Työyhteisön kehittämis­suunnitelma

HR | 03.01.2022

Kirjoittaja Mika Pahlsten

Vuoden 2022 alusta voimaan tuleva uusi yhteistoimintalaki sisältää mm. velvollisuuden laatia työyhteisön kehittämissuunnitelma. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Ja kuten usea HR-tehtävien parissa työskentelevä tällä hetkellä miettii: mitä tämä tarkoittaa minun työpöydälläni ja miten ihmeessä ehdin sen hoitamaan? Muutama lohdutuksen sana mielenrauhan säilyttämiseksi lienee paikallaan.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma tulee korvaamaan aiemmin käytössä olleen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Sisällöllisesti nämä kaksi suunnitelmaa ovat vähintäänkin läheistä sukua toisilleen. Lähtökohtaisesti voidaan siis sanoa, että jos henkilöstö- ja koulutussuunnitelma löytyy laadittuna, löytyy pian myös työyhteisön kehittämissuunnitelma. 

Työyhteisön kehittämissuunnitelma on vuoropuhelun apuväline

Työyhteisön kehittämissuunnitelma toimii apuvälineenä järjestettäessä vuoropuhelua henkilöstön kanssa. Kysymys olisi vähimmäisvaatimuksesta. Tämän lisäksi työyhteisön kehittämissuunnitelmaa voitaisiin hyödyntää muutoinkin työyhteisön kehittämisessä. Suunnitelma laadittaisiin kuitenkin osaamisen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Suunnitelmaa hyödynnettäisiin myös työvoiman käyttötapoja ja henkilöstön rakennetta koskevassa vuoropuhelussa, koska sen yhteydessä voi nousta esille osaamiseen ja työhyvinvointiin taikka laajemminkin työyhteisön kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat suunnitelmaan. Kaiken kaikkiaan yksi uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on henkilöstön osallistaminen ja aidon vuoropuhelun käyminen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Työskennellään samojen sekä hyvin samankaltaisten teemojen äärellä kuin ennenkin keskustelevaa yhteistyötä korostaen.

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on kirjattava:

 • Nykytila ja ennakoitavat kehityskulut
  • Määritellään nykytaso ja tunnistetaan kehittämistarpeet. Tässä voidaan käsitellä esim. teknologisen kehityksen, investointien ja muiden yrityksen tai yhteisön toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia työyhteisössä
 • Työyhteisön nykyinen rakenne eli miten henkilöstö on jakautunut eri ryhmiin ja tehtäviin
 • Päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia
  • Määritellään päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin henkilöstön osaamista.
 • Toimenpiteiden vastuunjako ja aikataulu
  • Määritellään, mitkä toimijat tai henkilöt olisivat aktiivisia suunnitelmassa tarkoitetun toimenpiteiden tai niiden valmistelun toteuttamisessa.
 • Seurantamenettelyt
  • Käytännössä seuranta voidaan toteuttaa neljä kertaa vuodessa käytävien vuoropuhelujen yhteydessä.
 • Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet
  • Ulkopuolisen työvoiman käytöllä tarkoitetaan alihankintaa ja työvoiman vuokrausta.

Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa ja päivitettäessä on kiinnitettävä huomiota:

 • Teknologisen kehityksen, investointien ja muiden yrityksen tai yhteisön toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksiin työyhteisössä
 • Eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden erityistarpeisiin ja huomioiden
  •    työkyvyttömyysuhka
  •    ikääntyneiden työkyky
  •    työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuus
 • Työyhteisön johtamiseen

Mikäli palan tunne kurkussa ei vielä helpottanut ja aika tuntuu loppuvan arjen pyörityksessä kesken, ei hätää. Autamme mielellämme saamaan suunnitelman kuntoon sekä paperilla, että käytännössä. Tutustu työsuhdejuridisiin palveluihimme.

Tämän blogikirjoituksen asiantuntijoina toimivat Azetsin Senior Legal Advisor Mika Pahlsten ja HR Advisor Marja Tuokko.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Mika Pahlsten

Senior Legal Advisor, Azets