Yleis­hyödyllisen yhteisön verohuojennus

Taloushallinto | 08.09.2017

Kirjoittaja Sari Pulli

Tärkeä osa yleishyödyllisen yhteisön hallinnollisia toimia on huolehtia asianmukaisesti verohuojennuksen hakemisesta. Verohallinto voi vapauttaa yleishyödyllisen yhteisön kokonaan tai osittain suorittamasta tuloveroa. Veronhuojennus voidaan myöntää enintään viideksi verovuodeksi kerrallaan ja sitä on haettava kirjallisesti neljän kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolle huojennusta haetaan. Huojennus voi koskea välittömässä verotuksessa sekä elinkeino- että kiinteistötuloa, kun taas huojennus ei koske välillisessä verotuksessa arvonlisäveroa eikä kiinteistöveroa.

Onko urheiluseura oikeutettu verohuojennukseen?

Verohuojennuspäätöksellä ei yksinomaan ratkaista yhteisön yleishyödyllisyyttä vaan yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyys arvioidaan verotuksen yhteydessä huomioiden sekä yhteisön säännöt että yhteisön todellinen toiminta. Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan on oltava yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi harjoittaen yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. Lisäksi on muistettava, että rekisteröimätön yhteisö ei voi olla yleishyödyllinen.

Urheiluseurat, joissa tuetaan junioritoimintaa, ovat yleisimpiä yleishyödyllisiä yhteisöjä. Silloin, kun urheilutoiminta on ammattimaista ja laajaa, toimintaa ei lähtökohtaisesti voida pitää verotuksessa yleishyödyllisenä toimintana. Etenkin, jos urheiluseura harjoittaa laajassa mittakaavassa ammattiurheilua. Liiketoimintana harjoitettu toiminta onkin usein yhtiöitetty omaan, erilliseen yhtiöön.

Verottajan ohjeissa yleishyödyllisille yhteisöille lukee seuraavaa: ”Perinteinen urheiluseuratoiminta esimerkiksi junioritoiminnan ja kilpailutoiminnan muodossa on pääsääntöisesti yleishyödyllistä toimintaa. Urheiluseurojen verovapaana toimintana voidaan pitää mm. jäsen-, lisenssi-, kilpailu- ja sarjamaksujen keräämistä, avustuksien ja lahjoitusten saamista sekä läheisesti seuran tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää maksullista urheilukoulutoimintaa (esimerkiksi jalkapallokoulu).  Urheiluseuraa, jonka toiminta kohdistuu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin, ei voida pitää yleishyödyllisenä.”

Verohuojennuksen hakeminen

Kun haet verohuojennusta, muista nämä asiat:

 • verohuojennusta on haettava määräaikaan mennessä kirjallisesti
 • hakemukseen on liitettävä verohallituksen ohjeen mukaiset liitteet:
  • yhteisön säännöt
  • tiedot viimeisestä tilinpäätöksestä (tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus)
  • toimintakertomus
  • voimassa oleva talousarvio
  • toimintasuunnitelma
 • verohuojennuspäätös liitetään aina mukaan veroilmoitukseen
 • verohuojennus myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan
 • verohuojennus koskee välitöntä verotusta
 • hakemuksen on oltava perillä neljän kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolle huojennusta haetaan
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös on maksullinen

Lue lisää yleishyödyllisyydestä sekä yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta aiemmasta blogikirjoituksestamme.

Mikäli verohuojennuksen hakeminen tulee sinulle ajankohtaiseksi, autamme mielellämme. Meiltä Azetsin tilitoimistoista löytyvät palvelut, asiantuntijat ja ratkaisut, jotka auttavat yritystäsi menestymään myös tällaisten hallinnollisten toimien hoitamisen osalta.

post author

Kirjoittajasta Sari Pulli

Financial Controller, Team Leader, Azets.