Rakentamisen tiedonanto­velvollisuus

Taloushallinto | 30.10.2017

Kirjoittaja Jari Parkkonen

Tilaajavastuulaki, työntekijöiden veronumeroiden käyttö, rakentamispalvelun käänteinen arvonlisävero sekä rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakoista ja työntekijöistä ovat viranomaisten asettamia keinoja harmaan talouden ehkäisemiseksi.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus koskee yrityksiä jotka tekevät rakennustyömaalla rakentamista, korjausta tai kunnossapitoa.  Työmaalta annetaan tarvittaessa urakka – ja/tai työntekijätiedot itsenäisinä ilmoituksina verohallinnon ohjeistuksen mukaan.

Yksityishenkilön on myös ilmoitettava Verohallinnolle kaikki rakennusluvan alaiset työt, euromääräistä alarajaa ei ole. Tiedot on annettava rakennusluvan alaisista töistä, tehtiinpä työt omakotikiinteistöllä tai osakkaan omistamassa osakehuoneistossa.

Urakkailmoitus

Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluita, niitä varten ostettuja rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä sekä työvoiman vuokrausta. Rakentamispalvelu voi kohdistua rakennukseen, maapohjaan tai kiinteistöllä sijaitsevaan vesialueeseen. Erikseen hankittuna rakennusalan palveluna suunnittelu ja valvonta sekä tavaraostot eivät kuulu tiedonantovelvollisuuden piiriin.

Tiedonantovelvollisia urakkatiedoista ovat rakentamispalvelua tilaavat tahot. Kukin tilaaja ilmoittaa ostamansa urakat ja vuokratyövoiman käytön itse. Urakkatiedot annetaan sopimuskohtaisesti, ei työmaakohtaisesti. Urakkatiedot on annettava, jos sopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa, vaikka töitä tehtäisiin useammalla työmaalla ja vaikka yksittäisen työmaan osuus ei ylittäisi 15 000 euroa kokonaisurakasta.

On myös huomattava, että perustajaurakoinnista, jossa rakennusliike hankkii tontin ja perustaa asunto- tai kiinteistöyhtiön, on tilaajan eli asunto-osakeyhtiön annettava urakkatiedot verottajalle.

Arvonlisäverolakiin tehtiin muutos vuoden 2017 alusta koskien kiinteistön käsitettä. Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevia koneita ja laitteita voidaan pitää osana kiinteistöä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tuotantolaitosten prosesseihin kuuluvat koneet ja laitteet. Koneisiin ja laitteisiin liittyvät palvelut kuten asennus-, huolto- ja kunnossapitotyöt eivät kuitenkaan kuulu ilmoittamisvelvollisuuden piiriin eikä niihin sovelleta rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta.

Työntekijäilmoitus

Päätoteuttaja ilmoittaa yhteiseltä rakennustyömaalta työntekijätiedot omista työntekijöistä sekä myös muiden urakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot annetaan myös vuokratyöntekijöistä ja itsenäisistä ammatinharjoittajista. Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääsiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Urakkasopimuksissa on tärkeää sopia, kuka on päätoteuttaja. Jos työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, rakennuttaja on silloin tiedonantovelvollinen.

Yhteinen rakennustyömaa -käsitteellä tarkoitetaan, että samalla työmaalla työskentelee kahden tai useamman työnantajan työntekijöitä. Työsuojeluviranomainen on antanut yhteisen työmaan ja rakentamistyön käsitteistä ohjeen.

Yhteiseltä työmaalta ilmoitetaan tiedot kaikista työtekijöistä jotka ovat työskennelleet kyseisenä kuukautena, vaikka työntekijä olisi työskennellyt vain yhden päivän. Päätoteuttajan on ilmoitettava yhteiseltä työmaalta myös ne työtekijät, jotka eivät osallistu varsinaiseen rakentamistyöhön rakennustyömaalla, kuten esimerkiksi toimistotyötekijät, vartijat, suunnittelijat.

Työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa verohallintoon, jos työmaakohtaisen hankkeen kokonaisarvo on enintään 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Hankkeen kokonaisarvoa laskettaessa siihen huomioidaan vain rakennuttajan ulkopuolisilta tilaamien urakoiden arvo.

Rakennusalan yrittäjä, ota yhteyttä Azetsin tilitoimistojen asiantuntijoihin taloushallinnon kysymyksissä. Lue blogistamme myös postaus ”Rakennuspalvelualan taloushallinnon erityispiirteitä”. Lisää tietoa rakennuspalvelujen taloushallinnon toimialaratkaisusta saat tästä.

post author

Kirjoittajasta Jari Parkkonen

Business Advisor, Azets Äänekoski