Oman pääoman menetys – mitä tehdä?

Taloushallinto | 12.06.2018

Kirjoittaja Sini Hartikainen

Muun talouden informaation seurannan ohessa osakeyhtiön hallitus vastaa myös oman pääoman tilanteen ja riittävyyden jatkuvasta seurannasta. Etenkin heikossa taloudellisessa tilanteessa olevan yhtiön kohdalla hallituksella on korostunut velvollisuus seurata oman pääoman tilannetta, ei ainoastaan tilinpäätöshetkellä. Kuitenkin viimeistään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen on tarkasteltava oman pääoman tilannetta ja havaittava mikäli oma pääoma on menetetty ja osakeyhtiölain määräämiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä.

Rekisteri-ilmoitus PRH:lle

Hallituksen on viipymättä tehtävä rekisteri-ilmoitus oman pääoman menettämisestä valvontaviranomaiselle. Mikäli hallitus laiminlyö oman pääoman menettämisestä ilmoittamisen, saattaa hallitus joutua vahingonkorvausvastuuseen esimerkiksi konkurssitilanteessa yhtiön velkojille. PRH:lle tehtävä rekisteri-ilmoitus ei itsessään vaikuta suoraan yhtiön toimintaan, mutta esimerkiksi luottokelpoisuuteen ja vieraan pääoman korkoon se voi vaikuttaa merkittävästi. Lain vaatima rekisteri-ilmoituksen tekeminen on osa osakeyhtiölain perusperiaatetta, velkojainsuojaa. Ilmoituksen teon jälkeen yhtiön velkojilla ja muilla sidosryhmillä on käytettävissään tieto yhtiön oman pääoman tilanteesta.

Oman pääoman laskeminen

Kun yhtiön oma pääoma on negatiivinen ja lähdetään arvioimaan, tuleeko rekisteri-ilmoitus oma pääoman menettämisestä tehdä, saadaan osakeyhtiölain 12 luvussa määritelty pääomalaina lukea mukaan omaksi pääomaksi, vaikka se kuuluukin taseessa vieraan pääoman eriin. Myös poistoero ja vapaaehtoiset varaukset saadaan laskea mukaan oman pääoman lisäyksiksi. Erityisellä varovaisuudella ja perusteltu selvitys toimintakertomuksessa tai taseen liitetietona antaen voidaan yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta laskea oman pääoman lisäykseksi. Edellytyksenä on, että todennäköinen luovutushinta on kirjanpitoarvoa suurempi muutoin kuin tilapäisesti.

Oman pääoman vahvistaminen

Oman pääoman vahvistaminen on mahdollista eri keinoin, esimerkiksi tekemällä sijoitus osakepääomaan tai SVOP-rahastoon. Yhtiön muunlaisen lainan muuntaminen oman pääoman ehtoisiin eriin on myös mahdollinen keino parantaa oman pääoman tilannetta. Voitolliset tilikauden vahvistavat myös osaltaan omaa pääomaa. Uuden pääomalainan antaminen on yksi keino välttää rekisterimerkintä oman pääoman menettämisestä. Huomattavaa on, että pääomalaina itsessään ei kasvata omaa pääomaa, se huomioidaan osana omaa pääomaa vain, kun arvioidaan, onko oma pääoma negatiivinen ja täten rekisteröitävä. Eri vaihtoehtoja mietittäessä on syytä huomioida miten sijoitus tai muunlaisen lainan muunto vaikuttaa myöhemmin rahan takaisinmaksuun.

Pääomalainan osalta on syytä huomioida osakeyhtiölain sille asettamat tietyt ehdot. Pääomalaina ja sen korko saadaan maksaa takaisin yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vasta kaikkien muiden velkojien jälkeen. Pääomalaina voidaan palauttaa ja maksaa sille korkoa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Yhtiö tai sen tytäryhtiö ei saa antaa pääomalainasta vakuutta. Pääomalainasopimus on tehtävä kirjallisesti.

Oman pääoman elpyminen

Kun oma pääoma on noussut tasolle, jossa oma pääoma on yli puolet osakepääomasta, voidaan osakepääoman menetyksestä tehty rekisteri-ilmoitus poistaa uudella rekisteri-ilmoituksella. Rekisteri-ilmoitukseen liitetään tase tai muu selvitys. Huomioitavaa on, että mikäli yhtiöjärjestys tai laki vaatii tilintarkastuksen niin ilmoitukseen liitettävän taseen tai muun selvityksen on oltava tilintarkastettu.

Nykyaikainen yrityksen taloushallinto tuo tiedon reaaliaikaisesti saataville ja oman pääoman tilanne on jatkuvasti selvillä, kun kirjanpito on hoidettu ajantasaisesti ja oikein. Voisimmeko olla avuksesi? Taloushallinnon palveluiden lisäksi saat meiltä mm. neuvontaa lakiasioissa.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Sini Hartikainen

Business Advisor, Azets. Sinillä on monipuolista kokemusta taloushallinnon tehtävistä ja erityyppisistä asiakasyrityksistä. Sinin päätoimipaikka on Imatralla.