Asiantuntijayritys
 
 
 

Palvelut asiantuntija­yhtiöiille

Asiantuntija­yhtiöiden taloushallinnon toimialaratkaisu. Ajureilla ja automatiikalla parempiin päätöksiin.

Jätä yhteydenottopyyntö

Vapauta aikasi tuottavaan työhön

Asiantuntija-alan toimialaratkaisu on rakennettu tehostamaan asiantuntijaorganisaatioiden taloushallintoa reaaliaikaisen tiedon ja ennakoivan ohjauksen kautta. Maksimoimalla digitalisoinnin ja automatisoinnin sekä hyödyntämällä käytössämme olevia alan parhaita ohjelmistoja, pystymme varmistamaan, että taloushallinnon perusprosessit toimivat tehokkaasti.

Konsultoivat asiantuntijamme hallitsevat toimialan erityispiirteet. He auttavat sinua tulkitsemaan, analysoimaan ja käyttämään talouden ohjausjärjestelmistä saamaasi tietoa yritystoiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tukena selkokielisesti ja läpinäkyvästi. Ulkoistamalla taloushallinnon asiantuntijoillemme, vapautat resursseja tuottavampaan työhön voiden samalla luottaa siihen, että taloutenne ja hallintonne toimivat tehokkaasti, luotettavasti ja liiketoimintanne kannalta tarkoituksenmukaisesti toimintanne koko ja luonne huomioiden.

Ennusta ajureilla – johda tavoitteisiin

Asiantuntijaorganisaatioille ominaisten sopimus- ja projektikohtaisten katteiden laskenta on aiemmin ollut työlästä ja aikaa vievää, sillä yksityiskohtaista tietoa ei ole ollut saatavilla yhtä helposti ja keskitetyksi kuin tänä päivänä. Käytössämme olevien järjestelmäintegraatioiden ansiosta katelaskennan perustana olevien tulo- ja kululajien hallinta eri järjestelmien välillä on kuitenkin nykyään saumatonta, ja tiedot tarvitsee kirjata vain yhden kerran yhteen järjestelmään, sillä teille sopiva toiminnanohjausjärjestelmä integroituu saumattomasti kirjanpitojärjestelmään.

Kerran syötettyä tietoa voidaan hyödyntää paitsi projekti- ja yritystalouden raportoinnissa, niin myös yrityksen talousbudjetoinnissa ja -ennusteissa. Tietoa hyödynnetään lisäksi taktisessa suunnittelussa kuten hinnoittelussa, rekrytointien ajoittamisessa sekä voitonjaon suunnittelussa.

 

Työskentelemme jo noin 600 asiantuntijayrityksen taloushallinnon kumppanina. Asiantuntijayrityksenä pystymme tuottamaan asiakkaidemme käyttöön toimialan parhaat ratkaisut.

Tukea talouden suunnitteluun ja raportointiin

Asiantuntijamme auttavat sinua määrittämään oman liiketoimintasi kannalta tärkeät ajurit sekä ne mittaristot, joiden avulla kannattavuutta sekä asetettuja tavoitteita pystytään seuraamaan tehokkaasti ja yksinkertaisesti. Tunnemme alan sisäisen laskennan erityistarpeet kuten: 

 • Projektien hallinta ja seuranta huomioiden projektikohtaiset budjetit ja ennusteet sekä reaaliaikaisen projektikohtaisen kateseurannan
 • Toiminnan arvioinnin keskeisimmät tunnusluvut ja niiden reaaliaikainen seuranta
 • Kannattavuuden ja tuottavuuden mittareiden helppo ja nopea saatavuus
 • Tilinpäätössuunnittelu sekä tilinpäätösinformaation tulkinta ja analysointi tulevaisuuden suunnittelun tukena
 • Reaaliaikainen kassavirta ja -ennuste sekä ennusteiden laatiminen
 • Budjetointi sekä tulos- ja tase-ennustaminen
 • Liiketoiminnan tavoitteiden toteuman seuranta ja poikkeamien taustalla olevien syiden helppo tarkastaminen
 • Tulojen ja verojen optimointi

Tehoa taloushallinnon prosesseihin

Talouden toiminnanohjauspalvelumme tuottavat ajantasaista ja oikeaa tietoa, joka on helposti käsiteltävässä ja nopeasti hyödynnettävässä muodossa. Tehostamalla taloushallinnon perusprosesseja, vapautat resursseja omaan ydinosaamiseesi ja johdat yritystäsi tehokkaammin. Ratkaisumme tarjoaa sinulle vaivatonta ulkoistettua taloushallintoa.

 • Sähköinen tiedonsiirto eri järjestelmien välillä
 • Osto- ja myyntilaskujen sähköinen käsittely, myös mobiilisti
 • Automatisoidut reskontrat
 • Myyntilaskutus ja saatavien tehokas kotiutus
 • Maksatus
 • Kustannuspaikkaseuranta sekä kustannusten hallinta
 • Liikkuvan työn ratkaisut, sisältäen muun muassa sähköisen projektituntien hallinnan, resursoinnin sekä sähköisesti tuntikirjaukset
 • Palkat ja palkkojen projekti- ja kustannuspaikkakohtainen kohdistaminen
 • Sähköiset matkalaskut ja kulukorvaukset

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.