Tilinpäätöksen suunnittelu kannattaa aloittaa nyt

Taloushallinto | 12.09.2017

Kirjoittaja Eeva Markkanen

Syksyä kohden mentäessä on jälleen hyvä yhdessä aloittaa lähestyvän tilinpäätöksen suunnittelu ja miettiä mahdollisia liiketoiminnan kehittämistarpeita. Vielä ehtii vaikuttaa kuluvan tilikauden lukuihin sekä pidemmällä tähtäimellä tehdä suunnitelmia ensi vuodelle.

Valmistaudu tilinpäätökseen ennakoivasti

Tulevaan tilinpäätökseen on tärkeää valmistautua ennakoivasti. Yrityksen tilinpäätökseen kootaan tilikauden tuotot ja kulut sekä käyttöomaisuuden poistot ja verot ja selvitetään toiminnan vuositulos ja varallisuusasema tilinpäätöshetkellä. Lain mukaan osakeyhtiöiden tilinpäätöksen valmistumisaika on neljä kuukautta ja, jos tilikausi on kalenterivuosi, veroilmoitukset tulee jättää 30.4. mennessä. Yhteisöjen veroilmoitukset on jätettävä jatkossa sähköisesti, kun OmaVero korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017. Paperi-ilmoittaminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa.

Mitä valmistautumiseen sitten kuuluu ja miten asioihin voi vaikuttaa? Valmistautuminen alkaa siitä, että sovitaan tapaaminen oman kirjanpitäjän tai asiantuntijan kanssa. Tapaamisessa keskustellaan yhdessä, miten tilikausi on mennyt taloudellisesti, millaisia tulosodotuksia yrityksellä on loppuvuodelle ja millä keinoin ne voidaan saavuttaa. Tarvittaessa tehdään suunnitelma esimerkiksi markkinoinnin lisäämisestä myynnin kasvattamiseksi tai kulujen vähentämisestä tuloksen parantamiseksi. Kun tilikauden tulos ennakoidaan hyvissä ajoin, ehditään vaikuttaa myös maksettaviin ennakkoveroihin. Huomioithan, että yhteisöjen lisäennakoiden maksutapa muuttuu 1.11.2017 alkaen ja ennakkoverot on nyt tärkeä tarkistaa.

Tarkista vakuutukset ja rekisteritiedot

Verotuksen lisäksi näin syksyllä on hyvä tarkastaa yrityksen vakuutukset. Jos palkkakulut ovat tilikaudella olleet merkittävästi odotettua suuremmat tai pienemmät, niin työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusten perusteisiin kannattaa ilmoittaa uusi palkkasumma. Tällöin yritys ei turhaan maksa vakuutusennakoita liikaa tilikauden aikana tai joudu maksamaan suuria summia tilikauden päättymisen jälkeen. Samalla voi pohtia, onko vakuutuksia tarvetta kilpailuttaa.

Käythän syksyllä läpi myös yrityksen sekä sen omistajan ja lähipiirin väliset liiketoimet ja niiden riittävän dokumentoinnin, luontoisetujen ajantasaisuuden, lomapalkkavelan määrän ja, että vaihto-omaisuus, saamiset ja velat ovat kurantteja. Oman asiantuntijasi kanssa voit suunnitella loppuvuotta ja tulevaisuutta varten, missä suhteessa osakeyhtiöstä kannattaa nostaa palkkaa ja osinkoa. Näillä kaikilla on vaikutus yhtiön tulokseen ja verotukseen.

Kun arvioidaan yrityksen liiketoimintaa, on hyvä ulottaa tarkistus myös rekisteritietoihin. Esimerkiksi osakepääoman korotus sekä hallituksen ja tilintarkastajan muutokset tulee aina ilmoittaa kaupparekisteriin. Henkilöyhtiöitä koskeva laki uudistui vuonna 2015, minkä seurauksena uudet henkilöyhtiöt ja niiden yhtiösopimukset tulee rekisteröidä aiemmasta poiketen. Siirtymäaika on päättymässä ja ennen lainmuutosta perustetut yhtiöt on rekisteröitävä 31.12.2017 mennessä.  Arvopaperikauppaa käyvien yritysten on haettava 1.11.2017 alkaen LEI-tunnus EU:n sääntelyn mukaisesti. Varmista lisäksi, että yrityksessä noudatetaan tilaajavastuulakia, joka ei ole toimialasta riippuvainen.

Miten teidän yrityksenne tilipäätösvalmistelut käynnistyvät ja sujuvat? Azetsin tilitoimistojen asiantuntijat auttavat asiakkaitamme ennakoiden tulevia tilinpäätöksiä ja auttaen viranomaisten muuttuvien määräysten kanssa. Mikäli tarvitset apua tilinpäätöksen tekemiseen liittyvissä asioissa, olemme apunasi. Tutustu Azetsin kirjanpitopalveluihin.

post author

Kirjoittajasta Eeva Markkanen

Business Advisor, Azets Varkaus