Rakennusalan käännetty arvonlisävero­velvollisuus

Taloushallinto | 20.08.2018

Kirjoittaja Jari Parkkonen

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että muun muassa Verohallituksen ohjeessa kerrottujen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä. Esimerkiksi rakennustyömaalla aliurakoitsijoina toimivat yritykset laskuttavat rakennuspalvelunsa toisilta aliurakoitsijoilta tai pääurakoitsijalta ilman arvonlisäveroa. Pääurakoitsija laskuttaa tilaaja, ostajaa joko arvonlisäverolla tai soveltaa laskutukseen rakennusalan käännettyä arvonlisäveroa. Verohallinnon harmaantalouden torjuntakeinoista rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan 1.4.2011.

Milloin käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan?

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan aina, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • myydään rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten
  • ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten tai ostaja voi olla myös ns. välimies eli elinkeinonharjoittaja, joka myy edelleen kyseisen palvelun edellä määritellylle elinkeinonharjoittajalle
  • myynti tapahtuu Suomessa.

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tilanteissa, joissa rakentamispalvelu myydään yksityishenkilölle tai jos kyse on pelkästään tavaroiden myynnistä.

Käännettyä rakennusalan arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan palveluihin jotka kohdistuvat kiinteistöön (AVL 28 §); maa-alueeseen, rakennukseen ja pysyvään rakennelmaan tai niiden osaan (tai yhdistelmään). Kiinteistön uusi määritelmä 1.1.2017 ei muuttanut eikä laajentanut kiinteistön käsitettä sovellettaessa käännettyä verovelvollisuutta. Näihin liittyen lisää tarkentavaa tietoa Verohallituksen ko. ohjeessa.

Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltamisalaan kuuluvat palvelut

Rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan sellaisiin kiinteistöön kohdistuviin palveluihin, jotka liittyvät

  • maapohja- ja perustustöihin
  • rakennustyöhön
  • rakennusasennukseen
  • rakennuksen viimeistelyyn
  • rakennuskoneiden vuokraukseen, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä
  • rakennussiivoukseen
  • työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten.

Suuret yritykset pääosin hallitsevat jo käänteisen verovelvollisuuden, mutta pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on ongelmia tunnistaa onko rakentamispalvelu kiinteistöön kohdistuva tai kuuluuko itse ostettu rakentamispalvelu käänteisen verovelvollisuuden piiriin. Esimerkiksi kuorma-autoilija laskuttaa hiekan myynnin ja levityksen tai LVI-alan yritys rakentaa tai rakennuttaa oman teollisuushallin.

Perustajaurakointi

Perustajaurakoitsijana toimivan rakennusliikkeen tekemiin rakennuspalveluostoihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Perustajaurakoitsijan oman myynnin verotus ei ole käännetyn verovelvollisuuden käyttöönoton takia muuttunut millään tavalla. Perustajaurakoitsija suorittaa myynnistään veron rakentamispalvelujen omaan käyttöön ottamista koskevien säännösten perusteella. Oman käytön veron perusteeseen luetaan muiden rakentamisesta aiheutuneiden välittömien ja välillisten kustannusten ohella myös ne alihankkijoilta ostetut palvelut, joihin on sovellettu käännettyä verovelvollisuutta.

Laskutus ja ostajan asema

Rakentamispalvelun myyjän tulee antaa ostajalle lasku. Myyjän on selvitettävä täyttääkö ostaja edellytykset, joiden perusteella käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa. Myyjän on myös huomioitava, että ostajayrityksen toimiala tai toiminta voi ajastaan myös muuttua ja siksi myyjän on aika ajoin tarkistettava tilanne. Ostajan aseman muuttumisen jälkeen ostajalle myytyihin rakentamispalveluihin ei enää sovelleta käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta

Sovellettaessa käännettyä verovelvollisuutta, myyjä antaa ostajalle laskun, joka sisältää yleiset laskumerkinnät. Laskuun ei kuitenkaan merkitä verokantaa eikä veron määrää. Laskussa tulee olla lisäksi ostajan arvonlisäverotunniste (suomalaisella ostajalla Y-tunnus) ja merkintä: ”Käännetty verovelvollisuus”. Verohallinto suosittaa merkitsemään laskuun lisäksi esimerkiksi viittauksen AVL 8 c §:ään tai Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin 2006/112/EY artiklaan 199.

Käännetty verovelvollisuus ei vaikuta ostojen arvonlisäveron vähennysoikeuteen. Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen ei aseta vaatimuksia palvelun myyjälle tai myyjän toimialalle eli yrityksen ei tarvitse olla rakennusalan yritys, kun se voi joutua laskuttamaan rakennusalan käännetyllä arvonlisäverolla.

Kysy Azetsin asiantuntijoilta neuvoa, kuinka laskutan rakentamispalveluni oikein.

post author

Kirjoittajasta Jari Parkkonen

Business Advisor, Azets Äänekoski