Työyhteisön kehittämis­suunnitelma

HR | 03.01.2022

Kirjoittaja Mika Pahlsten

Vuoden 2022 alusta voimaan tullut uusi yhteistoimintalaki sisältää mm. velvollisuuden laatia työyhteisön kehittämissuunnitelma. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Ja kuten usea HR-tehtävien parissa työskentelevä tällä hetkellä miettii: mitä tämä tarkoittaa minun työpöydälläni ja miten ihmeessä ehdin sen hoitamaan? Muutama lohdutuksen sana mielenrauhan säilyttämiseksi lienee paikallaan.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma tulee korvaamaan aiemmin käytössä olleen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Sisällöllisesti nämä kaksi suunnitelmaa ovat vähintäänkin läheistä sukua toisilleen. Lähtökohtaisesti voidaan siis sanoa, että jos henkilöstö- ja koulutussuunnitelma löytyy laadittuna, löytyy pian myös työyhteisön kehittämissuunnitelma. 

Muuttuneen YT-lain vaikutuksista muutostilanteissa (kuten työnkuvan muutos ja liikkeen luovutus) saat lisätietoa Yhteistoiminta­menettely muutostilanteissa -oppaasta Lataa opas

Työyhteisön kehittämissuunnitelma on vuoropuhelun apuväline

Työyhteisön kehittämissuunnitelma toimii apuvälineenä järjestettäessä vuoropuhelua henkilöstön kanssa. Kysymys on vähimmäisvaatimuksesta. Tämän lisäksi työyhteisön kehittämissuunnitelmaa voidaan hyödyntää muutoinkin työyhteisön kehittämisessä. Suunnitelma laaditaan kuitenkin osaamisen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Suunnitelmaa hyödynnetään myös työvoiman käyttötapoja ja henkilöstön rakennetta koskevassa vuoropuhelussa, koska sen yhteydessä voi nousta esille osaamiseen ja työhyvinvointiin taikka laajemminkin työyhteisön kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat suunnitelmaan.

Kaiken kaikkiaan yksi uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on henkilöstön osallistaminen ja aidon vuoropuhelun käyminen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Työskennellään samojen sekä hyvin samankaltaisten teemojen äärellä kuin ennenkin keskustelevaa yhteistyötä korostaen.

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on kirjattava:

 • Nykytila ja ennakoitavat kehityskulut
  • Määritellään nykytaso ja tunnistetaan kehittämistarpeet. Tässä voidaan käsitellä esim. teknologisen kehityksen, investointien ja muiden yrityksen tai yhteisön toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia työyhteisössä
 • Työyhteisön nykyinen rakenne eli miten henkilöstö on jakautunut eri ryhmiin ja tehtäviin
 • Päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia
  • Määritellään päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin henkilöstön osaamista.
 • Toimenpiteiden vastuunjako ja aikataulu
  • Määritellään, mitkä toimijat tai henkilöt olisivat aktiivisia suunnitelmassa tarkoitetun toimenpiteiden tai niiden valmistelun toteuttamisessa.
 • Seurantamenettelyt
  • Käytännössä seuranta voidaan toteuttaa neljä kertaa vuodessa käytävien vuoropuhelujen yhteydessä.
 • Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet
  • Ulkopuolisen työvoiman käytöllä tarkoitetaan alihankintaa ja työvoiman vuokrausta.

Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa ja päivitettäessä on kiinnitettävä huomiota:

 • Teknologisen kehityksen, investointien ja muiden yrityksen tai yhteisön toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksiin työyhteisössä
 • Eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden erityistarpeisiin ja huomioiden
  •    työkyvyttömyysuhka
  •    ikääntyneiden työkyky
  •    työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuus
 • Työyhteisön johtamiseen

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan panostaminen ja sen pitäminen ajan tasalla ovat yksi hyvä keino tukea ja turvata jokaisen yrityksen menestymisen tärkeintä pääomaa: osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Liiketoiminnan menestymisen ja kilpailuedun kannalta on myös oleellista olla perillä siitä, minkälainen osaaminen on meille strategisesti kriittistä, millaisella aikajänteellä osaamista on oltava käytössä ja millä keinoin tätä osaamista meille hankitaan.

Mikäli palan tunne kurkussa ei vielä helpottanut ja aika tuntuu loppuvan arjen pyörityksessä kesken, ei hätää. Autamme mielellämme saamaan suunnitelman kuntoon sekä paperilla, että käytännössä. Tutustu työsuhdejuridisiin palveluihimme.

Tämän blogikirjoituksen asiantuntijoina toimivat Azetsin Senior Legal Advisor Mika Pahlsten ja HR Advisor Marja Tuokko.

post author

Kirjoittajasta Mika Pahlsten

Senior Legal Advisor, Azets