Rakennusalan taloushallinnon erityispiirteitä

Taloushallinto | 30.05.2017

Kirjoittaja Azets Finland

Rakennusalan taloushallinnon on mukauduttava joustavasti toimialan tarpeisiin. Rakennuspalvelualan yrityksillä on laajan ilmoitusvelvollisuuden rinnalla taloushallinnossaan monia toimialasta johtuvia erityispiirteitä. Tilaajavastuulaki asettaa myöskin omat haasteensa muiden alojen ohella myös rakentamiseen.

Pitkäkestoisen projektin tuloutus

Rakentamisessa tuotetaan usein pitkäkestoisia ja rahallisesti arvokkaita projekteja, joiden tulojen ja menojen jaksottaminen tulee pohdittavaksi heti projektin alkaessa. Kirjanpidon ja verotuksen säännökset sallivat pitkäkestoisen projektin tulouttamisen kahdella eri tavalla, osatuloutuksena projektin valmiusasteen perusteella tai kertatuloutuksena projektin valmistuessa.

Tuloutusmuodon saa yritys valita vapaasti näistä kahdesta vaihtoehdosta, mutta säännösten vaatimuksena on kuitenkin johdonmukaisuus eli samankaltaisissa projekteissa tulee käyttää samaa tuloutusmuotoa tilikaudesta toiseen. Eri tuloutusmuodoilla on oma vaikutuksensa yrityksen tulokseen ja sitä kautta verotukseen, joten tuloutusmuodon valinnassa kannattaa käyttää harkintaa.

Projektikohtainen seuranta

Rakentamisen raportoinnissa nousee tärkeäksi pidempien hankkeiden seuranta hankekohtaisesti. Sekä kustannusten että tuottojen kirjaaminen projektikohteille auttaa erilaisten hankkeiden taloudellisen kannattavuuden seurannassa ja tukee tulevien projektien talouden suunnittelua. Reaaliaikaisen seurannan avulla on mahdollista tehdä tarvittavat korjausliikkeet jo hankkeen aikana ja näin parantaa hankkeiden taloudellista toteutumista.

Lue myös Rakennusalan käänteinen arvonlisäverovelvollisuus

Perustajaurakointi

Perustajaurakoinnilla tarkoitetaan kiinteistön rakentamista rakennusliikkeen itsensä omistaman kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön nimiin. Perustajaurakoinnissa rakennusliike suunnittelee, tuottaa, markkinoi ja myy tiloja siten, että ostaja hankkii omistukseensa kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeita. Rakennusliike tekee tarvittavat sopimukset asunto- tai kiinteistöyhtiön puolesta ja järjestää rakennusprojektin rahoituksen.

Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö ja rakennusliike ovat juridisesti erillisiä yhtiöitä, joiden yhteistyöstä tulee tehdä kirjallisesti tarvittavat keskinäiset sopimukset, kuten esimerkiksi urakkasopimus rakennushankkeesta. Tuloverotuksessa yhtiöt käsitellään erillisinä verovelvollisina ja verotus tapahtuu erikseen. Kirjanpitosäännösten mukaan puolestaan rakennusliike ja asunto- tai kiinteistöyhtiö muodostavat rakentamisen aikana yhden taloudellisen kokonaisuuden. Perustajaurakoinnin taloushallinnossa yksi erityisesti asiantuntemusta vaativa seikka onkin kirjanpidon ja verotuksen toisistaan poikkeava käsittely.

Lue myös blogi Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Asuntorakentaminen

Kokenutkin rakennusyrittäjä voi joutua ensimmäistä asuntorakennuskohdetta aloittaessaan kokonaan uudenlaisten vaatimusten eteen. Asunto-osakkeiden myyntiä sääntelee tiukasti asuntokauppalaki, joka on säädetty suojaamaan kuluttajaostajaa silloin, kun rakennusliike myy asunto-osakkeita kohteen rakentamisen aikana.

Asuntokauppalain säännökset (ns. RS-järjestelmä) edellyttävät tarkkaa ja dokumentoitua projektisuunnitelmaa, joka sisältää niin talous- kuin rakennustapasuunnitelmia. Suunnitelmat tehdään ennen rakennushankkeen aloittamista ja suunnitelmissa tulee pysyä rakennushankkeen aikana. RS-taloussuunnitelmaa tehdessä tulee vastaan myös arvonlisäverotuksen käsite oman käytön arvonlisäverotus. Arvonlisävero on hyvä muistaa huomioida kustannuksena rakentamisen talousarviota tehdessä, muutoin rakennushanke on kannattamaton ja voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia rakennusliikkeen koko toiminnalle.

Rakennusalan taloushallinnon asiantuntijalta tukea liiketoimintaan

Rakennusalan ja taloushallinnon erityispiirteet hyvin tuntevan asiantuntijan käyttäminen on rakennusliikkeessä erittäin tärkeää, koska projektit ovat pitkäkestoisia ja vaativat paljon pääomaa jokaisessa vaiheessa. Kustannusten tarkka budjetointi ja toteutuneiden kulujen reaaliaikainen seuranta auttavat rakennushankkeen kannattavaan toteutukseen.

Asiantuntijoidemme ja toimialaratkaisumme avulla saat tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja voit keskittyä itse liiketoimintaan. Azetsin asiantuntijat auttavat yrityksesi taloushallinnon haasteissa. Ota yhteyttä myyntiin, myynti@azets.com p. 010 756 4500, niin kerromme tarkemmin palveluistamme.

 

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.