Azetsin asiantuntijat liiketoimintaasi sparraamassa

Taloushallinto | 16.10.2018

Kirjoittaja Milla Leino

Me Azetsilla olemme kiinnostuneita liiketoiminnastasi. Haluamme tuntea yrityksesi ja olla mukana sparraamassa ja kehittämässä liiketoimintaasi. Meidän tavoitteena on tarjota sinulle asiakkaanamme ennen kaikkea hyödyllinen asiakaskokemus, jota kehitämme systemaattisesti palvelumallillamme. Järjestämme kanssasi palvelukokoustapaamisia tarpeen mukaan 1-12 kertaa vuodessa. Tapaamisen aiheet määräytyvät toiveidesi ja liiketoimintasi vuosikellon mukaisesti. Vaikka aina kannattaakin pitää katse tulevassa, syksyn tullen on hyvä kääntää huomio myös menneeseen. Vähintäänkin kerran vuodessa tarkastellaan syvällisemmin kulunutta vuotta, suunnitellaan tulevaa ja katsotaan, missä tällä hetkellä mennään.

Vielä voit vaikuttaa kuluvan tilikauden lukuihin

Tässä vaiheessa vuotta voi vielä vaikuttaa kuluvan tilikauden lukuihin, lisäksi tulevan vuoden suunnitelmat kannattaa hahmotella tavoitetasolla selkeästi mitattaviksi luvuiksi. Vielä on mahdollista käydä läpi myös tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät, kuten investoinnit, sopimukset ja jaksotukset sekä miten ne vaikuttavat verotukseen. Suuremmilta yllätyksiltä vältytään, kun viimeistään syksyllä tarkistetaan ennakkoverojen taso ja tehdään tarvittavat muutokset. Vuoden 2017 verotuspäätökset on tarkistettava viimeistään nyt. Näin varmistetaan verotuspäätöksen oikeellisuus ja korjataan samalla mahdolliset virheet. Yrityksen lisäksi myös yrittäjän henkilökohtaisia veroasioita kannattaa suunnitella ja ennakoida ajoissa.

Tilinpäätöksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. Tilinpäätös valmistuu vaivattomammin, kun se on suunniteltu huolellisesti yhdessä kaikkien osapuolten kanssa ja samalla huomioitu myös tilintarkastuksen aikataulu. Tilinpäätöstä ennakoivassa palvelukokouksessa on hyvä käydä läpi tilinpäätökseen liittyvät toimenpiteet tilinpäättäjän muistilistaa hyödyntäen. Jos yhtiölläsi on esimerkiksi osakaslainaa tai kriittinen oman pääoman tilanne, ehditään vielä tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Palvelukokouksissa on voimaa

Palvelukokoustapaamisessa kerromme myös tarkemmin yhtiötäsi koskettavista ajankohtaisista muutoksista ja uutisista. Syksyllä 2018 huomion arvoista on palkkahallintoa koskeva merkittävä uudistus. KATRE eli Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 ja sen mukana tuomia käytännön muutoksia on hyvä käydä läpi myös asiantuntijan kanssa. Olisiko muutosten lomassa hyvä hetki tarkastella kriittisesti yrityksesi palkkahallinnon prosessia käytössä olevine järjestelmineen ja ehkä ulkoistaa palkanlaskenta HR-asiantuntijalle? 

Olisiko aika päivittää kaupparekisteritiedot? Palvelukokouksessa tarkistetaan myös kaupparekisterin ajantasaisuus ja sovitaan päivitystä vaativien tietojen muutoksista. Suomi.fi valtuutuksien myöntäminen mm. asioita hoitavalle tilitoimistolle edellyttää nimenkirjoitusoikeutettujen tietojen oikeellisuutta kaupparekisterissä. 

Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Myös automatisoinnin hyödyntämisen taso kannattaa tarkistaa vähintään kerran vuodessa esimerkiksi palvelukokouksen yhteydessä. Samalla voidaan miettiä, onko palvelumalli ajan tasalla, ja toimiiko esimerkiksi myyntilaskutus- ja perintäprosessi tehokkaasti. Entä onko ostolaskujen käsittelyprosessissa kehitettävää? Verkkolaskutuksen hyödyt ovat kiistattomia ja siksi verkkolaskutustasoa kannattaakin nostaa mahdollisuuksien mukaan.

Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja neuvontapalveluja tuomaan yrityksellesi kustannustehokkuutta ja parantamaan kilpailukykyä. Jos johonkin ongelmaan ei löytynyt vielä vuosi sitten ratkaisua, voi se nyt olla jo olemassa. Vuodessa tapahtuu paljon ja automatisoinnin kehitys taloushallinnossa on jatkuvaa. Esimerkiksi liikkuvan työn ratkaisut, matkalaskut, tuntikirjaus ja mobiiliskanneri tuovat lisää mahdollisuuksia työpäivän tehokkuuden maksimointiin. Esittelemme mielellämme myös Azets Analytics dashboard-ratkaisuamme, jonka avulla reaaliaikainen raportointi ja monipuoliset analyysitasot ovat johdon käytettävissä aina tarvittaessa.

Palvelukokoustapaamisemme ovat saaneet paljon positiivista palautetta ja aiomme kehittää malliamme entisestään, sinun kokemuksesi on siinäkin tärkeimpänä. Aktiivinen kommunikointi auttaa hallitsemaan ja ymmärtämään yrityksesi kokonaisuutta, mikä puolestaan nostaa palvelumme laatua ja vahvistaa molemminpuolista luottamusta entisestään. Palvelukokouksessa sovitut toimenpiteet viedään tehokkaasti käytäntöön ja niiden kehitystä seurataan yhteistyössä kanssasi.

Olemme kumppaneitasi, liiketoimintasi ja taloutesi asiantuntijoita. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä aktiivisesti NPS-kyselyillä, mutta myös suora palaute ja aktiivinen kommunikointi tuovat asiakaspalvelijalle erittäin arvokasta tietoa, jonka avulla voimme kehittää yhteistyötämme entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Miten muuten voimme olla avuksi?

post author

Kirjoittajasta Milla Leino

Business Advisor, Azets, Lappeenranta