Taseen omaisuus­­erien arvon vaikutukset

Taloushallinto | 29.10.2018

Kirjoittaja Eeva Markkanen

Tässä blogikirjoituksessa käsittelen lyhyesti tilanteita, joissa yhtiön taseen omaisuuden luovutushinta ylittää olennaisesti ja pysyvästi taseessa olevan kyseisen omaisuuserän tarkasteluhetken tasearvon ja sitä, miten arvonmuutosta voi käsitellä. Omaisuuserien arvon määrityksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Arvon määrityksen on perustuttava luotettaviin asiantuntijalausuntoihin. Lisäksi huomion arvoista on myös arvonmuutoksen laskennallinen verovelka.

Viimeistään tilinpäätöstä valmisteltaessa on tärkeää tarkastella myös yhtiön taseasemaa oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi yrityksen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Taseasemaan liittyy eri omaisuuserien tarkastelu huomioiden arvostuskysymykset. Mikä on taseessa olevien yksilöityjen omaisuuserin tasearvo suhteessa luotettavasti määriteltyyn käypään arvoon? Mikäli olennaisia ja pysyviä arvonmuutoksia todetaan, on suunniteltava kirjanpidollisten toimenpiteiden tarve sekä niiden esittäminen. Tilinpäätökset tulee laatia johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen, joten myös tehtävät arvonmuutokset tulee kohdistaa samoin periaattein kaikkiin samanlaisiin omaisuuseriin.

Omaisuuserän arvonalentuminen ja arvonkorotus

Omaisuuserän arvonalentumisen tilanteessa tehdään varovaisuuden periaatteen mukaan kyseessä olevan tase-erän muutos arvonalennuksena vastaamaan todellista tasearvoa. Tulokseen vaikuttavana pysyvien vastaavien arvonalennus voidaan kirjata vain tilanteessa, jossa tase-erä on pysyvästi arvoton.

Kirjattaessa arvonkorotuksia taseeseen, tulee erityisen tarkkaan huomioida varovaisuus, johdonmukaisuus ja pysyvyys. Lisäksi arvonkorotuksen piirissä olevien erien tilannetta on seurattava vuosittain siten, että mahdollisesti korotetun arvon alentuminen palautetaan tarpeelliselta osin kirjaten kirjanpitoon. Arvonkorotuksen on perustuttava kyseessä olevan tase-erän luotettavaan ja dokumentoitavaan ulkopuolisen asiantuntijan arviointiin tilinpäätöshetken luovutushinnasta. Muun muassa taseen pysyviin vastaaviin kuuluvien maa- ja vesialueiden sekä arvopapereiden arvoa voidaan korottaa, kun kyseessä olevan tase-erän kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

Arvonkorotuksen kirjanpitokäsittely vaikuttaa vain taseeseen, ei tulokseen. Omaisuuserän arvonkorotus kirjataan taseeseen kyseessä olevaan omaisuuserään ja oman pääoman arvonkorotusrahastoon todennäköisen luovutushinnan ja taseen arvon erotuksena.  Arvonkorotusrahasto kuuluu taseen sidottuun omaan pääomaan.

Arvonkorotuksen kirjaaminen synnyttää myös ko. tase-erälle väliaikaisen eron kirjanpidollisen ja verotuksellisen arvon välille. Arvonkorotukset, niihin liittyvä arviodokumentaatio sekä seuranta ovat myös vuosittaisen tilintarkastuksen kohteena.

Arvonkorotusta vastaava tieto voidaan antaa myös tilinpäätöksen ulkopuolisin laskelmin muun muassa tilinpäätöksen liitetietoina ja/tai toimintakertomuksessa. Oman pääoman määrää ja sen riittävyyttä ei tarvitse todeta suoraan taseesta, vaan tämä voidaan todentaa erillisin laskelmin. Kun oman pääoman riittävyys ei ole johdettavissa taseesta, laskelma on tärkeää esittää. Esimerkiksi osakeyhtiön negatiivisen oman pääoman tilanteeseen reagointi edellyttää yhtiön hallitukselle jatkuvaa velvollisuutta seurata tilannetta. Näissä tilanteissa omaksi pääomaksi huomioidaan muun muassa osakeyhtiölaissa määritelty pääomalaina, poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Lisäksi osakeyhtiön oman pääoman riittävyyttä tukevassa laskelmassa voidaan huomioida varovaisuuden periaatetta noudattaen oikaisevana eränä omaisuuden tasearvojen ylittävä luovutushintaan perustuva arvonmuutos.

Omaisuuserien arvon tarkastelu osaksi säännöllistä talouden seurantaa

Edellä mainittujen käypien arvojen vertailussa on noudatettava erityistä varovaisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että on tärkeää huomioida ja selvittää koko yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta, ei pelkästään niitä laskelmien mukaisia eriä, joilla on arvonnousua. Selvitysten ja saatujen arviointi lausuntojen tarkastelu tulee tehdä aina tapauskohtaisesti sekä on syytä myös selvittää ennakkoon syntyvät kustannukset arviokirjojen ja muiden lausuntojen saamiseksi.

Kun on todettu, että yhtiön omaisuuden luovutushinta on pysyvästi ja olennaisesti sen kirjanpitoarvoa suurempi, voidaan näiden erotus ottaa huomioon laskelmissa oman pääoman lisäyksenä. Alla havainnollistava esimerkkilaskelma oman pääoman riittävyydestä (OYL 20:23 §):

Taseen mukainen oma pääoma
+ Pääomalaina (tase, vieras pääoma ryhmä)
+ Tilinpäätössiirrot (poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)
+ Ko. omaisuuserän arvonnousu (käypä hinta – taseen hankintameno)
– Erityisestä varovaisuudesta johtuvat erät, kuten verovelka
= Korjattu oma pääoma

Lisäksi mainitaan myös esimerkiksi, että kiinteistön xx käypä arvo perustuu auktorisoidun kiinteistövälittäjän antamaan arviokirjaan x.x.2018, joka dokumentoidaan liitetietotositteena.

Omaisuuserien arvojen tarkastelu ja oman pääoman tilanne kannattaa ottaa säännölliseksi osaksi talouden seurantaa. Asiantuntijamme opastavat tilinpäätökseen valmistautumiseen liittyvissä asioissa ja sopivat mielellään kanssasi palvelukokoustapaamisen tätä varten. 

Tutustu tarkemmin kirjanpitopalveluihimme.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Eeva Markkanen

Business Advisor, Azets Varkaus