunnittelussa työnantajan näkökulmasta huomioon otettavat seikat.

Lisää asiasta voit lukea blogista, jossa käsittelemme seuraavia aiheita: sairastuminen ja lomanansainta, lomapalkka, lomaraha sekä lomaltapaluuraha.

Kuinka lomapäivät kertyvät?

Lomanmääräytymisvuosi on ajanjaksoa 1.4.–31.3. Tuona aikana työntekijä ansaitsee vuosilomansa, työsuhteen pituudesta riippuen joko 2,5 tai 2 päivää kuukaudelta. Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi lasketaan kuukaudet, joina työntekijä on ollut töissä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia, ellei työpäivien määrä täyty.

Mikä on lomakausi?

Lomakausi, jolle vuosilomasta tulee sijoittaa 24 päivää, alkaa 1.5. ja päättyy 30.9. Tuon ajanjakson ulkopuolelle sijoittuvat loput lomapäivistä, ns. talviloma.

Miten loman ajankohta määritellään?

Työntekijällä on oikeus toivoa hänelle mieluista loma-ajankohtaa. Työntekijää tulee siis kuulla, vaikka viimekädessä työnantajalla onkin oikeus määritellä vuosiloman ajankohta työtehtävien ja yrityksen tilanteen mukaan. Työnantajan tulee vahvistaa loman ajankohta työntekijälle vähintään kuukautta ennen loman alkamista tai poikkeustilanteissa vähintään kahta viikkoa ennen. Lomaa tulee antaa yhtäjaksoisesti vähintään 12 päivää, ja tämän ylimenevät päivät voidaan sijoittaa erillisiksi jaksoiksi.

Miten lomapäivät lasketaan?

Lomien laskemistapaan vaikuttaa työehtosopimus, josta kannattaa tarkastaa, lasketaanko myös lauantait mukaan lomapäiviin. Näin ollen viikossa menee viisi tai kuusi (jos lauantai mukana) lomapäivää. Poikkeuksia ovat juhannus- ja jouluaatto, pääsiäislauantai, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä sekä kirkolliset juhlapyhät – ne eivät syö vuosilomapäiviä.

Mitä tarkoittavat lomapalkka ja lomakorvaus?

Lomapalkalla tarkoitetaan loman aikana työntekijän saamaa palkkaa. Lomakorvaus taas tulee kysymykseen silloin, jos työntekijä ei syystä tai toisesta voi pitää lomaansa. Tässä tapauksessa pitämättä jäänyt loma korvataan rahallisesti. Lomakorvausta saavat myös työntekijät, joille ei ole kertynyt lomaa, koska kuukausittaiset työpäivät ovat jääneet alle vaaditun 14:n tai työtunnit alle 35:n.

Mikä on lomaraha?

Lomarahalla tarkoitetaan työntekijän ja työnantajan sopimaa korvausta, joka on yleisimmin puolet työntekijän kuukausipalkasta. On hyvä huomioida, että lomaraha ei ole laissa määritelty. Lomaraha ei olekaan jokaisen työntekijän oikeus, vaan sopimuksenvarainen korvaus, josta sovitaan monissa työehtosopimuksissa.

Mikä on lomaltapaluuraha?

Aiemmin yleinen termi lomaltapaluuraha on vielä käytössä joillakin aloilla, mutta ei yhtä laajasti kuin ennen. Alun perin lomaltapaluuraha otettiin käyttöön, jotta saatiin lakkoilevat työntekijät houkuteltua palaamaan lomalta takaisin töihin.

Lue myös vinkit lomalta palaavalle toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja HR-johtajalle.

Mikä on lomapalkkavaraus?

Lomapalkkavarausta ylläpidetään kirjanpidossa. Se on varaus palkalle, jota maksetaan loma-aikana. Lomapalkkavaraus aiheuttaa usein miettimistä palkkahallinnossa. Katso videolta vinkit!

Lumoava lomapalkkavaraus – Parempaa taloushallintoa 

Mietityttävätkö lomapalkat, lomapäivien laskenta tai muut lomiin liittyvät asiat? Me Azetsin palkanlaskennan palveluissa voimme opastaa sinua. Tutustu palveluihin

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.