Miten talousjohto voi tukea yrityksen kasvua?

Taloushallinto | 23.11.2022

Kirjoittaja Azets Finland

Talousjohdolla on keskeinen rooli kasvustrategian onnistumisessa talousdatan, seurannan ja raportoinnin näkökulmista. 

Jotta yrityksen kasvusuunnitelmat voidaan toteuttaa kannattavasti, talouden seurannan tulee olla kunnossa. Kasvusuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää selvittää mm. yrityksen pidemmän aikavälin myyntinäkymät, mahdolliset tulevat ja meneillään olevat muutokset markkinassa sekä globaalit trendit. Yhdistämällä eritasoista dataa ja sen pohjalta tehtäviä analyysejä kasvustrategian perusteluista saadaan kattavia. 

Yritys voi tavoitella kasvua erilaisilla strategioilla, esimerkiksi

  • orgaanisesti
  • yritysostojen avulla
  • uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraamisen kautta
  • uudelle koti- tai ulkomaiselle markkinalle jalkautumisen avulla. 

Perustoiminnot ja data kuntoon

Jotta kasvulle on realistiset edellytykset, tulee yrityksen taloushallinnon toimintojen ja -prosessien olla kunnossa. Näin voidaan rakentaa suunnitelma kasvulle ja toisaalta toteutuksen seuranta on mahdollista. 

Järjestelmät parantavat datan laatua

Suunnitelman pohjana olevan talousdatan tulee olla laadukasta. Järjestelmillä on tässä tärkeä merkitys: kun taloushallinnon toiminnot on hoidettu moderneilla työvälineillä ja automatisoiduilla prosesseilla, voidaan välttää virheitä ja datan laatu paranee.

Raportoinnin on oltava kunnossa

Raportoinnilta vaaditaan paljon. Yrityksen eri tasojen täytyy tuottaa taloudellisia raportteja ja seurata tilannetta, jotta kasvustrategia ja siihen liittyvät ennusteet ovat mahdollisia. Esimerkiksi kirjanpidon tuottamat ulkoisen laskennan tunnusluvut kuvaavat yrityksen tilaa.

Liiketoimintayksiköt voivat olla kuitenkin keskenään hyvinkin erilaisia, vaikka palvelu- ja myyntiyksiköt vaativat erilaisten talouslukujen seurantaa ja raportointia, mahdollisesti vielä eri frekvenssillä. Tällöin sisäisen laskennan toimivuus korostuu. On hyvä myös huomioida, että sisäisessä raportoinnissa käytetään ja tarvitaan usein muitakin kuin pelkkiä talouden tunnuslukuja.

Hyvin valmisteltu suunnitelma vie maaliin

Kasvustrategia lähtee usein käytännössä liikkeelle kartoittamalla kasvun rahoittamiseen liittyvät kysymykset: yrityksen käyttöpääoma ja erilaiset rahoitusratkaisut, joiden avulla kasvu on mahdollinen. Talousjohdon tehtävä on esittää kasvustrategian mukainen suunnitelma siitä, miten kasvu rahoitetaan, miten lainapääoma maksetaan ja miten suunnitelman toteutetaan kannattavasti.

Rahoitusta saa helpommin hyvin valmistellulla esityksellä

Rahoittajan etsimiseen ja valintaan tarvitaan aikaa. Jotta yritys saa lainaa mahdollisimman hyvillä ehdoilla, kannattaa yrityksen tilanne, tulevaisuus ja ennusteet dokumentoida mahdollisimman selkeästi. Laskelmat oletusten taustalla on pystyttävä perustelemaan. Myös yrityksen aiempi taloudellinen menestys vaikuttaa rahoituksen hintaan ja saatavuuteen. Hyvin valmisteltu ja perusteltu talousjohdon esitys on rahoittajan kannalta katsottuna uskottavuustekijä.

Talousjohdon ennusteet ja suunnitelmat ovat ratkaisevia

Summaten voisi sanoa, että kasvustrategian toteuttamisessa korostuu taloushallinnon rooli yrityksen talousdatan kerääjänä ja analysoijana. Ilman kassavirtalaskelmia tai toimialan markkina-analyysejä kasvustrategia on hankala perustella. Talousjohto tuottaa eritasoisia ennusteita ja käytännön suunnitelmia, jotka auttavat toiminnan optimoinnissa, priorisoinnissa ja ohjaamisessa. 

Talousjohtaja, näin tuet yrityksesi kasvustrategiaa:

  1. Huolehdi, että talouden prosessit ja järjestelmät ovat kunnossa.
  2. Varmista datan riittävä saatavuus ja laatu.
  3. Varmista raportoinnin laatu ja riittävä taso.
  4. Laadi rahoitussuunnitelmat perusteellisesti.
  5. Kommunikoi ennusteet ja suunnitelmat selkeästi.

Jos kasvu on yrityksesi agendalla, me Azetsilla voimme auttaa: tarjoamme kasvun tueksi sekä liiketoiminnan taloudellista neuvonantoa että johtamisen kehittämisen palveluita. Keskusteltaisiinko yhdessä teidän tilanteestanne? 

Tutustu kasvun vauhdittajat -palveluun

Tilaa Azetsin uutiskirje. Saat mm. uusimmat blogimme, tietoja lakimuutoksista, webinaarikutsuja ja asiantuntijoidemme kirjoittamat oppaat suoraan sähköpostiisi.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.