Itseohjautuvuus on työelämän uusi musta

Johtaminen | 24.04.2018

Kirjoittaja Nora Ojala

”Jos saisit toivoa omalta organisaatioltasi yhtä asiaa, mitä toivoisit?” Esimieskunnan ja johtajiston vastaus on yhtenäinen: itseohjautuvuus. Mutta kaivatessaan niin kovasti itseohjautuvuutta, mitä he oikein kaipaavat?

  • Että ihmiset ajattelisivat itse?
  • Että he toisivat ajatuksensa esiin?
  • Että he ehdottaisivat oma-aloitteisesti?
  • Että he ehdottamisen sijaan tekisivät, ja kertoisivat kun on valmista?
  • Vai, että raportoinnin sijaan, he yksikertaisesti hoitaisivat homman?

Sääntö-Suomi on luonut sääntö-työelämän (on siihen kyllä EU:kin osallistunut aktiivisesti!), ja olemme osin tiedostamatta kulkeutuneet malliin, jossa luomme luontevasti pelisääntöjä kaikenlaisiin asioihin. Vaarallista on, että pelisääntöjä käytetään myös epämukavien esimiestilanteiden hoitamisen välttämiseen: ”Olisi tärkeää, että jokainen puhuisi asiakkaille ystävällisesti!”, huutaa oranssi lappu seinällä. Onko todella niin, että valtaosa on töykeitä, vai koetaanko vain kiusalliseksi puuttua yhden yksittäisen henkilön tökeröön kielenkäyttöön?

Pelisäännöt kaventavat ajattelua ja suitsivat itseohjautuvuutta, joten nyt pitää valita. Ei niin, että luopuisimme kaikista säännöistä – emme voi. Mutta niin, että sääntöjä on vain ehdottomiin asioihin ja että niistä pidetään tinkimättömästi kiinni. Muilta osin yhteistä tekemistä voidaan raamittaa periaatteilla, mikäli raamittamista tarvitaan. ”Älä jätä ovea auki!” muuntuu: ”Huolehdimme aina turvallisesta työympäristöstä.” Teema laajenee ja edellyttää yksilöiltä itsenäistä ajattelua. Sitä, mistä tämänkin kirjoitus alkaa.

Itseohjautuva kulttuuri mahdollistaa oma-aloitteisen tekemisen

Itseohjautuva kulttuuri mahdollistaa oma-aloitteisen tekemisen. Se ei ole vallatonta vapautta, vaan se on suunniteltua ja selkeiden rakenteiden tukemaa hallittua tilaa, ja oikeutta käyttää omaa kapasiteettiaan täysimääräisesti. Se ei sovi kaikille, ja moni itseohjautuvuuteen kulttuuriaan muokkaava organisaatio tuleekin pettymään. Globaalit esimerkit houkuttelevat, mutta välillä unohtuu, että Buurtzorginkin organisaatio on rakennettu alusta lähtien itseohjautuvaan toimintamalliin. Ihmisiä ei vaadittu muuttumaan, vaan he tulivat alunperinkin kokonaisuuteen, jonka toimintamalli vaatii itsenäisyyttä.

Itseohjautuvuuden askelia mahtuu jokaiseen organisaatioon. Niitä ei oteta julistaen, vaan vaivihkaa. Eräänä päivänä kokouksemme vain alkoi eri tavalla. Esimies kysyi one-to-onessa mukaan uuteen. Toimeksianto tulikin ilman tarkempaa ohjeistusta. Eräänä päivänä.

post author

Kirjoittajasta Nora Ojala

Senior Manager, Consulting, Azets. Nora on toiminut johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäjänä viimeisen 15 vuoden ajan, toimien samanaikaisesti esimies- ja liiketoimintavastuutehtävissä. Noran osaamisalueita ovat myös organisaatiokulttuurin uudistaminen sekä muutoksen johtaminen. Johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäminen, organisaatiokulttuurin uudistaminen, muutoksen johtaminen.