Verotuksellisia näkökulmia urheilu­sponsorointiin

Taloushallinto | Päivitetty 12.09.2023

Kirjoittaja Sari Pulli

Lähtökohtaisesti sponsorointimenot voidaan vähentää verotuksessa mainos- ja markkinointimenojen tavoin tulon hankkimisesta johtuneina menoina. Vähennyskelpoisuus edellyttää sellaista vastavuoroisuutta, että yritys tulee näkyviin sponsoroinnin kohteen toiminnassa tai toimintaympäristössä, esimerkiksi mainospaikkana pelipaidassa, pelivälineissä, pelialueella, julkaisussa tai jossakin muussa mainospaikassa. Jos siis sponsorointiin ei liity vastavuoroisuutta kuten näkyvyyttä, menoja ei voi verotuksessa vähentää.

Urheilusponsorointi on usein suuri markkinointi-investointi. Urheilusponsoroinnin verotus onkin asian, johon kannattaa perehtyä taloushallinnon asiantuntijan kanssa sopimusta solmittaessa. Tarvittaessa neuvoja kannattaa kysyä asiaan liittyen myös lakiasioissa.

Suomessa käytettiin sponsorointiin 224 miljoonaa euroa vuonna 2021, näkyvimmin urheiluun ja kulttuuriin. Urheilusponsoroinnin osuus oli 162 miljoonaa euroa. Sponsorointiyhteistyössä yritys rahoittaa urheilijan, joukkueen tai urheilutapahtuman kuluja osana markkinointiviestintäänsä.

Sponsorointi on yleensä yksi yrityksen markkinoinnin väline ja kohteena voi olla yksittäinen henkilö, joukkue, organisaatio tai tapahtuma. Yrityksessä sponsoroinnilla tavoitellaan yleensä suurta ja laajaa näkyvyyttä sekä positiivista julkisuutta.

Yrityksessä sponsorointimallia valitessa on tärkeää tiedostaa, mitä lisäarvoa sponsorointi tuo yritykselle. Lisäarvo suhteutetaan siihen, miten valittu sponsorointitapa vaikuttaa yrityksen kassavirtaan ja vähennyskelpoisiin kuluihin niin arvonlisäveron kuin välittömänkin verotuksen näkökulmista.

Sponsoroinnin vähennyskelpoisuus verotuksessa

Lähtökohtaisesti sponsorointimenot voidaan vähentää verotuksessa mainos- ja markkinointimenojen tavoin tulon hankkimisesta johtuneina menoina. Vähennyskelpoisuus edellyttää sellaista vastavuoroisuutta, että yritys tulee näkyviin sponsoroinnin kohteen toiminnassa tai toimintaympäristössä, esimerkiksi:

  • mainospaikkana pelipaidassa
  • pelivälineissä
  • pelialueella
  • julkaisussa tai jossakin muussa mainospaikassa.

Jos sponsorointiin ei liity vastavuoroisuutta kuten näkyvyyttä, menoja ei voi verotuksessa vähentää.

Hyväntekeväisyystoiminta ei ole sponsorointia

Sponsoroinnista on erotettava hyväntekeväisyystoiminta. Siinä yhtenä osana ns. pyyteetön lahjoitus, jolla ei ole vastavuoroisuutta eli ei tavoitella hyötymistarkoitusta, kuten esimerkiksi näkyvyyttä.

Lahjoituksen saajalle lahjoitus on ennakonpidätyksenalainen suoritus. Lahjoituksesta ei tarvitse maksaa sotu-maksua, eikä muitakaan vakuutusmaksuja. Lahjan antajalle lahjoitus ei ole myöskään verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

Lahden Pelicans luottaa Azetsin taloushallinnon palveluihin

Sponsorisopimusten arvonlisäverotus

Arvonlisäveron kannalta on tarkasteltava, onko sponsoroitava arvonlisäverovelvollinen. Sponsorin näkökulmasta tilanne voi olla haasteellinen vähennysten suhteen, jos sponsoroitava ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Jos sponsoroitava ei ole verovelvollinen toiminnastaan, mutta sponsori on, on usein arvonlisäverotuksellisesti edullisempaa toimia siten, että sponsori huolehtii ulkopuolisista hankinnoista. Näin sponsorille syntyy vähennysoikeus ulkopuolisesta hankinnasta.

Arvonlisäverotuksessa urheilijan ja urheilujoukkueen sponsorointi eroavat merkittävästi toisistaan. Aidossa sponsorisopimuksessa kumpikin osapuoli luovuttaa toiselle jonkin hyödykkeen tai rahaa.

Barter-sopimukset verotuksellisesti

Yritys A antaa Yritys B:lle tiettyä tuotetta 6000 euron edestä ja Yritys A saa vastaavasti mainostilaa, esim. mainokset katsomon penkeissä. Sopimus dokumentoidaan, keskeistä sopimuksessa on, että annetaan tuote ja sitä vastaan saadaan medianäkyvyyttä.

Barter-sopimus tarkoittaa sopimusta, jossa sopimuksen osapuolet luovuttavat jotain muuta kuin rahaa toiselle osapuolelle osana sopimuksen velvoitteita. Näissä sopimuksissa on erityisesti tarkasteltava, ovatko sponsoroitava ja sponsori arvonlisäverollisia vai eivät.

Normaalisti sponsorisopimuksissa sponsorin velvoite on maksaa sopimuksen mukainen euromääräinen korvaus sponsoroitavalle. Barter-sopimuksissa puolestaan taloudelliset seuraukset muuttuvat sen mukaan, ovatko sponsoroitava ja sponsori arvonlisäverovelvollisia vai ei. Siksi on tärkeää mainita sopimuksessa, onko luovutuksen arvo veroton vai verollinen.

Erityisesti Barter-sopimuksissa arvonlisäverosta sopimatta jättäminen voi johtaa siihen, että luovutuksen arvosta saattaa syntyä erimielisyyksiä. Lisäksi on huomioitava, että sponsorisopimusten arvonlisäverotuksen vaikutukset saattavat vaihdella sen mukaan kumpi osapuoli tekee sopimukset ulkopuolisen alihankkijan kanssa.

Yleishyödyllisille yhteisöille aiheutuu usein käytännössä ongelmia siitä, mikä on yleishyödyllistä toimintaa ja mikä liiketoimintaa. Pääsääntöisesti huippu-urheilua pidetään liiketoimintana ja junioritoiminta jää arvonlisäverotuksen ulkopuolelle.

Meiltä Azetsista löydät oikeat palvelut ja asiantuntijat myös urheilusponsoroinnin käsittelyyn taloushallinnossa. Tutustu taloushallinnon palveluihimme urheilun eri yhteisöille. Tarkemmissa verotusta koskevissa kysymyksissä apua saat verokonsultointipalvelustamme.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Sari Pulli

Financial Controller, Team Leader, Azets.