Järjestelmä­konsultin työ Azetsilla on ratkaisemista

Azets Life | 12.11.2019

Kirjoittaja Pia Igoni

Missä työssä saa toimia salapoliisina, opettajana, auttavana puhelimena, viestinviejänä, bittivelhona ja numeronikkarina? Toimia itsenäisessä tehtävässä, mutta saada tiimin tukea ja ratkoa tapauksia yhteistyössä. Sellaista on järjestelmäkonsultin työ, monipuolista ja moniulotteista vaihtelevaa asiakaskeskeistä asiantuntijatyötä. Silti siihen ei vaadita kaikkitietävää yli-ihmistä vaan tärkeintä on nauttia luovasta ongelmanratkaisusta.  

Azetsin järjestelmätiimi etsii vahvistusta

Tiimissä toimitaan nyt Helsingin lisäksi Kuopiossa, Lappeenranta-Imatra –akselilla ja Joensuussa. Junalla pääsee kauempaakin ihan suoraan Azets-talolle Helsinkiin, joka on Suomen pääkonttorimme. Näin pystytään palvelemaan pääkaupungin lisäksi muita asiakkaita maakunnissa tehokkaasti. Järjestelmätiimi etsii jatkuvasti uusia osaajia.

Jatkuva kehittyminen on huimaa

Työssä saa toimia järjestelmän pääkäyttäjänä ja tehdä tuotekehitysyhteistyötä järjestelmätoimittajien kanssa. Tiimin esimies Olli kertoo, että kehittymiselle on tilaa loputtomasti. ”Meillä hyvää on myös asiakasportfolio – tuhansia asiakkaita, aina pienistä suuriin ja toimialasta toiseen”, kertoo Olli. Aina voi kehittää järjestelmää ja järjestelmäosaamista, tutustua robotiikan tai tekoälyn mahdollisuuksiin, vahvistaa esiintymisvalmiuksia tai myynnillistä otetta. Pääsee osallistumaan moninaisiin integraatioprojekteihin ja automaatiohankkeisiin: järjestelmäkonsultin työ sisältää paljon mahdollisuuksia kehittyä kohti tulevaisuutta.  Taloushallinnon automaatio on tulevaisuutta ja Netvisor-ohjelmisto on johtava taloushallinnon järjestelmä.

”Koko ajan tulee jotain uutta, eikä vain jämähdä yhteen asiaan”, kertoo tiimiläinen Elina ja jatkaa: ”tehtäviä on niin moninaisesti ja aina löytyy jotain mistä oppii”. 

Toinen osaaja tiimistä, Jouni, kertoo oppineensa esimerkiksi varastonhallinnasta valtavasti. Lisäosaamista tulee työn sivutuotteena vaikkapa palkkojen laskemisesta, pääkirjanpidosta tai työaikakirjanpidon seuraamisen ohjaustiedoista. Jouni mainitsee toimintatapojen kehittämisen olevan itselleen mielekästä, kun voi nähdä asiat prosessinäkökulmasta ja samalla kehittyy oma ammattitaitokin. Järjestelmän toimintalogiikan ymmärtämisessä piilee kuitenkin työn ydin.

Yhteistyössä on voimaa

Tiimiläinen Satu kertoo kahdesta kantavasta ajatuksesta: ketään ei jätetä yksin painiskelemaan pulmatilanteissa ja tietoa ei pantata. Kaikkea ei tarvitse tietää, työkaverit auttavat ja yhdessä opitaan.

”Tiimi on älyttömän hyvä ja usein yhdessä ideoidaan, yksin ei tarvitse jumittaa”, vahvistaa Satu.

Uuden ihmisen on siis turvallista tulla tähän työhön, tiimissä ei oleteta kenenkään olevan syväasiantuntija välittömästi. Jokaisella on tiimissä myös omia vastuualueita, joten voi kysyä niihin liittyen syvällisempää tietoa jos asia ei ole itselle tuttu juttu. Toisen tiimiläisen Elinan mukaan kollegat on ihan parasta: niin ammattitaitoisia kaikessa, että kokee olevansa hellässä huomassa saadessaan aina ohjeistusta kuinka toimia kussakin pulmatilanteessa. Tiimi jakaakin työt itsenäisesti, toiminta on avointa ja tasapaino säilyy hyvin tekemisessä.

Tiimissä saa työskennellä vapaasti. Luottamus kaikkia kohtaan on kaiken ydin ja jokaisen kykyyn priorisoida ja punnita tehtävät tärkeysjärjestyksen ja kiireellisyyden mukaan luotetaan. Vapaan työskentelytavan myötä on tosin osattava laittaa myös rajat tekemiselle ja irrottautua vapaalle – vaikka olisi kuinka kiehtova tapaus parhaillaan ratkottavana. Tiimiläinen Jukka arvostaa sitä, että kukaan ei odota loputonta joustoa vaan työnantaja tukee työn ja vapaa-ajan balanssia ymmärtäen työtilanteet ja työn vaativuuden. Kellepä ei olisi nämä asiat tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kannalta.  

Kenelle järjestelmäkonsultin työ sopii?

Järjestelmäkonsultti on loistava seuraava steppi taloushallinnon osaajalle, sillä laskennan osaamistausta hyödyttää paljon ratkaistaessa asiakkaan pulmia. Halu auttaa on sitä oikeanlaista konsulttihenkeä jota tiimissä ja asiakkaiden parissa arvostetaan. Jos haluat kohdata asiakkaita ja ylittää heidän odotukset asiantuntijuudella, oikealla asenteella ja hyvillä sosiaalisilla taidoilla, olet potentiaalinen järjestelmäkonsultti. Työssä yhdistyy tekninen osaaminen ja liiketoimintaymmärrys herkullisella tavalla.

