Urheilijan palkka ja palkkiot sekä verotus

Taloushallinto | 04.07.2018

Kirjoittaja Sari Pulli

Mitä eroa on urheilijan palkalla ja palkkiolla? Kyseessä on palkka, jos palkansaaja on työsuhteessa palkan maksajaan, kun taas palkkion saajalla ei ole työsuhdetta palkkion maksajaan. Palkkion maksaja on yleensä seura tai kilpailujen järjestäjä. Molemmissa tapauksissa ansiot ovat urheilijan veronalaista ansiotuloa.

Urheilija saa palkkioita urheilusuorituksensa perusteella. Urheilusuorituksena pidetään muun muassa hiihtoa, yleisurheilua, tenniksen pelaamista, kilpatanssia, kilpa-auton tai moottoripyörän ajajan suoritusta. Urheilijalle maksettava palkkio voidaan maksaa joko urheilijan osallistumisesta kilpailuun tai urheilijan sijoittumisesta kilpailuissa. Yksilöurheilija saa palkkionsa pääsääntöisesti kilpailun järjestäjältä, tällöin urheilijan ei katsota olevan työsuhteessa palkkion maksajaan ja siksi korvauksessa ei ole kyse palkasta vaan palkkiosta. Joukkueurheilussa urheilijat urheilevat työnantajan (seurat, liigajoukkueet) lukuun ja tässä tapauksessa urheilu on urheilijan palkkatyötä ja maksetut korvaukset ovat pelaajan palkkaa.

Urheilijan veronalainen tulo

Veronalaista tuloa on urheilusuorituksen perusteella saatu palkka, palkkio, muu palkinto tai hyvitys, jos sillä on rahallista arvoa saajalleen. Urheilijan veronalaista ansiotuloa on myös ulkomailta saadut palkinnot kuten esimerkiksi MM-kisoissa saatu kilpailun järjestäjän hankkima auto.

Ulkomailta saadut palkinnot ovat veronalaista tuloa ja niistä verotetaan Suomessa. Palkinnot arvostetaan käypään arvoon Suomen hintatason mukaan. Mikäli urheilijaa on jo verotettu ulkomailla, kahdenkertainen verotus poistetaan valtioiden välisen verosopimuksen perusteella.

Haastatteluista saadut palkkiot sekä luontaisedut ovat veronalaista ansiotuloa. Verotettavana tulona pidetään myös urheilustatuksen perusteella maksettuja mainospalkkiota ja sponsoritukia, vaikka nämä eivät liity urheilusuoritukseen.

Urheilijan veroton tulo

Verottomana tulona voidaan pitää tavanomaisia pokaaleita tai muita niihin verrattavia esinepalkintoja, joilla ei ole rahallista arvio vaan lähinnä tunnearvoa. Kunnat ovat myös lahjoittaneet menestyville urheilijoille omakotitalon tai kesämökin tontteja, nämä katsotaan yleensä verovapaaksi tuloksi, koska kyseessä on julkisyhteisön antama tunnustuspalkinto. Kansalaiskeräyksenä toteutettu rahavarojen keräämien urheilijalle on verovapaata, jos kunkin lahjoittajan lahjoittama summa on alle 5000 euroa.

Ulkomaantulojen verotus Suomessa

Mikäli urheilija asuu Suomessa, häntä lähtökohtaisesti verotetaan Suomessa. Ulkomailta saadusta tulosta on usein maksettava veroa myös siihen maahan, joista tuloa on saatu. Joidenkin valtioiden välillä on verosopimuksia, joilla voidaan estää Suomea verottamasta ulkomaantuloa. Kahdenkertaisen verotuksen poistamista vaaditaan veroilmoituksella.

Kun suomalainen urheilija työskentelee ulkomailla

Mikäli urheilija työskentelee ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa, palkka voidaan katsoa verovapaaksi Suomessa seuraavissa tapauksissa:

  • Urheilijan oleskelu johtuu nimenomaisesta työstä
  • Oleskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta
  • Voimassa oleva verosopimus kotimaan ja työskentelyvaltion välillä

Kun ulkomainen urheilija työskentelee Suomessa

Jos urheilija oleskelee Suomessa enintään kuusi kuukautta, ulkomaalaisen urheilijan palkkioon sovelletaan lähdeverolain alaisia säännöksiä. Poikkeuksena ovat USA:sta tulleet urheilijat, joita koskee sopimus Suomen hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välillä. Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi tulevaa urheilijaa verotetaan ansiotulosta samalla tavalla, kuin pysyvästi Suomessa asuvia.

Meiltä Azetsista löydät oikeat palvelut ja asiantuntijat urheilun taloushallinnon hoitamiseen. Tutustu taloushallinnon palveluihimme urheilun eri yhteisöille. Blogista saat myös tietoa urheilusponsoroinnin verotuksesta.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Sari Pulli

Financial Controller, Team Leader, Azets.