A1-todistusta tarvitaan työmatkoille ja etätyöhön

HR | Päivitetty 23.11.2023

Kirjoittaja Azets Finland

Käyvätkö yrityksesi työntekijät ulkomaan matkoilla tai ulkomailla etätöissä tai käykö yrityksessäsi ulkomaalaisia työntekijöitä? Tällöin on syytä katsoa, että matkustajalla on A1-todistus, jolla kuuluminen lähtömaan sosiaaliturvaan osoitetaan.

Muutos A1-todistuksen hakemiseen lyhyille kokous- ja liikematkoille 2023

Eläketurvakeskus (ETK) antoi 2022 ohjeen, että A1-todistus tarvitaan aina. 24.4.2023 ETK kuitenkin tarkensi ohjetta lyhyiden kokous- ja liikematkojen osalta: niille ei tarvita todistusta, jollei vastaanottajamaa sitä vaadi tai

Muutos A1-todistuksen hakemiseen lyhyille kokous- ja liikematkoille 2023

Eläketurvakeskus (ETK) antoi 2022 ohjeen, että A1-todistus tarvitaan aina. 24.4.2023 ETK kuitenkin tarkensi ohjetta lyhyiden kokous- ja liikematkojen osalta: niille ei tarvita todistusta, jollei vastaanottajamaa sitä vaadi tai matkalla käydä esimerkiksi työmaalla, jolle pääsee vain, jos on todistus. 

Miten yrityksessäsi hoidetaan matkalaskut? Matkalaskuohjelma helpottaa matkalaskujen hallintaa. Tutustu vaihtoehtoihin

Mikä on A1-todistus ja milloin sitä tarvitaan?

Mikä on A1-todistus?

Jos työntekijä lähetetään työskentelemään tilapäisesti EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan, tulee hänen hakea A1-todistusta ETK:lta. A1-todistus on maksuton ja pakollinen todistus, jolla työntekijä osoittaa kuuluvansa lähettävän valtion sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan lähettävään valtioon. Edellä mainittujen valtioiden lisäksi Suomella on sosiaaliturvasopimuksia useiden muiden valtioiden kanssa, joihin työntekijälle voidaan hakea A1-todistuksen kaltaista todistusta.

Mitä tapahtuu, jos A1-todistusta ei ole?

Pääsääntönä on, että työntekijät vakuutetaan työskentelymaassa. Jos A1-todistusta ei ole, sosiaalivakuutusmaksut pitää suorittaa työskentelyvaltioon. Suomessa todistuksen puuttumisesta ei saa sanktioita, mutta joissakin toisissa maissa työnantajalle on voitu asettaa niitä.

Minkä pituiselle matkalle tarvitaan A1-todistus?

EU:n sosiaaliturva-asetuksessa ei anneta minimiaikarajaa ulkomaantyölle, jonka ajaksi A1-todistusta pitää hakea. ETK tarkensi 24.4.2023, että lyhyille kokous-, työ- ja virkamatkoille A1-todistus pitää hakea vain, jos vastaanottajamaa sitä edellyttää. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi työmaalla tai tehtaalla työskentelevä voi tarvita todistuksen päästäkseen työmaalle, vaikka kyseessä olisikin vain yksi päivä. Todistusta voi hakea myös jälkikäteen, jos sille on tarvetta. A1-todistuksen voi aina hakea, jos on epävarma tarpeellisuudesta.

Tarvitaanko kaikille työmatkoille todistus, entä jos kyseessä on koulutus?

Työskentelyn laadulla ei myöskään ole merkitystä, vaan velvollisuus hakea todistusta koskee myös esimerkiksi koulutusmatkoja ulkomailla.

Milloin hakemus A1-todistukselle kannattaa tehdä?

A1-todistusta kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen töiden alkamista, mutta ei kuitenkaan kuutta kuukautta ennen ulkomaantyön alkamista. Jos todistus on syystä tai toisesta jäänyt hakematta etukäteen, voi sitä hakea myös takautuvasti. Hakemus tehdään sähköisessä järjestelmässä Eläketurvakeskuksen sivujen kautta.

Kuka hakemuksen tekee?

Työnantaja tekee A1-todistushakemuksen työntekijälleen. Työntekijä voi hakea todistusta itse, jos hänellä on ulkomailla työskentelyn aikana monta työnantajaa. Yrittäjien ja apurahansaajien tulee hakea todistusta itse.