”Moniosaaja pitää olla, mutta ei tarvitse tietää arvolisäveron yksityiskohdista”, tarkentaa Jouni tiimistä.

On siis eduksi tuntea syvällisesti järjestelmän toimintaa ja näin tukea esimerkiksi kirjanpitäjän työtä järjestelmänäkökulmasta. Siksipä vähintään taloushallinnon perusasioiden ymmärrys on tarpeen. Kaiken kaikkiaan tiimiläisiä yhdistää kiinnostus siihen, miten järjestelmän saa toimimaan käyttäjän näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Täytyy ymmärtää laajaa kuvaa, mutta kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse kuitenkaan tietää etukäteen, sillä aina voi selvittää ja oppia. Järjestelmäkonsultin työssä sitkeys on hyvä ominaisuus, jotta jaksaa hakea ratkaisua. Voi nimittäin mennä tovi keksiä mistä virhetilanne juontaa juurensa. Aina kannattaa myös kilauttaa kaverille tiimissä, usein toinen voikin tietää aikaisemmasta kokemuksesta tai oman erityisosaamisensa kautta juuri tarvittavan ratkaisun.

Järjestelmäkonsultin työpäivä

Ensisijainen tehtävä on olla asiakkaiden tukena. Asiakaskunta muodostuu sekä Azetsin ulkoisista asiakkaista että sisäisistä asiakkaista eli azetslaisista, kertovat tiimiläiset työn sisällöstä. Heitä opastetaan Netvisor-järjestelmän käyttöönotossa sekä koulutetaan ja tuetaan erityisesti haasteellisemmissa käyttöönotoissa. Usein pääsee myös hyödyntämään näkemystään ja kokemustaan antamalla järjestelmätoimittajalle kehitysehdotuksia Netvisorin kehitystyöhön. Työn ydintä on miettiä asiakkaalle parhaita toimintatapoja järjestelmän käyttöönotossa. Järjestelmäprojektit asiakkaille voivat viedä aikaa vajaan päivän tai sitten muutaman kuukauden, jos vaikkapa isommalle konsernille avataan useampi yhtiö ja siinä yhteydessä käydään kaikki tilikartat läpi, tehdään ostolaskujen kiertolistat ja koulutetaan henkilökuntaa. Hankkeet voivat poikia myöhemmin kiinnostavia lisäprojekteja järjestelmän täydentämiseksi. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on toimia viestinviejänä koodarin ja asiakkaan yhteyshenkilön välillä.

Tyypillistä työviikkoa ei oikeastaan ole: päivät ovat erilaisia ja päivän mittaan tulee usein yllätyksiä. Asiakkaan kanssa kommunikoidaan enimmäkseen omalta toimistolta, mutta toisinaan ollaan kouluttamassa asiakkaalla. Pitkissä käyttöönottoprosesseissa työ rytmittyy asiakkaan opastamisessa etäyhteydessä tai vaikkapa muutaman lähipäivän sykleissä. Asiakkaasta riippuen voi olla tehokasta kouluttaa myös kerralla useampi henkilö paikan päällä. Kaiken kaikkiaan työ ei kuitenkaan sisällä paljon matkustamista.

Usein poraudutaan myös asiakkaan muihinkin prosesseihin, joten työ ei rajoitu vaan järjestelmään, vaan tavoitteena on saada koko prosessi hoitumaan kunnolla. Järjestelmäkonsultin työ lisää tuntemusta monista muistakin yrityksen prosesseista ja järjestelmistä kuin vain Netvisorista.

”Kaikkea ei tarvitse ymmärtää, mutta työssä saa olla salapoliisi ja pelle peloton joka keksii ja ideoi”, naurahtaa Satu selvästi nauttien työnsä näistäkin piirteistä.  

Mikä erityisesti motivoi järjestelmäkonsultin työssä

Jukka kiteyttää hyvin työn merkityksen. ”Työ on jakaa tietoa ja viestiä asioista, ja on todella palkitsevaa kun pystyy auttamaan: helpottaa arkea ja auttaa niin, että asiakkaan tekeminen muuttuu mielekkäämmäksi. Integraatioprojektit ja asiakaskäyttöönotot ovat todella kiinnostavia, kun voi kertoa miten hommia voi tehdä taloushallinnossa fiksusti. On mahtavaa huomata, miten asiakas oppii käyttämään järjestelmää syvällisemmin, jolloin järjestelmä antaa käyttäjilleen ja asiakasyritykselle enemmän. On myös motivoivaa seurata, kuinka yhdessä koodarin kanssa rakennettu kokonaisuus toimii, nimenomaan asiakkaan ympäristössä.”

Moni tiimissä nauttii erityisesti ongelmanratkaisusta. Asioiden selvittäminen on palkitsevaa: toiset asiat ratkaistaan minuutissa ja toiset vaativat pidempää pähkäilyä. Käyttöönottoprosessin toteutus on mielekäs kokonaisuus, sillä asiakasyrityksen kanssa ollaan isojen asioiden äärellä ja ratkaisujen tekeminen asiakastyytyväisyys edellä on tekijöiden ykkösmotivaattori. Työ ei ole rutiininomaista, vaan tiimissä saa hyödyntää osaamistaan täysipainoisesti. Monta kertaa ei tietoa ole olemassa entuudestaan, vaan saa ideoida ja keksiä uusia ratkaisuja. Kun valmiita vastauksia ei ole, pääsee testaamaan ja kokeilemaan itse.

Ja mitä omaan kehittymiseen tulee – vain taivas on osaamisessa rajana. Salapoliisista kehittyykin Sherlock Holmes. 

Tilaa Azetsin uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Pia Igoni

Senior HR Advisor