LEI-tunnus on pian pakollinen

Taloushallinto | 26.09.2017

Kirjoittaja Kati Toppari

LEI-tunnus on pian pakollinen rahoitusmarkkinoilla toimiville yrityksille ja yhteisöille. LEI-tunnuksella (Legal Entity Identifier) tarkoitetaan kansainvälistä yhteisötunnusta, joka on tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimivien sekä kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen. Tunnisteen hankkimisvelvoite liittyy viranomaisraportointiin, jolla Euroopan laajuisesti tunnistetaan rahoitusvälineillä tehtävien kauppojen osapuolet.

LEI-tunnus käyttöön 1.11.2017 alkaen

Kaikkien arvopapereita tai johdannaisia omistavien y-tunnuksellisten yritysten on hankittava LEI-tunnus. Tunnus otetaan käyttöön vaiheittain. 1.11.2017 alkaen tunnus tulee olla käytössä johdannaiskaupoissa ja 3.1.2018 pörssinoteerattujen rahoitusvälineiden kaupankäynnissä. LEI-tunnusta ei vielä tässä vaiheessa vaadita sijoitusrahasto-osuuksilla tehtäviin kauppoihin. Pörssinoteerattujen rahasto-osuuksien kaupankäynnissä LEI-tunnus kuitenkin vaaditaan.  Ilman voimassaolevaa LEI-tunnusta kaupankäynti kyseisillä tuotteilla ei onnistu.

EU-sääntelyn uudistus pankeille ja sijoituspalveluyrityksille tulee voimaan 1.1.2018 alkaen ja tämän seurauksena pankit ja sijoitusyritykset joutuvat päivittämään yritysten LEI-tunnukset asiakasrekistereihinsä.

LEI-tunnuksen hakee

  • kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja
  • säätiörekisteriin merkitty säätiö
  • muu y-tunnuksen omaava muu yksikkö, jonka tunnistamista tarvitaan finanssimarkkinoilla.

Tunnusta ei kuitenkaan anneta ulkomaiselle yhteisölle eikä ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan suomalaiselle sivuliikkeelle.

LEI-tunnuksen hakemisesta peritään hakemusmaksu ja sen jälkeen vuosittain vuosimaksu. Hakemus- ja vuosimaksut ovat vähennyskelpoisia kuluja yrityksen tuloverotuksessa. Tunnus on yrityskohtainen eli sitä ei voida siirtää toiselle. Esimerkiksi LEI-tunnuksen omistavan yrityksen sulautuessa toiseen yritykseen, lakkaa sulautuvan yrityksen tunnus. Näissä tapauksissa vastaanottavan yrityksen tulee hakea uusi tunnus, jos heillä ei ole sitä entuudestaan.

Miten LEI-tunnus haetaan?

Hae LEI-tunnusta Patentti- ja rekisterihallitukselta sille varatulla lomakkeella. Hakemuksen allekirjoittaa yhteisön vastuuhenkilö, yhtiön nimenkirjoittaja, sijoitusrahaston hoitaja tai yhteisön siihen valtuuttama henkilö.   Lähetä hakemus ja sen liitteet sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi. Voit lähettää hakemuksen myös postitse osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus, LEI-rekisteri, 00091 PRH.

Tiedot rekisteröinnistä päivittyvät automaattisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Ilmoita mahdollisista muutoksista PRH:lle. Hakemuksen käsittelystä ja tunnuksen antamisesta ei erikseen lähetetä hakijalle ilmoitusta, vaan tiedot voi tarkastaa YTJ:stä.

LEI-tunnus rekisteröidään vuodeksi kerrallaan ja rekisteröinti uudistetaan vuosimaksun maksamisella. Jos tunnusta ei enää tarvita, se voidaan tarvittaessa passivoida ja myöhemmin aktivoida sille tarkoitetulla lomakkeella.

Marraskuun alkuun on enää hetki, joten nyt viimeistään kannattaa olla yhteydessä omaan tilitoimistoon, mikäli hakemus on vielä tekemättä.  Tarkistakaa yhdessä taloushallinnon ammattilaisen kanssa LEI-tunnuksenne rekisteröinti kuntoon, sillä niitä tarvitaan pian. Mikäli voimme olla avuksi, ota yhteyttä.

post author

Kirjoittajasta Kati Toppari

Business Advisor, Azets Joensuu