Pitääkö jokaiselle matkalle hakea uusi A1-todistus?

Jos työntekijällä on useita ulkomaanmatkoja joko samaan valtioon tai useisiin eri valtioihin, ei todistusta onneksi tarvitse hakea erikseen jokaiselle työmatkalle. Jos työntekijällä on useita työskentelyjaksoja EU/ETA-maissa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, Eläketurvakeskus voi myöntää hänelle näitä matkoja varten yhden todistuksen. Todistus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos työntekijä työskentelee useammassa kuin kahdessa valtiossa, voidaan hänelle myöntää A1-todistus vakituisesta asuinmaastaan.

Pääseekö A1-todistuksella sairastuessaan hoitoon kohdemaassa?

Hoitoon pääsemistä varten pitäisi olla eurooppalainen sairaanhoitokortti. A1-todistuksella ei siis voi korvata tätä eurooppalaista sairaanhoitokorttia. A1-todistus on kuitenkin edellytys kortin saamiselle, jos henkilö muuttaa työskentelemään ulkomaille. Sairaanhoidon järjestämiseen liittyy myös muita todistuksia A1-todistuksen lisäksi. Niistä kannattaa kysyä Kelalta.

Tarvitseeko etätyön tekemiseen ulkomailla A1-todistusta?

Etätyöskentelyyn sovelletaan samoja sääntöjä kuin muuhunkin työhön. Ulkomailla tapahtuvaa etätyöskentelyä varten tulee siis hakea A1-todistusta. Ratkaisevaa sosiaaliturvan kannalta on, missä työntekijä fyysisesti työskentelee, eikä esimerkiksi se, tehdäänkö työ suomalaisen työnantajan lukuun. Sillä ei ole merkitystä, onko etätyö työntekijän vai työnantajan idea.

Voiko kuka tahansa saada A1-todistuksen etätyötä varten?

Etätyötä koskien on hyvä huomata, että saadakseen A1-todistuksen Suomesta työntekijän on täytynyt kuulua Suomen sosiaaliturvaan ennen kuin hänelle voidaan myöntää A1-todistus. Sama sääntö koskee kaikkea ulkomaantyön vakuuttamista. Jos siis työnantaja palkkaa ulkomailta henkilön tekemään etätöitä suomalaiselle yritykselle, ETK ei myönnä hänelle A1-todistusta. Yleensä riittäväksi on katsottu, että henkilö on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään kuukauden, jotta hänelle voidaan myöntää A1-todistus.

Vaikuttaako A1-todistuksen saamiseen, onko lähtö työntekijän vai -antajan idea?

A1-todistuksen myöntämisen kannalta ei ole merkitystä, onko idea etätyöskentelystä ulkomailla ollut alun perin työntekijän vai työnantajan idea. Työntekijällä pitää kuitenkin olla työnantajan suostumus etätyöskentelylle, sillä työnantaja hakee A1-todistusta työntekijälle. Kannattaa myös huomioida, että A1-todistus myönnetään vain, jos työskentely ulkomailla on tilapäistä. Jos työntekijä on muuttamassa pysyvästi ulkomaille, ei A1-todistusta myönnetä ja hänet tulee vakuuttaa työskentelyvaltiossaan.

Tarvitseeko ulkomaita Suomeen tuleva työntekijä A1-todistuksen?

Jos Suomeen palkataan ulkomailta työntekijä, on työnantajan tärkeä varmistaa, onko henkilöllä A1-todistus. Suomeen tulevalla työntekijällä tulee olla A1-todistus jo ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Mikäli hänellä ei ole A1-todistusta, tulee työnantajan suorittaa sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Tämä sama velvollisuus koskee niin suomalaista kuin ulkomaalaistakin työnantajaa. Näin ollen myös ulkomaalaisen työnantajan lukuun Suomessa tehtävä etätyö vakuutetaan Suomessa, ellei työntekijällä ole myönnetty A1-todistusta jostain toisesta maasta.
Matkustaja puhuu puhelimeen

Matkalaskuohjelma helpottaa matkalaskujen hallintaa

Helpota työtaakkaa ja anna yrityksesi henkilöstön hoitaa matka- ja kululaskut moderneilla työvälineillä tehokkaasti ja vaivattomasti.
Tutustu vaihtoehtoihin download icon
Kiinnostiko tämä aihe? Tietoja lakimuutoksista, blogimme, webinaarikutsuja ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat, saat tilaamalla uutiskirjeemme.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.