Yrittäjän verotus – miten varmistaa verotehokkuus?

Taloushallinto | 24.09.2019

Kirjoittaja Milla Leino

Koska me Azetsilla haluamme tarjota asiakkaallemme kokonaisvaltaisen tuen talouden ja henkilöstön hallintaan, huomioimme palveluissamme myös pk-yrittäjän henkilökohtaisen talouden suunnittelun yrityksen verotuksen lisäksi. Autamme suunnitelman toteuttamisessa ja siinä pysymisessä. Tuemme pk-yrityksiä jokaisessa kehityskaaren vaiheessa ottaen samalla huomioon myös yrittäjän henkilökohtaiset tavoitteet ja tarpeet.

Asiantuntijamme tarjoavat yrittäjille palvelua hyödyntäen monipuolisia työkaluja ja laajaa asiantuntijaverkostoamme. Tarkoituksena on välttää niin sanotut turhat verot ja hyödyntää käytettävissä olevat verohuojennukset mahdollisimman tehokkaasti, jolloin asiakas pystyy ennakoimaan omaa talouttaan. Pk-yrittäjille on helposti saatavilla osakeyhtiön talouden suunnittelua ja budjetointia varten erilaisia työkaluja eikä osakeyhtiön verotuskaan pääsääntöisesti ole kovin monimutkaista. Kuitenkin oman talouden ennakointi ja suunnittelu voi tuntua haastavalta, koska tuloja ei aina saada yhdestä tulonlähteestä ja verotusta joudutaan miettimään useammasta näkökulmasta.

Mitä yrittäjän talouden ja verojen optimoinnissa tulisi huomioida? Ensitapaamisella asiantuntijamme esittävät apukysymyksiä, joiden avulla voidaan tehdä alkukartoitus ja selvittää sen hetkiset olosuhteet. Haluamme ymmärtää yrittäjän vision yhtiön tulevaisuudesta sekä tietää yrittäjän tavoitteet omaan talouteen liittyen. Tavoitteet on järkevää ryhmitellä myös pitkän tähtäimen ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin, ottaen aina huomioon sekä yrityksen että yrittäjän näkökulman. On tärkeää tutustua toimialaan, jotta voidaan ennakoida liiketoiminnan tulevia muutoksia ja näkymiä. Lisäksi pitkän tähtäimen tavoitteet voivat olla todella kauaskantoisia aina yhtiön tai liiketoiminnan mahdollisesta myynnistä sukupolven vaihdokseen. On hyvä pohtia onko perimmäinen tarkoitus esimerkiksi maksimaalinen varojen nosto mahdollisimman kevyellä verotuksella, vaiko esimerkiksi yhtiön varallisuuden kasvattaminen.

Sen jälkeen kun tavoite ja visio ovat selvillä, on tärkeää selvittää kaksi hyvinkin konkreettista asiaa:

  • Mikä on yrittäjän ja yrittäjän perheen rahantarve?
  • Paljonko yhtiöstä tai yhtiöistä voidaan nostaa varoja?

Kun nämä kaksi asiaa on selvillä, voidaan suunnitella toimenpiteet ja keinot sekä aikataulu tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palkkaa vai osinkoa? Huomioi verotus

Miten varoja voidaan nostaa yrityksestä? Suunnittelu aloitetaan palkan ja osingon suhteen optimoinnista. Yleisin tapa on nostaa joko palkkaa tai osinkoa tai molempia järkevässä suhteessa. Tällöin on otettava huomioon palkan ja osingon erilainen verotus sekä vähennyskelpoisuus ja varojen järkevä nostojärjestys. Palkka on saajalleen veronalaista ansiotuloa. Lisäksi se on osakeyhtiölle täysin vähennyskelpoinen kulu, joten siihen kohdistuu täydellinen yhdenkertainen verotus. Osinko taas verotetaan aina osittain kahteen kertaan, koska se ei ole jakajayhtiölle vähennyskelpoinen kulu. Lisäksi osakkaalle se on aina joltain osin veronalaista tuloa.

Osinkoverotuksen perussäännöt listaamattomasta yhtiöstä ovat seuraavat:

  • Yhtiön nettovarallisuudelle lasketaan 8 %:n tuotto. Tämän 8 %:n sisällä osinko on 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata. Toisin sanoen 8 %:n tuotosta lasketaan 7,5 % ennakonpidätys, joka maksetaan osingonjakokuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä Verottajalle.
  • Edellinen kohta koskee osinkoa, kun se on enintään 150 000 euroa. Yli menevästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa.
  • Jos osinkoa halutaan jakaa enemmän kuin 8 % nettovarallisuudesta, siitä 75 % on veronalaista ansiotuloa.

Osingon verotuksen lisäksi ansiotuloverotuksessa kannattaa ottaa huomioon erot kuntien tuloveroprosenteissa, joissa voi olla suuriakin paikkakuntokohtaisia eroja. Lisäksi asiantuntijamme ottavat huomioon mahdolliset verovapaat korvaukset, verovähennykset sekä muut tulovaihtoehtoehdot.

Mitä yrittäjän talouden ja verojen optimoinnissa tulisi huomioida? Katso video.

Yrittäjän muut tulonlähteet

Yrittäjänä toimiessa on hyvä suunnitella ja varautua myös vastoinkäymisiin ja vaikeampiin aikoihin. Onko esimerkiksi sijoitus- ja säästöasiat kunnossa? Onko muita tulonlähteitä kuin yritystoiminta? Entä mitä teet jos sairastut tai jos puolisosi sairastuu? Onko YEL-palkkatulo riittävällä tasolla tai olisiko tarvetta lisäksi esimerkiksi vapaaehtoiselle eläkevakuutukselle?

Huomioitavaa on myös se, että jos yhtiöön on kertynyt vuosien myötä paljon jakamattomia voittovaroja, voi sukupolvenvaihdostilanne tai eläkkeelle jäänti käydä verotuksellisesti kalliiksi. Sen vuoksi yhtiöstä voisikin olla kannattavaa nostaa tuottoja ulos vuosittain palkkana ja/tai osinkona ja sijoittaa ”ylimääräiset” varat esimerkiksi henkilökohtaisesti jonnekin muualle.

Yrittäjän verosuunnittelua ja tulojen optimointia kannattaa aina tehdä pitkäjänteisesti ja maltilla. Tällöin palvelumme ei ole kertaluontoinen vaan kuljemme yrittäjän mukana yhtiön eri elinkaaren vaiheissa ja autamme toimenpiteissä jatkosuunnitelman mukaisesti. Kun ajat ja olosuhteet muuttuvat, myös tavoitteet muuttuvat ja visiot kehittyvät, mutta Azets pysyy kumppaninasi.

post author

Kirjoittajasta Milla Leino

Business Advisor, Azets, Lappeenranta